Hendelser:

TOM FOR DRIVSTOFF: Etter landing kom det frem at bensinlokket hadde løsnet.
TOM FOR DRIVSTOFF: Etter landing kom det frem at bensinlokket hadde løsnet.

Havarikommisjonen: Derfor måtte Cessnaen nødlande

Etter å ha fått motorstans i luften måtte fartøysjefen lande på et jorde ikke langt fra Gullknapp flyplass.

Publisert Sist oppdatert

Det var 26. august i fjor at en Cessna 172 Skyhawk måtte nødlande på et jorde i Arendal etter å ha fått motorstans i luften.

Nå er rapporten fra Statens havarikommisjon for transport klar. Der kommer det frem at lokket til bensintanken på venstre side av flyet var løsnet og at begge tankene var tomme for drivstoff.

Ingen skader

Fartøysjefen måtte foreta en nødlanding på et jorde nord-vest av flyplassen. Hverken fartøysjef, passasjer eller fly ble skadet i forbindelse i hendelsen.

Da fartøysjefen inspiserte flyet etter nødlandingen, oppdaget han at lokket til bensintanken på venstre vinge hadde løsnet. Ved nærmere undersøkelse av flensen på tankfylleåpningen og tanklokket, kom det frem at tappen i flensen var bøyd utover mot kanten slik at lokkets utsparinger gled forbi mot det åpne området etter tappen.

Havarikommisjonen mener at utformingen på tankfylleåpningen sannsynligvis har blitt endret over tid. Dette kan ha ført til at lokket ikke ble tilstrekkelig festet etter nivåpeiling før siste flytur.

Viktig vedlikehold

De skriver videre at det ikke er uvanlig med slitasje på fly som nærmer seg 50 år. 

- Det er etter SHTs syn viktig at både flygere og vedlikeholdsinstanser følger opp slitasje, feil og mangler slik at luftdyktigheten ikke gradvis reduseres. Tappen i flensen har, etter mange års bruk, etter hvert trolig blitt presset mer og mer ut av posisjon og til slutt så langt ut at utsparingene i lokket lot seg vri forbi mot det åpne område etter tappen, står det å lese i rapporten.

- Etter at fartøysjefen peilet tankene på Bømoen, kan han ha kommet i skade for å skru det slik til at lokket i realiteten satt løst. Da flygingen startet fra Bømoen, finner SHT det sannsynlig at lokket på et ukjent tidspunkt løsnet og dermed førte til at drivstoffet begynte å lekke ut.

Beholdt roen

Av rapporten kommer det også frem at da fartøysjefen oppdaget at drivstoffnivået sank raskere enn forventet, fortsatte han innflygingen mot Gullknapp som normalt.

Flens i tankfylleåpning og tanklokk på venstre vinge av LN-RAL.
Flens i tankfylleåpning og tanklokk på venstre vinge av LN-RAL.

SHT ville heller ha anbefalt å forsøke å beholde høyden til han var sikker på å nå fram til flyplassen i glideflukt i tilfelle motoren skulle stoppe.

Rapporten avsluttes med at havarikommisjonen berømmer fartøysjefen for at han beholdt roen i en kritisk fase og klarte å utføre en nødlanding som verken påførte person-eller materielle skader.  

 

Powered by Labrador CMS