Håp for Oslo sjøflyplass i Lilløykilen

Planutvalget i Bærum kommune går enstemmig inn for en ny reguleringsplan som innebærer at Kilen sjøflyklubb får bli værende i Lilløykilen mot at de innerste bryggene flyttes lenger ut i bukta. Luftfartstilsynet har også engasjert seg i saken, og går resten av prosessen sjøflygernes vei, kan den planlagte nedleggelsen i 2015 bli avblåst.

Publisert

Planutvalget i Bærum kommune går enstemmig inn for en ny reguleringsplan som innebærer at Kilen sjøflyklubb får bli værende i Lilløykilen mot at de innerste bryggene flyttes lenger ut i bukta. Luftfartstilsynet har også engasjert seg i saken, og går resten av prosessen sjøflygernes vei, kan den planlagte nedleggelsen i 2015 bli avblåst.

Torsdag 23. oktober valgte et enstemmig planutvalg i Bærum kommune å gå inn for en reguleringsplan som gir grønt lys for fortsatt sjøflyhavn i Lilløykilen ved Fornebu. Reguleringsplanen legger opp til at de innerste bryggene flyttes lenger ut, slik at ålegraset i området skal få en ekstra buffersone.

Dersom formannskapet og kommunestyret følger planutvalgets vedtak, vil sjøflygernes neste bøyg være Fylkesmannens miljøvernavdeling som allerede har varslet en innsigelse.

Iherdig arbeid mot nedleggelse

Det var tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) som 18. desember 2012 signerte beslutningen som innebar at sjøflyhavna skulle vekk innen 1. januar 2015. Begrunnelsen var hensynet til truede arter, blant annet ålegras.

Sjøflymiljøet og Norges Luftsportforbund (NLF) har vært sterkt kritisk til Miljøverndepartementets vedtak. De har stilt seg undrende til at arter som åpenbart har levd i harmoni med sjøfly siden 1920-tallet plutselig skal være truet, samtidig som Miljøverndepartementet åpner for en rekke andre fritidsaktiviteter i området.

Etter regjeringsskiftet i fjor tok NLF opp problemstillingen med den nye politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet.

Kilen Sjøflyklubb har med konsulent Kristin Moe i spissen jobbet iherdig for å redde sjøflyhavna, og de har klart å holde trykket oppe i en tung prosess. De har også hentet inn fagekspertise med kompetanse på ålegras og truede arter for å sikre at den videre prosessen blir faktabasert.

Klar støtte fra Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har gjennom flere tidligere uttalelser understreket at sjøflyhavna i Kilen har flysikkerhetsmessig betydning. Umiddelbart før planutvalgets møte 23. oktober, sendte Luftfartstilsynet et brev til Bærum kommune hvor de utdyper sin støtte til at sjøflyhavna blir værende.

files/content/news/DSC_9952.jpg– I et flysikkerhetsperspektiv er det nødvendig med kompetanse. For å bevare og utvikle kompetanse er det nødvendig med et miljø. Et miljø i seg selv er dessuten viktig da dette medfører økt fokus på sikker sjøflyging og kompetanseutvikling. Opphører Lilløykilen som base for sjøfly er det sannsynlig at deler av det eksisterende miljøet løses opp og at mye av kompetansen knyttet til sjøflyging i Norge kan forsvinne. Dette er ugunstig i et flysikkerhetsperspektiv, står det å lese i brevet fra Luftfartstilsynet som er signert luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland og avdelingsdirektør i operativ avdeling, Einar Schjølberg.

– Oppsummert oppfatter Luftfartstilsynet at det fra Samferdselsdepartementet er ønskelig å bevare et sjøflymiljø som del av allmennflygingen i Norge. Dette vil bli utfordrende ved endelig nedlegging av Oslo sjøflyplass, Lilløykilen. Lilløykilen bør etter vår vurdering bevares som sjøflyplass av hensyn til flysikkerhet, bevaring og utvikling av kompetanse samt av hensyn til bevaring og utvikling av miljøet. Av denne grunn støtter vi det igangsatte planarbeidet for å legge til rette for fortsatt drift av Oslo sjøflyplass, Lilløykilen, skriver Luftfartstilsynet til kommunen, samtidig som de ber om å bli holdt orientert i den videre prosessen.

Bildet over: Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland støtter Bærum kommunes planarbeid som innebærer at sjøflyhavna i Lilløykilen får bli. Foto: Lars Brede Grøndahl

Powered by Labrador CMS