Flynytt er kjent med at flere allmennflygere opplever stor frustrasjon knyttet til Luftfartstilsynets behandlingstid ved fornyelse og utstedelse av sertifikater. - Våre ambisjoner er å klare å behandle alle søknader innenfor lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, sier Håvard Sverre Vikheim i Luftfartstilsynet.

Fortviler over lang behandlingstid hos Luftfartstilsynet

Flyger Tommy Norvik har ventet i ukesvis på å få fornyet sertifikatene.

Publisert Sist oppdatert

- Det er fryktelig frustrerende. Jeg begynte prosessen i god tid, og har fulgt reglene til punkt og prikke. At behandlingstiden har vært så lang at jeg endte opp uten gyldige sertifikater, synes jeg er rimelig håpløst.

 Savner tilbakemelding 

Norvik hadde timet det slik at SEP (Single Engine Piston - enmotorsfly), språkrettigheten og FI ( Flight Instructor (flygerinstruktør)) gikk ut samtidig. I tillegg ønsket han å utvide med CRI (Class Rating Instructor – Klasserettinstruktør). Alle papirer og søknader ble levert i samme e-post, fordelt på fire vedlegg.

Flyger Tommy Norvik.

- Jeg fant ut via «Min Side» på Luftfartstilsynets nettsider at SEP og språk var forlenget med ny dato, men de to siste sakene, FI og CRI drøyde. Jeg har fortsatt ikke, etter 12 uker, hørt noe fra tilsynet. Så jeg sitter i dag, teknisk sett, fortsatt med en utløpt FI(A)-rettighet. Men jeg har sjekket på Luftfartstilsynets «Min side» og der står den forlenget til 2026, sier han, og fortsetter:

- Så jeg antar at det er «godt nok» for å kunne fortsette å instruere, til tross for at det ikke står i papirutgaven av mitt sertifikat. CRI-(A) søknaden har jeg fått tilbakemelding om at jeg kan forvente et svar på i medio oktober, sier han.

Norvik mener at det ikke skal være nødvendig å måtte ringe og purre når man gjør ting etter reglene Luftfartstilsynet selv har satt opp. 

- Hvorfor skal jeg da måtte mase? Skulle det vise seg at Luftfartstilsynet er inne i en spesielt hektisk fase med lang behandlingstid, hadde det vært fint om de ga en tilbakemelding. 

- Flyging er ferskvare

Norvik forteller at han kjenner til flere som sliter med samme problemstilling.

- Jeg har en kompis som nå har sittet på bakken i mer enn 12 uker uten å få praktisert sin ferske FI-utdannelse etter å ha brukt nesten 100 000 kroner på denne utdannelsen. Det er ikke bra. Situasjonen er faktisk så ille at jeg har blitt anbefalt å ha sertifikatene mine i et annet land enn Norge, der man opplever en bedre oppfølging fra luftfartsmyndighetene. Da har Luftfartstilsynet bommet.

Han peker på at flyging er ferskvare.  

- Jeg sendte inn søknadene nesten to måneder før fristen. Luftfartstilsynet sier at du kan sende tidligst 90 dager før for å ikke endre utløpstiden på rettighetene. Hvis det skal være som dette, må de endre det til at man sende inn 90 dager før for å rekke å fornye før utløpsdato. Det er helt idiotisk at man blir stående på bakken i slike tilfeller. Det er trist. 

Norvik savner et system, der man kan følge saken ved å logge seg inn og se hvor langt i behandlingen Luftfartstilsynet har kommet.

- Det hadde vært supert, og kunne nok spart både oss og dem for mye frustrasjon.

- Har ikke nådd målet

Håvard Sverre Vikheim i Luftfartstilsynet legger ikke skjul på at det har vært perioder hvor man ikke har greid å nå målet på en behandlingstid på maks en måned.

- Det stemmer at vi har hatt perioder med forholdsvis lang behandlingstid, og det er ikke ønskelig. Vi har imidlertid gjort tiltak, og har nå klart å redusere behandlingstiden, som per i dag er på nær en måned, sier han til Flynytt.

Han forklarer at behandlingstiden for sertifikater og rettigheter kan variere fra område til område og fra sesong til sesong.

Luftfartstilsynet har ingen oversikt over behandlingstiden i andre land.

- Men vi er av den oppfatning at dette er en utfordring for flere lands myndigheter. Det er til dels en komplisert prosess, og i de tilfeller vi er avhengige av andre lands myndigheter, som av ulike grunner også har lang behandlingstid, så vil det også påvirke oss negativt. Våre ambisjoner er å klare å behandle alle søknader innenfor lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, altså en måned.

Anbefaler tidlig søknad

Vikheim ønsker samtidig å minne om at en FI-instruktør kan forlenge sine gyldige FI-privilegier innenfor de siste 12 måneder før utløp, forutsatt at kravene er oppfylt.

- Det vi ofte ser er at FI-instruktører sender inn søknader innenfor siste utløpsmåned eller foregående måned. Da kan instruktøren komme i den situasjon at vedkommende står uten gyldig FI på grunn av vår saksbehandlingstid. Et godt tips er da å sende søknad tidligere, så unngår man dette, sier han.

- Viktig faktor

Leder i Oslo flyveklubb, Per Julius Helweg, sier til Flynytt at han kjenner til flere tilfeller der instruktører blir stående på bakken i lengre perioder grunnet den lange behandlingstiden.

Klubben har nå over 30 elever på venteliste.

- Flere av instruktørene våre har fått jobb i de store flyselskapene selskapene, og vi trenger sårt nye. GA er en sårbar del av luftfarten, men vi er tross alt det første leddet og således en svært viktig faktor. Det er viktig for oss at vi behandles deretter, ber Helweg.

Flynytt gjør oppmerksom på at flyklubbleder Per Julius Helweg også er fast bidragsyter og nettansvarlig i Flynytt.

Powered by Labrador CMS