POLITIHELIKOPTRENE:

I LUFTEN: Den første, nye norske politimaskinen får registrertn LN-ORA, deretter følger ORB og ORC. Her fotofrafert på jomfruturen.
I LUFTEN: Den første, nye norske politimaskinen får registrertn LN-ORA, deretter følger ORB og ORC. Her fotofrafert på jomfruturen.

Her er Norges nye politihelikopter i luften

Dette er de viktigste forskjellene sammenliknet med dagens helikopterflåte.

Publisert

Våren 2019 får norsk politi en ny og vesentlig bedre helikopter-kapasitet enn det dagens tjeneste kan gi. Torsdag 22. november hadde det første helikopteret en vellykket testflyvning ved Leonardo Helicopters fabrikk i Nord-Italia. 

Maskinen, som er ventet til Norge i månedsskiftet februar/mars, får registreringen LN-ORA.

Økt avgangsvekt

FARGER: Politiet har valgt en diskret identifikasjon på de nye helikopterne som kun går i gråtoner og hvitt.
FARGER: Politiet har valgt en diskret identifikasjon på de nye helikopterne som kun går i gråtoner og hvitt.

I ny design, med de kjente stripene fra politiets biler, men på helikopterskroget kun i tre ulike grå-farger, skal politiets helikoptertjeneste inn i en ny fase der de også får et oppdrag de så langt ikke har kunnet utføre - transport av personell.

Fra dagens maksimale avgangsvekt på 2910 kg med EC 135 T2+, vil Agusta Westland (nå Leonardo Helicopters) AW 169 kunne ta av med 4800 kg.

 - I det overordnede kravet fra Politidirektoratet heter det blant annet at vi skal kunne flytte seks tjenestemenn med utstyr, tilsvarende 750 kilo over en avstand på 250 nm, i praksis fra Oslo til Værnes med Namsos som alternativ landingsplass, sier Gunnar Arnekleiv, flygesjef for Politiets helikoptertjeneste.

Rask innsats 

Han har ikke fløyet den nye maskinen ennå, men har fløyet den samme typen, og vet dermed at de vil få et nytt og betydelig bedre verktøy fra våren.

Flygesjef for Politiets helikoptertjensste Gunnar Arnekleiv (nr 2 fra venstre) overvar den første flygningen sammen med blant andre seksjonssjefen for tjensten Freddy Rotseth (helt t.v.) i Italia torsdag 22. november.
Flygesjef for Politiets helikoptertjensste Gunnar Arnekleiv (nr 2 fra venstre) overvar den første flygningen sammen med blant andre seksjonssjefen for tjensten Freddy Rotseth (helt t.v.) i Italia torsdag 22. november.

 - Vi vil likeledes kunne fly rundt kysten til Stavanger med Bergen som alternativ, direkte til Bergen, Kristiansund og Stavanger og nå samtlige steder i Sør-Norge uten re-fueling, sier Arnekleiv. 

Gjennom de 14 til 15 årene politiet har hatt en helikoptertjeneste har man ikke hatt transportkapasitet utover enkle persontransporter, for eksempel en tjenestemann med hund. 

Med nytt materiell skal tjenesten ha to helikoptre stående på 15 minutters beredskap med tilstedevakt, døgnet rundt.

Bistand fra Luftforsvaret

En maskin vil få tre manns besetning, pilot, «Police Crew member», og en oppdragsleder som også er systemoperatør ombord.

Fem-blads rotoren styres a vet fire-akslet digitalt flyvekontrollsystem som skal gi god stabilitet, ikke minst i sterk vind, og dermed redusere arbeidsbelastningen for piloten.
Fem-blads rotoren styres a vet fire-akslet digitalt flyvekontrollsystem som skal gi god stabilitet, ikke minst i sterk vind, og dermed redusere arbeidsbelastningen for piloten.

 Maskinen tilegnet transport-oppdrag, får et mannskap på to.

 - Dette gir økt bemanningsbehov og vi er i ferd med å oppbemanne tjenesten. Kandidater til jobben som består i å bistå piloten, går  gjennom Luftforsvarets seleksjonssenter hvor man må anbefales til flyoperativ tjeneste i politiet. Mannskapene må anbefales til flyoperativ tjeneste, for deretter å bli kurset til å fylle funksjonen som systemoperatør. Etter ett års tjeneste som systemoperatør og avlagt teorieksamen til PPL(H), sjekkes de ut som PCM (Police Crew Member). Dessuten blir det et treningsopplegg på helikopter og i simulator for å kunne bistå piloten under instrumentflyging og i nødprosedyrer. 

Økt sikkerhet

 - På mange måter minner denne delen av tjenesten om det redningsmennene gjør hos luftambulansen, sier Arnekleiv.

 - Hva er den mest betydelige kvalitetsforskjellen med de nye helikopterne ?

 - Det er en mer moderne cockpit med en bedre presentasjon av digitalt kartverk enn hva vi har i dag.  Rent flyoperativt blir det ikke den helt store forskjellen, selv om vi utover bedre kartverk får et termisk kamera i fronten hvor piloten får en bedre oversikt over terreng, skylag og tåke i flyretningen, også når man flyr uten lysforsterkende briller (NVG).

Helikoptrene får også syntetisk syn (SVS), der flyinstrumentet får en grafisk fremstilling av terrenget rundt, og et helikopterbasert terreng-varslingssystem (HTAWS).

 - Vi kommer ikke til å endre på vær-minima for forhold vi flyr i,  men utstyret skal hjelpe oss å fly tryggere i marginale forhold, sier Arnekleiv.

Operativt til våren

Mannskapsopplæringen skal starte i uke 2 i 2019, og den første maskinen skal etter kontrakten leveres i månedsskiftet februar/mars.

 - Etter en tids flyging i Norge hvor den blant annet skal flys med norsk kartverk og kommunikasjonssystemer, vil det første helikopter gradvis bli operativt. Hovedoppdraget vil fortsatt være å understøtte politiet i den daglig oppdragsmengden hvor politiet i sine ulike gjøremål har behov for luftstøtte. 

En stor andel av flytiden i dag går til søk etter savnede personer, som en tilleggsressurs for redningstjenesten, men også søk etter kriminelle. Regulære politioppdrag innenfor hele politiets oppdragsportefølje vil ifølge Arnekleiv fortsatt være den hyppigste og vanligste aktiviteten. 

Flyttes til nytt senter

 - Det nye blir kapasiteten til å transportere nasjonale beredskapsressurser, men to helikoptere er ikke noe stort, robust tilbud i store, alvorlige situasjoner. På dette feltet skal Forsvarets etablerte samarbeid med politiet fortsette, sier Arnekleiv.

 Det tredje helikopteret forutsettes å stå på teknisk base på Gardermoen, som Patria Helicopters har vunnet anbudet for. Både flybasen og verkstedet flyttes til det nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud når det står ferdig ved årsskiftet 2020-21.

 - Flytid generer skru-tid, med to operative maskiner må en tredje være ute avdrift og dessuten tilgjengelig til trening og re-sertifiseringer, sier Arnekleiv.

Powered by Labrador CMS