ALLMENNFLYSITUASJONEN PÅ ØSTLANDET:

Samferdselsminister Jon Georg Dale ser frem til å fly småfly, men sier han nok heller vil prioritere å legge til rette for god flytrafikk fremfor å fly selv.
Samferdselsminister Jon Georg Dale ser frem til å fly småfly, men sier han nok heller vil prioritere å legge til rette for god flytrafikk fremfor å fly selv.

Her får samferdselsministeren sin første loggbok

- Den første flyturen blir forhåpentligvis i mai, sier Jon Georg Dale, som jobber med å finne en god løsning på flyplassituasjonen på Østlandet.

Publisert Sist oppdatert

Fredag 22. februar møtte NLFs representanter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

 Begge parter ga uttrykk for at de var fornøyde med møtet. Det var forbundets første med Jon Georg Dale, som ble utnevnt til samferdselsminister i august i fjor.

Møtet dreide seg i hovedsak om småflyplassituasjonen på Østlandet. 

– Vårt inntrykk er positivt. Vi opplever at regjeringen og departementet har en grundig og god tilnærming til å finne en varig løsning på småflytrafikken på østlandsområdet, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.

 Ny vurdering i mars

Samferdselsminister Dale forteller til Flynytt at han er kjent med at mange flyklubber og allmennflygere opplever tilgangen til landingsplasser for norsk småflyaktivitet som utfordrende, særlig i Østlandsområdet.

- Samferdselsdepartementet har bestilt en rapport for å se på mulige løsninger. Denne er nå ferdig og skisserer ulike forslag til løsninger, og NLF delte sitt syn på disse under møtet. NLFs innspill er verdifulle i det videre arbeidet med å finne en permanent løsning, sier han.

 Les også: Eggemoen utpekes som beste alternativ

Hva vil samferdselsministeren gjøre fremover for å få til en løsning på allmennflyplassituasjonen på Østlandet? 

- Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å finne en permanent løsning. Samtidig må vi sikre et tilstrekkelig godt faktagrunnlag før en løsning velges. Vi har derfor bedt Luftfartstilsynet om å vurdere i hvor stor grad luftfartsmyndighetene kan legge til rette for de skisserte utviklingstrekkene og mulighetene som beskrives i rapporten, opplyser han og legger til:

- Luftfartstilsynets vurdering vil foreligge i slutten av mars. Vi skal også møte Oslo Economics, som har utarbeidet rapporten, i midten av mars for å drøfte ulike sider ved denne.

 - Blir tatt på alvor

Generalsekretær Laupsa sier til Flynytt at han oppfatter at samferdselsministeren er oppriktig innstilt på å finne en endelig løsning på flyplassituasjonen.

- Jeg opplever absolutt at de tar utfordringene vi står overfor på alvor og jobber grundig med problemstillingen. 

- Det er nå over 20 år siden Fornebu stengte. Har du tro på at vi snart vil få en løsning med en ikke nedleggelses-truet flyplass på Østlandet hvor allmennflymiljøet kan ha sin base?

- Ja, det tror jeg. Det er ikke noe alternativ å slå seg til ro med noe annet.

Diskuterte flysikkerhet og elfly

Dale forteller også at partene diskuterte problemstillinger knyttet til flysikkerhet.

Et av de viktigste temaene for meg, og som også ble drøftet på møtet var flysikkerhet og sikkerhetsarbeidet, spesielt innen mikrofly-segmentet. Med stor handlingsfrihet følger det et stort ansvar for klubber og utøvere til å ivareta andres og egen sikkerhet. Det er viktig at NLF arbeider effektivt og målrettet for å bedre sikkerheten innen småflysegmentet og for å få ned antallet hendelser og ulykker, sier han.

Han påpeker også at både samferdselsministeren og luftsportforbundet følger utviklingen av elektriske fly med stor interesse.

 - Her skjer det mye spennende. Regjeringen ønsker å legge til rette for innfasing av ny og miljøvennlig teknologi. Samferdselsdepartementet har derfor gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle et program for å legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Programmet vil etter planen bli lagt fram i juni 2019, og det er naturlig at også småflymiljøet vil ha en rolle knyttet til innfasing av elektriske fly.

Fikk egen loggbok

 NLF var tidlig ute med å invitere den nye samferdselsministeren på småflytur fra Kjeller flyplass. Etter planen skal turen finne sted i mai 2019, og i den anledning fikk statsråden overbragt en loggbok.

 - Det var hyggelig og fint å få min egen loggbok - det har jeg aldri hatt før. Den første flyturen blir forhåpentligvis i mai.

- Kan du tenke deg å ta flylappen?

- Jeg vil nok nå prioritere å legge til rette for god flytrafikk, heller enn å fly selv… Men jeg satt nylig i cockpit på et SAS-fly på vei fra Bergen til Oslo, og det gjør jeg gjerne igjen! 

Laupsa ser frem til at samferdselsministeren skal få oppleve allmennflyging fra innsiden på Kjeller.

 – Loggboken ble tatt vel imot, og samferdselsministeren virket engasjert. Nå skal vi følge opp småflyplassaken videre og gleder oss til å ta med statsråden opp i luften til våren, avslutter han.

Powered by Labrador CMS