Flyfunn:

Terrengmodellbilde som viser flyvraket på havbunnen ikke langt fra Svalbard. Flyvraket er et fredet kulturminne og forvaltningsansvaret ligger hos Sysselmesteren på Svalbard. Flykroppen er ca. 14 meter lang. Vingespennet er tydelig knekt, og flyet har tre motorer, hvor den ene ligger under vraket. Foto: Kartverket

Har oppdaget flyvrak utenfor Svalbard

Anter flyet er en Blohm und Voss BV-138, som var del av operasjonen «Wunderland» under andre verdenskrig.

Publisert

Flyvraket er rundt 14 meter langt og har et vingespenn på 26 meter. Fra terrengmodellen av havbunnen er det identifisert tre motorer, hvorav den ene ligger under vraket.

Kartverket antar flyet er et Blohm und Voss BV-138, som var en del av operasjonen «Wunderland» under andre verdenskrig. Operasjonen var et angrep på den nordlige sjøruten til russisk skipstrafikk. Trafikken gikk fra Vladivostok gjennom Nordøst- passasjen for å sikre russiske styrker våpen og forsyninger.

– Meg bekjent er det første gang det er oppdaget et ukjent flyvrak på sjømålingsoppdrag i mine 10 år i Kartverket. Et slikt funn på havbunnen er alltid spennende, og viser at det generelt er mange uoppdagede grunner som gjør at behovet for sjømåling er konstant, sier direktør Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon til egen nettside.

Automatisk fredet

Kartverket har meldt funnet til både Sysselmesteren på Svalbard og til Riksantikvaren. Kulturminner fra før 1946 er automatisk fredet på Svalbard.

Forvaltningsansvaret for slike kulturminner er det Sysselmesteren som har ansvaret for, også de som befinner seg under vann.

Blohm & Voss BV 138 var et tysk tre-motors langdistanse patrulje- og bombefly. Flyet ble utviklet og produsert av Blohm & Voss før og under andre verdenskrig. Det var Luftwaffes viktigste maritime rekognoseringsfly.

Prototypen fløy første gang 15. juli 1937 og produksjonen kom igang året etter. Fra 1938 og fram til 1943 ble det totalt produsert 297 BV 138 i 8 produksjons­varianter.

Står utstilt i Danmark

Flyet var et sjøfly og var utstyrt med tre Junkers Jumo 205D dieselmotorer, hver på 880 hk. En av disse var plassert høyt over midtlinjen på flyet og drev en 4- bladet propell, mens motorene på vingene drev 3-bladete propeller.

Flyet hadde to haleror og var bestykket med ett kanontårn i nesepartiet, ett akter på flykroppen og ett oppe bak motoren i midten. Det hadde plass til seks besetnings­medlemmer og ti passasjerer.

Det finnes ingen flydyktige eksemplarer av flytypen i dag. På Danmarks Tekniske Museum i Helsingør finnes imidlertid restene av et vrak som ble hevet fra Øresund i 2000. Dette flyet sank under en britisk flyoppvisning rett etter krigen.

Blohm & Voss Bv 138 fotografert i Kirkenes. Foto: Wikimedia Commons.

Kilder: Kartverket, Wikipedia

Powered by Labrador CMS