Gloster Gladiator: Håper å fly i 2025

Det mangler fremdeles noen millioner kroner for å få Gloster Gladiator 423-prosjektet i havn. Primus motor Finn Terje Skyrud er fast bestemt på å holde løftet han ga krigsflyger Per Waaler om å bygge opp flyet hans.

Publisert Sist oppdatert

Gloster Gladiatorene fikk legendestatus etter innsatsen mot de tyske invasjonsstyrkene i april 1940. Med luftkrigen som bakgrunnsteppe er engasjementet for å sikre et så historisk og legendarisk fly for fremtiden, meget sterkt blant veteranfly-entusiastene.

Likevel mangler det fortsatt noen millioner kroner for å få Gloster Gladiator 423-prosjektet i havn. 10 - 11 millioner mangler. Håpet er at 2022, som er «Frivillighetens år», skal gi uttelling.

GG423 er ikke inne på forslaget til Statsbudsjett for 2022. I prosjektets ledelse er det håp om at revidert statsbudsjett, som fremmes i 2022, skal ha en post for det legendariske flyet.

Prosjektet tar form! Slik ser Gloster Gladiator 423 ut i dag.

– Må tas på alvor

2022 er frivillighetens år, så jeg håper både politikere og andre gode støttespillere kan ta dette på alvor, og bidra med mer støtte, sier Finn Terje Skyrud, leder for Gloster Gladiator 423.stiftelsen, som driver prosjektet.

– Vi fikk penger over statsbudsjettet i 2020 og 2021, og det lå inne en forutsetning om at bevilgningen skulle følges opp. Vi håper fortsatt på ytterligere seks millioner fra Staten, samt støtte på to millioner fra Olav Thon-stiftelsen og to millioner fra Sparebankstiftelsen.

Sistnevnte har innvilget støtten under forutsetning av at også resten kommer på plass, sier Skyrud.

Vil hente flyet hjem

Totalbehovet for å få flyet luftdyktig er på cirka 25 millioner, hvorav nesten 14 millioner er hentet inn. Prosjektet har også fått løfte om bidrag fra Kongsberggruppen. De vil stille med både arbeid, lokaler og materialer som skal bidra til den norske dugnaden for å fullføre gjenoppbyggingen av en flygende Gladiator 423.

Det er flere forutsetninger som både er, og vil bli endret, i prosjektets videre gang.

Opprinnelig var tanken at flyet skulle gjøres luftdyktig i Storbritannia, hvor oppbyggingen av flyet fortsatt pågår hos Peter Watts. Han eier Retro Track & Air, et kompetent verksted for reparasjon og gjenoppbygging av gamle fly og biler.

– Slik det ser ut i øyeblikket, kommer vi til å hente flyet hjem for å fullføre montering av vingene, foreta duktrekking og lakkering samt andre avsluttende arbeider i Norge, sier Skyrud.

Bet fra seg

Hærens flyvevåpen kjøpte tolv Gloster Galdiatorer i 1938 og 1939, men flyene var teknologisk nesten utdatert da tyskerne angrep Norge i sine Messerschmitt 109 og 110-maskiner, samt Heinekel HE 111 og Junkers JU-52 9. april.

GG 423 var ett av syv fly som var på vingene fra Fornebu i morgentimene 9. april 1940. Med dette flyet skjøt løytnant Dag Krohn ned to tyske fly den morgenen. Med sine gode flyegenskaper, blant annet med veldig liten svingradius, greide de duktrukne dobbeltdekkerne å bite fra seg i luftkampen om Fornebu.

De norske Gloster Gladiatorene skjøt ned fem tyske fly og bidro sammen med innsatsen som ble gjort på Oscarsborg, til å forsinke tyskerne fremmarsj mot Oslo, Kongehus og regjering. GG 423 ble evakuert nordover sammen med flere av Gladiatorene for ikke å havne i tyskernes klør.

Gloster Gladiator i Hærens flyvåpens farger. Foto: Wikimedia Commons

Det siste toktet med 423 fløy Per Waaler 21. april 1940. Etter at flyet ble forlatt på isen på Vangsmjøsa, sank det i vårsmeltingen. Først i 1991 ble flyet funnet av dykkeren Jan Harald Torvund, og hevet. Snart blir det forhåpentligvis å se i et helt annet element – på himmelen.

Vil holde løftet til Gladiator-pilot

Gloster Gladiator-prosjektet jobber også mot Skedsmo videregående skole for å få flyteknikerelever der til å engasjere seg i prosjektet med den legendariske jageren. Ønsket er å knytte Gladiatoren enda tettere til Kjeller, der flyene opprinnelig ble montert og operert frem til utbruddet av 2. verdenskrig.

Det benyttes tilstrekkelig intakte deler i gjenoppbyggingen at maskinen kan klassifiseres som et restaurert fly, og ikke en replika.

Primus motor Skyrud er ikke i tvil om at han vil holde løftet han ga til krigsflyger Waaler før han døde i 2014: Å gjenoppbygge flyet hans.

Kjeller, sommeren 1938. Fire av Gladiatorflygerne som fløy 9. april 1940 er med på bildet: Sersjant Per Waaler ytterst til venstre. Fenrik Dag Krohn ved siden av PW. Nummer to fra høyre er Finn Thorsager. Nummer fire fra høyre fenrik Arve Braathen. Alle de syv gladiatorflygerne havnet i alliert tjeneste senere i krigen som flygere.

– Med den planen vi jobber etter nå er det et realistisk mål å se flyet i luften i 2025, sier Skyrud.

Powered by Labrador CMS