Kjeller flyplass:

Ingen statlig plan for Kjeller nå

Forsvarsdepartementet har ingen plan for statlig ivaretakelse av kulturhistorien på Kjeller flyplass nå. Forsvaret venter på kommunen, kommunen håper på penger fra Forsvaret, og Riksantikvaren venter også på kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem av henvendelser Flynytt har gjort til Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg.

I tillegg svarer Seksjonssjef for Fredning og verneplaner hos Riksantikvaren, Sigrid Solheim Murud dette til Flynytt:

- Riksantikvaren vil avvente ferdigstillelsen av fredningsforslaget til det foreligger nødvendige avklaringer om Kjellers framtid og videre utvikling. (Kommunens behandling av Kjeller-saken som skulle skjedd 9. november 2022 er utsatt til over nyttår / red. anm.).

Forsvaret stilte ikke opp

Mot slutten av oktober 2022 er altså dette situasjonen.

Et åpent møte om Kjellers fremtid ble avviklet på Lillestrøm 27. september. Etter møtet stusset generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund over at Forsvarsdepartementet ikke selv stilte på seminaret om Kjeller flyplass' fremtid. De valgte heller å la seg representere av eiendomsfirmaet Aspelin Ramm.

- Det var skuffende og overraskende at Forsvarsdepartementet ikke deltok, men sendte en privat utbygger for seg. Stortinget har bedt regjeringen ved Forsvarsdepartementet om å lage en statlig plan for hvordan de kulturhistoriske verdiene på Kjeller skal bevares, og Forsvarsdepartementet eier 90 prosent av Kjeller-arealet, sier Laupsa til Flynytt.

Koordinerer med kommunen

Flynytt har stilt følgende spørsmål til Forsvarsdepartementet.

- Hvilket ansvar føler FD for bevaringen av forsvarshistorien, flyhistorien og kulturarven på Kjeller? Via pressevakten i departementet, skriver statssekretær Bent-Joacim Bentzen:

- Avviklingen av Kjeller vil frigjøre store arealer som vil kunne bidra til en positiv samfunnsutvikling for kommunen og for regionen forøvrig. Vår oppgave er i første rekke å avhende eiendommen i tråd med kommunens arealplaner.

Ivaretakelse av nasjonale, kulturhistoriske verdier på Kjeller vil også bli inkludert i det videre arbeidet knyttet til avhendingen, og koordineres med pågående prosesser hos Riksantikvaren og Lillestrøm kommune.

Ingen planer nå

- Riksantikvaren har startet en fredningsprosess for deler av eiendommen, og en fredning vil være et viktig bidrag fra staten for å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller, skriver de videre.

- Som kjent har også Riksantikvaren en avtale med Lillestrøm kommune om å avvente kommunens vedtak om Kjeller skal være et byområde med eller uten fly, for å kunne samkjøre fredningsprosessen med den videre planprosessen.

Planprosessen er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2026. Staten vil i lys av dette ikke ferdigstille en plan for å bidra til ivaretakelse av de nasjonale kulturhistoriske verdiene nå.

Departementet har også orientert Stortinget om dette. Det er opp til kommunen og fremtidige eiere å legge premissene for videre utvikling av området.

Hvem svarer for hva ?

Omkring temaet hvem som svarte for hva på folkemøtet 27. september, har Forsvarsdepartementet tidligere svart Flynytt:

- Videre utvikling av eiendommene innenfor de kommunale planrammene er det opp til fremtidige eiere å gjennomføre. Dette var et seminar om fremtiden for Kjeller, og de ulike mulighetene som ligger der. Derfor var det også naturlig at Aspelin Ramm, som både grunneier og eiendomsutvikler, stilte i panelet. De stilte i så henseende ikke på vegne av forsvarssektoren.»

«Felles presentasjon»?

Men i e-mail-korrespondanse - hentet fra postjournal - mellom Lillestrøm kommune og Forsvarsbygg i forkant av seminaret, skriver Trond Eliassen i Forsvarsbygg 6. september kl 09:51 til Lillestrøm kommune:

«Hei, vi skal ha en felles presentasjon med AspelinRamm, og det er Maren Bjerkeng som vil holde denne. I tillegg vil hun være den som deltar i debatten».

- Hvordan forklarer Forsvarsbygg dette misforholdet i informasjonen omkring hvem som representerer hva når Kjellers fremtid drøftes og vurderes?

Fra Trond i pressevakten i Forsvarsbygg har Flynytt fått følgende svar:

- Det er ikke misforhold i informasjon. Forsvarsbygg forvalter forsvarssektorens eiendommer, som en del av dette forestår vi også avhending av eiendommer. Aspelin Ramm og Forsvarsbygg har ulike roller. Selv om begge er grunneiere, så er ikke Forsvarsbygg en eiendomsutvikler slik Aspelin Ramm er.

- Hvordan forklarer Forsvaret at etaten lar seg representere i en offentlig diskusjon om Kjellers fremtid av en eiendomsutvikler som besitter 10 prosent, mens Forsvaret fortsatt eier 90 prosent av grunnen på Kjeller ?

- AspelinRamm representerer seg selv. Forsvarsbygg forvalter forsvarssektorens eiendommer, som en del av dette forestår vi også avhending av eiendommer. Aspelin Ramm og Forsvarsbygg har ulike roller. Selv om begge er grunneiere, så er ikke Forsvarsbygg eiendomsutvikler slik Aspelin Ramn er. Derfor er det naturlig at Aspelin Ramn, som både grunneier og eiendomsutvikler, deltar i det offentlige ordskiftet om Kjellers fremtid.

Powered by Labrador CMS