Dette kan bli et vanlig syn i 2026. Illustrasjon: CAS

Islander på hydrogen

Jakten på en grønn Islander er i gang. Målet er sertifisering innen 2026.

Publisert

Det britiske selskapet Cranfield Aerospace Solutions har kommet langt i arbeidet med å skape en grønn Islander som skal gå på hydrogen. Selskapet håper å ha flyet fullt sertifisert for kommersiell luftfart innen 2026.

Droppet hybrid-planene

Den første flyvningen forventes å finne sted i år. Tanken bak prosjektet er at hydrogen inneholder mer energi enn avgass, men infrastrukturen for å håndtere flytende hydrogen vil ikke bli tilgjengelig på lang tid.

Hydrogen som gass vil gi kortere rekkevidde, men det vil være mer realistisk å tilgjengeliggjøre på små flyplasser. Batterier er for tunge, og hybridløsninger blir både kompliserte, tunge og CO2-gevinsten vil være begrenset.

Cranfield Aerospace Solutions sammenligner her rekkevidde og miljøfordeler. Med batterier kommer man ikke langt, med hybrid kommer man lenger, men slipper ut CO2 mesteparten av turen. Brenselceller kan se ut til å være den beste løsningen. Men merk at rekkevidden uansett er begrenset. Det er 175 km fra London til Lincolnshire, slik det vises her. Så er det verdt å merke seg at enhver begynnelse er nettopp en begynnelse. Og uten en begynnelse kommer man ikke videre.

Opprinnelig planla selskapet å lage Islanderen som en hybrid, men de har nå gått bort fra det og satser på brenselceller og utelukkende elektriske motorer.

Tanker under vingen

Flyet som brukes har tidligere fløyet mellom skotske øyer. De fleste av de 800 Islanderne som flyr i dag brukes på korte strekninger, der man kan oppnå økonomisk gevinst, i tillegg til den miljømessige, noe som er hele bakteppet for prosjektet.

Hydrogentankene skal henge under vingen og være under et trykk på 700 bar. Hydrogenet ledes gjennom vingen til motornacellene, som inneholder både motor, brenselceller og kontrollenhet for å styre strømmen. Under hver nacelle sitter en kjøler som sørger for å holde temperaturen i systemet nede.

Cranfield Aerospace Solutions har beregnet at den samlede miljøgevinsten, når man inkluderer utslipp av CO2, NO2, vanndamp og kondensstriper, vil være mellom 75 og 90 prosent sammenlignet med konvensjonell flydrivstoff. Islander ble utviklet av John Britten og Desmond Norman i begynnelsen av 1960-årene. Målet var å skape et fly egnet for tynt befolkede utkantstrøk med små, primitive flyplasser.

Powered by Labrador CMS