STORSATSING: Regjering med støttepartier er enige om en historisk storsatsing på samfersel i Nasjonal transportplan, som i sin helhet legges fram før påske. Fra venstre; finansminister Siv Jensen (FrP), statsminister Erna Solberg, partileder i Venstre, Trine Skei Grande, partileder i KrF, Knut Arild Hareide og statsråd i Samferdselsdepartementet, Ketil Solvik-Olsen (FrP).
STORSATSING: Regjering med støttepartier er enige om en historisk storsatsing på samfersel i Nasjonal transportplan, som i sin helhet legges fram før påske. Fra venstre; finansminister Siv Jensen (FrP), statsminister Erna Solberg, partileder i Venstre, Trine Skei Grande, partileder i KrF, Knut Arild Hareide og statsråd i Samferdselsdepartementet, Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Historisk satsing: Vil bruke 1000 milliarder på samferdsel

... Men norsk luftfart ble viet lite oppmerksomhet.

Publisert

Regjeringen med støttepartier delte torsdag mer av innholdet i Nasjonal transportplan (NTP), som i sin helhet vil bli lagt fram før påske. Prosjekter for over en billion kroner, eller 1000 milliarder, bakes inn i planen, som vil innebære en historisk satsing på samferdsel. 

Tredje rullebane på Oslo Lufthavn? 

Foreløpig er det ikke avklart hvor milliardene skal hentes fra. Finansieringen av prosjektene vil først komme på plass i de enkelte statsbudsjettene i planperioden.

Så lenge Avinor finansierer sine egne flyplassutbygginger, fikk norsk luftfart lite omtale under orienteringen på Oslo S.

I behandlingen av NTP 2018–2029 anbefaler Avinor at Stortinget gir tilslutning til planlegging, prosjektering og bygging av en tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

Utbyggingen av OSL i denne omgangen avsluttes når T2 (Terminal 2) med pir nord offisielt åpnes 27. april, som utvider kapasiteten til 28 millioner reisende i året. Neste utbygging vil ifølge Avinor kreve en tredje rullebane, som ytterligere vil øke kapasiteten til 35 millioner.

Ny flyplass i Bodø

2,4 milliarder skal avsettes til flytting av rullebanen og bygging av ny flyplass i Bodø, mens Avinors egenandel beregnes til å være mellom 1,4–1,65 milliarder kroner. Den nye flyplassen vil kunne stå klar mellom 2024 og 2026.

45 prosent av de om lag 1000 milliardene i NTP vil gå til investeringer i jernbane. Selve nøkkelen til den storstilte utvidelsen av togtilbudet er utbygging av ny togtunnel under Oslo, opplyser Trine Skei Grande i Venstre. 

Det er også planlagt en fullfinansiering av verdens første skipstunnel, som vil gjøre det tryggere for skipstrafikken å passere værutsatte Stadhavet. 2,7 milliarder over to planperioder fra 2018–2029 er en storsatsing på kysten. 

Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger neste uke fram sine forslag til prioriteringer for NTP, med påfølgende høringer hvor fylkeskommuner og de største bykommunene vil bli involvert. 

- Mer miljøvennlig og effektivt i fremtiden

Ifølge finansminister Siv Jensen (FrP) er det aldri tidligere blitt lagt opp til å bruke så mye penger på vei, bane, luftfart og kyst. 

– Dette er en omfattende plan, og det gjenstår en del som vi ikke er ferdige med. Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid, sier statsminister Erna Solberg. Planperioden ble i fjor utvidet fra ti til tolv år, med et perspektiv fram mot 2050.

Powered by Labrador CMS