RYGGE:

Ordfører Inger-Lise Skartlien gjenåpner allmennflyplassen på Rygge sammen med Lars Hjerpsted fra 134 Luftving. Båndet holdes av (t.v.) David Halvorsen fra Forsvarsbygg, og John-Eirik Laupsa, NLF.
Ordfører Inger-Lise Skartlien gjenåpner allmennflyplassen på Rygge sammen med Lars Hjerpsted fra 134 Luftving. Båndet holdes av (t.v.) David Halvorsen fra Forsvarsbygg, og John-Eirik Laupsa, NLF.

- Godt å ha dere tilbake

En svært lang prosess ble bragt til ende da allmennflygerne igjen fikk tilgang til Rygge mandag 6. mai.

Publisert Sist oppdatert

I ordentlig surt «vårvær» klippet ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) båndet sammen med Lars Hjerpsted, nk stabssjef ved 134 Luftving.

Ønsker mer flyaktivitet

Det symbolske røde båndet var solid forankret i David Halvorsen, direktør for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg, og NLFs (Norges Luftsportforbund) generalsekretær John Eirik Laupsa.

- Det er godt å ha dere tilbake, sa ordfører Skartlien, og under et uformelt møte mellom Rygge Aerosenter, NLF og kommunen etter den formelle åpningen, kom det klart frem at Rygge er og blir en kommune med nære bånd og et sterkt engasjement til luftfart og Luftforsvar.

Kommunens ledelse ønsker mer flyaktivitet hjertelig velkommen. I ordførerkjedet er historiske symboler fra kommunens historie lagt inn, og blant dem er et jagerfly.

Ordfører Skartlien vektlegger skogbrann-overvåkning, rekruttering til pilotyrket, flyskolevirksomhet og at det generelt er viktig med luftfartsrelatert virksomheter i en kommune som har så lange og sterke bånd til fly og flygning.

Aktørene er overbevist om at militær trafikk og allmennflyging kan gå godt sammen. Fra venstre nk, stabssjef 134 Luftving Lars Hjerpsted, visepresident i NLF Nic. Nilsen, PR og kommunikasjonsrådgiver Jan Lilleby, NLF og generalsekretær i NLF John Eirik Laupsa.
Aktørene er overbevist om at militær trafikk og allmennflyging kan gå godt sammen. Fra venstre nk, stabssjef 134 Luftving Lars Hjerpsted, visepresident i NLF Nic. Nilsen, PR og kommunikasjonsrådgiver Jan Lilleby, NLF og generalsekretær i NLF John Eirik Laupsa.

Måtte flytte ut

Etter at den sivile, kommersielle trafikken opphørte på Rygge i 2017, har flyklubbene som i et par mannsaldere har holdt det gående på Rygge, måttet flytte fly og virksomhet til andre flyplasser.

Leder for Rygge Aerosenter Geir Strøm håper på vesentlig økning i aktiviteten.
Leder for Rygge Aerosenter Geir Strøm håper på vesentlig økning i aktiviteten.

Leder i Rygge Aerosenter som drives av Rygge flyklubb, Øst flyklubb og NLF, Geir Strøm, håper aktiviteten kan gjenopptas mot gammelt nivå når plassen nå er åpnet.

 I begynnelsen av mai var den elektroniske adgangen til det nye GA-området nettopp etablert, og Forsvaret må produsere adgangskort og autorisere de klubbmedlemmene som skal ha tilgang til plassen før den nye porten for alvor åpnes for allmennflygerne.

To avtaler gjelder

Gjerdet på sørsiden av Rygges rullebane, er flyttet slik at det er blitt plass til parkeringsplass for biler og ny port inn til GA-plattformen.
Gjerdet på sørsiden av Rygges rullebane, er flyttet slik at det er blitt plass til parkeringsplass for biler og ny port inn til GA-plattformen.

Den gjenåpnede GA-aktiviteten på Rygge baserer seg på to avtaler, en med Forsvarsbygg om leie og bruk av flyoppstillingsplassen sør for rullebanen ( mot tidligere på nordsiden) og en avtale med Forsvaret om bruk av rullebanen.

GA-trafikken er henvist til å holde seg til flyplassens generelle åpningstider, 8 til 20 på hverdager og 10 til 14 på lør- og søndager.

 - Forsvaret ønsker å ha kontroll med hvem som er innenfor gjerdet på flyplassen, og derfor må vi forholde oss til åpningstiden som faller sammen med at tårntjenesten på plassen er bemannet, sier Laupsa.

Han er først og fremst meget fornøyd med at aktiviteten kan gjenåpnes.

- Supert at plassen blir brukt

Oberstløytnant Lars Hjerpsted mener den daglige driften vil gå problemfritt i forholdet mellom Rygge Aerosenter og Forsvarets virksomhet.

- Vi er i en god dialog med GA-aktørene, og har erfart fra før at de ikke har problemer med å forholde seg til de eventuelle restriksjonene vi må sette. Det er supert at flyplassen blir brukt, sier Hjerpsted.

Ordføreren frykter ikke nye diskusjoner om støy som har en tendens til å dukke opp rundt aktive flyplasser.

Foreløpig er det god plass for småfly på oppstillingsplassen.
Foreløpig er det god plass for småfly på oppstillingsplassen.

John Eirik Laupsa er i denne sammenhengen ikke sen om å minne om det enorme utviklingsarbeidet som pågår med elektriske fly generelt, og Norges aktive og ledende rolle i dette arbeidet spesielt.

Rom for 15.000 bevegelser

I den tidligere konsesjonen for Rygge sivile lufthavn, og i den dispensasjonen som nå er gitt, åpnes det for 15.000 bevegelser i året.

Geir Strøm i RAS håper at mellom 15 og 20 fly vil finne sin plass på Rygge.

 I den lukkede perioden har Rygge-flyene vært fordelt på andre steder, blant annet på Rakkestad og Näsinge i Sverige.

- Vi håper å kunne drive flyskole igjen fra Rygge, det er viktig både for rekrutteringen og for sikkerhetskulturen, sier Strøm.

Ettersom flere sider av Forsvarets fremtid på Rygge er uavklart, vil RAS kun få leie areal og tilgang til rullebanen med ett-årige forlengelser. Det vil gjøre det vanskelig å tenke hangarbygg, selv med mobile løsninger.

Vil gjerne ha hangar

- Det betyr at dette blir en sommerflyplass, for såpass store investeringer som en hangar vil være, trenger vi mer langsiktighet enn ett-årige avtaler, sier Strøm.

- Det er kortsiktige avtaler, men i et langsiktig perspektiv, sier Laupsa.

Han håper sivil, kommersiell trafikk igjen kommer i ang på Rygge ettersom erfaringen tilsier at dette bare vil være et pluss for allmennflygingen.

- Vi har hatt mye tålmodighet i denne prosessen, nå ser vi fremover, sier Laupsa.

Powered by Labrador CMS