Kampanje for ny luftsportsflyplass i Trøndelag

Iherdig innsats fra luftsportsmiljøet i Trøndelag gjennom en tiårsperiode kan munne ut i etableringen av Fremo Flysportsfelt – et helt nytt luftsportsanlegg i Melhus kommune. Men fortsatt er det skjær i sjøen i form av kommunal behandling. Nå ber arbeidsgruppa som står bak prosjektet om aktiv støtte til tiltaket gjennom en underskriftskampanje.

Det er ikke bare på Østlandet at luftsportsmiljøene merker presset på tilgang til flyplasser og luftsportssteder. Også i Trøndelag er det behov for å sikre seg luftsportsanlegg med langsiktige vilkår.

– Vårt mål er å skape et spennende klubbmiljø for skole, rekreasjon og utvikling for luftsportsklubbene i Midt‐Norge, forteller Kjell Berge som er lokomotivet i Arbeidsgruppa for Fremo Flysportsfelt. Gruppa samler også en rekke andre ressurspersoner som også er kjent fra Trondheim Flyklubb, NTH Flyklubb og Gauldal Seilflyklubb.

Fremo ligger kun 35 km sør for Trondheim sentrum og er dermed omtrent like nær trønderhovedstaden som Værnes. Selv om allmennflyging har gode kår på Trondheim lufthavn, ser luftsporsutøverne klart at økt kommersiell flytrafikk gjør at tilgangen til rullebane og luftrom på sikt kan bli redusert.

Flyplassen Losen i Ler, hvor i dag blant annet seilflygerne utfolder seg, har dessuten en usikker framtid fordi ny E6 er planlagt der stripa ligger. Samtidig har modellflygerne i fylket lenge vært på utkikk etter et sted å utøve sin aktivitet. Også dette gjør det aktuelt å tenke i retning av et nytt anlegg.

Ikke nok med det: Gründerne bak AeroCub Nordic AS ønsker å etablere en liten småflyfabrikk med base på Fremo – dersom flyplassdrømmen blir til virkelighet.

Nå har kommunen til behandling et plan- og utredningsprogram for Fremo, og dersom luftsportentusiastene klarer å nå fram til kommunepolitikerne med sin argumentasjon, kan et nytt luftsportssenter i Trøndelag se dagens lys.

Pågått i ti år

– Etter at flere prosjekter var bearbeidet og forkastet gjennom mange år, fant vi i 2004 endelig et område som vi mente var verdt å satse på. Fremo ligger forøvrig bare fem kilometer fra Losen flyplass i Ler, forklarer Berge.

– Vi fikk veldig positiv mottakelse hos administrasjonen i kommunehuset på Melhus. Det ga oss en god følelse for at vår sak var verdt å satse på. Positiviteten varte helt frem til det avgjørende formannskapsmøtet hvor saken ble nedstemt. Det var etter fire års arbeid. Vår oppfatning var at avgjørelsen ble gjort på feilaktig grunnlag, så derfor valgte vi å gå videre, fortsetter Berge.

Siden gang har Arbeidsgruppa for Fremo Flysportsfelt jobbet systematisk med alt fra næringsutviklingskrefter til planmyndigheter, slik at et nytt politisk vedtak kan bli fattet til flyplassens fordel.

Gjennom en avtale med Fremo Næringspark AS som har tatt over arealet til tidligere Fremo Leir, har arbeidsgruppa sikret seg tilgang til det som kan bli en utparsellert tomt dersom det blir tommelen opp for flyplassen i lokalpolitikken.

files/content/news/Olav Bergersen.jpgSvarer med underskriftskampanje

– Vi har holdt på med dette i ti år nå, men det er fremdeles ingen garanti for at det går i orden. Noen lokale innbyggere har igjen satt igang en underskriftskampanje mot flyplass, forklarer Olav Bergersen som også er aktiv i arbeidsgruppa og som dessuten er en av kreftene bak AeroCub Nordic AS.

Argumentene som brukes er velkjente og går blant annet på redsel for støy og forurensning. Støyfrykten er behørig tilbakevist gjennom en støyrapport utført av SINTEF og som er finansiert av Trondheim Flyklubb.

I fjor høst avholdt Melhus kommune et fellesmøte vedrørende planene for Fremo hvor også luftsportsmiljøet var representert.

– Vi opplevde til dels ganske hissig argumentasjon mot flyplassplanene. Vårt inntrykk er imidlertid at mange motstandere ikke forstår hva dette dreier seg om. Slike ting som forurensning fra avising på flykroppen var bare ett av mange argumenter som viser at mannen i gata ikke ser forskjell på vår aktivitet og kommersiell lufttransport, sier Bergersen som er redd for at noen av kommunepolitikerne nærmest vil stemme nei til flyplass for “sikkerhets skyld”.

Kommunen ønsker å utvikle området til bolig, industri eller flyplass, og snart skal beslutningen tas. For å vise hvor mange som engasjerer seg i denne saken, har arbeidsgruppa valgt å sette i gang en underskriftskampanje.

– Det har kommet til en god del underskrifter allerede, men vi trenger flere om dette skal ha noen effekt. Jeg er redd våre støttespillere blir for trege på avtrekkeren, og det ville være veldig synd. I så fall kan en unik mulighet for et luftsportssted i Trondheims-regionen med gode, forutsigbare vilkår gå til spille, advarer Bergersen.

Bildet over: Olav Bergersen er flybygger, gründer og aktiv deltaker i Arbeidsgruppa for Fremo Flysportsfelt

Bilde under: Slik kan Fremo Flysportsfelt bli, dersom luftsportutøverne får det som de vil.

files/content/news/Stripe Fremo.jpg

Powered by Labrador CMS