KOMBINASJONSLØSNING: – Høyre mener fremtidens Kjeller skal utvikles med boliger, næring og grønt areal. I tillegg må utviklingen av området skje på en måte som sikrer den viktige flyhistorien med etablering av et luftfartøyvernsenter. Bildet er tatt under en debatt om Kjeller flyplass' fremtid. Foto: Martin Nilsen

Høyre: – Vil se på kombinasjonsløsning

Publisert

Høyre svarer:

1. Dersom dere vinner valget og får flertall: Kan partiet da garantere at Kjeller flyplass blir bevart?

– Høyre mener fremtidens Kjeller skal utvikles med boliger, næring og grønt areal. I tillegg må utviklingen av området skje på en måte som sikrer den viktige flyhistorien med etablering av et luftfartøyvernsenter. Høyre ønsker å se på mulighetene for en kombinasjonsløsning med byutvikling og begrenset flyaktivitet for veteranfly.

Ordførerkandidat Kjartan Berland, Lillestrøm Høyre. Foto: Privat

2. Hva er viktigst for dere å ta hensyn til når Kjeller-området skal forvaltes videre?

– Kjeller-området er viktig for kommunen og regionen. Høyre vil ha fremtidig byutvikling på Kjeller samtidig som den viktige flyhistorien må bli ivaretatt på en god måte. Kommunen bør som planmyndighet foreta en planlegging av området i samspill med grunneierne.

3. Hva er deres drømmescenario for området i fremtiden?

– Moderne byutvikling med boliger, næringsliv og grøntareal tilpasset historiske verdier med rullebane og bygningsmasse som viser den viktige flyhistorien.

4. Hva tenker deres parti om elektrisk luftfart og hva denne utviklingen kan bety for Kjeller flyplass?

– Høyre ser ikke for seg at fremtidens Kjeller skal utvikles med videre luftfart, dog heller ikke elektrisk luftfart. Det viktige blir nå å få et beslutningsgrunnlag, slik kommunestyret tidligere i år har bedt om, til å kunne se på muligheter for begrenset flyaktivitet for veteranfly på deler av området i tilknytning til et luftfartøyvernsenter. Dette i kombinasjon med byutvikling.

5. Hvilken betydning vil dere si at Kjeller flyplass har for Lillestrøm kommune?

Kjeller flyplass har vært, og vil i fremtiden, være viktig for Lillestrøm kommune. Flyhistorien på Kjeller som verdens eldste flyplass må tas vare på og må inngå som en del av planarbeidet i utviklingen av Kjeller-området.

6. Har noen medlemmer i partiet vært med på flytur fra Kjeller flyplass?

– Ja, flere av medlemmene har vært på flytur fra Kjeller flyplass.

Powered by Labrador CMS