KJELLER:

USIKKER FREMTID: Kjeller flyplass går en usikker fremtid i møte. Foreløpige funn av miljøgifter i bakken kan potensielt stikke kjepper i hjulene for den ønskede utbyggingen av en ny bydel i området.
USIKKER FREMTID: Kjeller flyplass går en usikker fremtid i møte. Foreløpige funn av miljøgifter i bakken kan potensielt stikke kjepper i hjulene for den ønskede utbyggingen av en ny bydel i området.

Giftfunn på Kjeller kan true kommunens boligplaner

Undersøkelser viser funn av miljøgifter. En opprydding vil koste millioner. 

Publisert Sist oppdatert

Foreløpige undersøkelser av grunnen på Kjeller viser funn av miljøgifter som det vil bli kostbart å rydde opp i. Det kan få konsekvenser for kommunens boligplaner, skriver Romerikes Blad.

Lokalavisen har fått tilgang til de første miljøundersøkelsene fra Forsvarsbygg. Der kan man lese at det særlig er ett område som er utsatt for forurensning: En gammel avfallsfylling og et tidligere brannøvingsområde.

Ukjent prislapp

På disse stedene er det målt høye såkalte PFAS-konsentrasjoner. PFAS står for per- og polyfluorerte alkylstoffer. De kan være skadelige for både mennesker og dyr, og ble tidligere benyttet i brannskum.

Da det ble gjort et anslag i 2005, kom man frem til at en opprydding av fyllingen ville kostet 30 millioner kroner. Det er ikke stipulert hva prislappen vil bli i dag. 

Delprosjektleder på miljø ved Forsvarsbygg, Pål S. Henriksen, sier til Romerikes Blad at det er for tidlig å si om giftfunnene vil få konsekvenser for den potensielle utbyggingen av Kjeller.

Som kjent ønsker kommunale politikere å bygge en ny bydel i området etter at Forsvaret har forlatt plassen i 2023. Planene er blitt møtt med store protester, både fra flymiljøet og lokalbefolkningen.

Henriksen er tydelig på at undersøkelsene er langt fra ferdige og at det planlegges omfattende miljøundersøkelser både i år og i 2019.

Vil undersøke radioaktivitet

Det kan heller ikke utelukkes at det finnes radioaktivitet i Kjeller-grunnen.

– Forsvarsbygg har til hensikt å undersøke det nærmere, uten at dette er spesifisert når og hvordan foreløpig, sier Henriksen til Romerikes Blad.

Det er ikke bare miljøgiftene som er kilde til bekymring. Det er også knyttet usikkerhet til hva selve avfallsfyllingen inneholder, og hvor stort omfanget av forurenset masse er.

I tillegg til husholdningsavfall kan det ifølge avisa ha blitt dumpet spesialavfall som løsemidler og maling, og også bygnings- og kjøretøyrester. I tillegg kan fyllingen inneholde eksplosiver, kommer det frem av miljørapporten. 

- Forsvarsbyggs ansvar

Selv om det er funnet farlige stoffer i grunnen, understrekes det i rapporten at det på de fleste steder dreier seg om lave konsentrasjoner. 

Ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten, peker på at oppryddingen er Forsvarsbyggs ansvar.

– Området skal klargjøres for etterbruk. Jeg forventer at Forsvarsbygg rydder opp. Det har de sagt at de vil gjøre, så det er jeg trygg på, sier han.

Les mer om Kjeller flyplass HER.

 

Powered by Labrador CMS