Først i Norge med UL91-anlegg

Norges første anlegg for fast leveranse av blyfri flybensin åpner våren 2014 på Starmoen flyplass ved Elverum. Lavere pris, mindre utslipp og forenklet flyvedlikehold er fordeler som flyplassoperatøren peker på når den nå faser inn den nye bensinen fra Statoil / Warter Aviation.

Publisert

Etter at EASA kom med en sikkerhetsbulleteng for to år siden og Lycoming fulgte opp med en revidert serviceinstruksjon for flymotorer, kan nå over 85 prosent av småflyflåten fly på blyfri bensin. Men på norske flyplasser har det så langt bare vært blybensin av typen avgas 100LL som har vært tilgjengelig på de store pumpeanleggene. Gjennom samarbeidsavtalen mellom Statoil Fuel & Retail Aviation og Warter Aviation, har blyfri avgas UL91 blitt et reelt alternativ for de store fuelanleggene. Først ute med UL91 er Starmoen flyplass som eies og opereres av Norges Luftsportforbund. I løpet av kort tid blir det UL91 å få fra flyplassens drivstoffanlegg.

Avgas 100LL vil fortsatt stå på med menyen, men kun i mindre kvanta for "de spesielt interesserte".

– I en overgangsperiode ved oppstarten av nytt fuelanlegg nå i 2014 vil vi ha begge produktene tilgjengelige. Det nye anlegget fylles dog kun med avgas UL91, og fremtiden bygges på dette, forklarer Steinar Øksenholt som er daglig leder ved Ole Reistad Senter på Starmoen.– I første fase vil vi tømme dagens gamle fuelanlegg med 100LL. Denne fasen avsluttes i løpet av våren/forsommeren. Senere vil vi kun ha et mindre kvantum av 100LL tilgjengelig på fat.

– UL91: Like bra eller bedre – til en hyggeligere pris– Hvorfor velger dere nå å tilby UL91?– I første rekke er det et miljøaspekt hvor vi ønsker å redusere vårt utslipp til omgivelsene. Videre er det vår oppfatning at UL91 er et like godt om ikke bedre fuelprodukt en 100LL. Erfaringene med et liknende drivstoff i Sverige er gode, og fra deres miljø er vi sterkt oppfordret til å gå over på UL91 når det blir tilgjengelig i Norge. Videre er det vår vurdering at 100LL er på vei ut av markedet og at vi allerede nå bør gå over på alternative produkter, sier Øksenholt.– Hvor stor blir prisforskjellen?

– Så snart vi kjenner prisen på det bulkkjøpet vi får levert fra, vil prisen ut til brukerne bekjentgjøres. Basert på dialogen med Statoil har vi forhåpninger om å kunne tilby UL91 til en pris som er 40–50 øre lavere enn prisen vi i dag har for 100LL på Starmoen. Vi forventer å kunne levere de første literne ved oppstarten av det nye anlegget ved påsketider.

Forventer økning i omsetning– Hvilke forventninger har dere til salget?– Vi har forventning til å øke omsatt volum ved Starmoen ved at UL91 også er et produkt som i større grad en 100LL vil appellere til nye markeder. Spesielt håper vi å knytte til oss flere av mikroflyene som i dag velger mogas. Vi er forberedt på "en naturlig skepsis" til det nye produktet i starten, men her tror vi at overgangsperioden i vår vil håndtere dette og at tiden og erfaringen hjelper oss.– Antar dere at dere får flere kunder fra andre steder, siden dere har en bensintype som ikke så mange andre har ennå med fordeler som mindre vedlikehold for Rotax og mindre snags for småfly som ikke trenger 100-oktan?

– Vi har ved innfasingen ikke tenkt så mye på andre kunder ut over at vi ønsker lokale mikrofly velkommen inn på kontosystemet. Fuelanelgget på Starmoen er i første rekket bygget og driftet for egne aktiviteter. Vår største kunde vil fortsatt være slepeflyene som står for ca 40 prosent av omsatt volum. Ved å eie og drive eget anlegg vil vi nok fortsatt ligge noe høyere i pris en Statoils anlegg, selv her på Østlandet. I dette ligger at vi da fortsetter å være bulk-kunde hos Statoil og selv være ansvarlig for driften av tanker, pumpe og kontosystem.– Hvorfor ikke bare vente på en høyoktans blyfri som kanskje kan komme om noen år?

– Vi ser ikke poenget med å vente, når vi i dag har tilbud om et bedre produkt enn det vi benytter. Vi tror det er viktig nå å innse at 100LL er et produkt som hører fortiden til. Når Statoil nå går ut på markedet med UL91 er vi trygge på at vi velger et kvalitativt godt produkt, produsert for flyene og motorene våre. Vi er en uavhengig kunde som kan velge nye produkter om og når de blir tilgjengelige i fremtiden.– Har du noen råd til andre som vurderer å gjøre det samme?

– Bli med inn i fremtiden, bytt produkt i dag og fly renere med Avgas 91UL, oppfordrer Øksenholt.

Kan jeg bruke avgas UL91?For europeiskregistrerte småfly – herunder Lima-November-fly – er det ikke krav om at 91-oktan er spesifisert som bensin av flyprodusenten i POH eller typesertifikat. Det er tilstrekkelig at motortypen har fått grønt lys av motorprodusenten, se EASA-SIB-2011-01R2 nedenfor.

Svaret på om akkurat ditt fly kan fly på UL91 finner du derfor ved å notere deg motorfabrikant og nøyaktig typenummer på flymotoren. Husk å ta med første bokstav etter tallet i typenummeret, f eks bokstaven "L" i typebetegnelsen Lycmoming IO-360-L2A.

For Lycoming-motorer kan man enkelt slå opp i Lycoming Service Instruction SI1070S (se vedlegg til denne saken nedenfor). Er det anført at motortypen kan gå på UL91/91-oktan eller bensin med lavere oktantall, er det fritt fram for UL91. Som det framkommer, er de vanligste motorene UL91-kompatible, inkludert en rekke injeksjonsmotorer.

Alle Rotax-motorer kan dessuten bruke drivstoffet.

Continental har ikke publisert en tilsvarende bulleteng som Lycoming og Rotax, men de har laget en oversikt over motortyper og krav til oktantall. I et brev til Lars Hjelmberg hos Hjelmco Oil i Sverige datert 24. januar 1991, bekrefter forøvrig Continental at de foretrekker bruk av blyfri 80/87-oktan (eller blyfri bensin med høyere oktantall) foran bruk av 100LL i motorer som er sertifisert for 80/87-oktan. Kun i break-in-perioden etter produksjon/overhaling, anbefaler Continental blyholdig bensin. Dette sammenfaller med den perioden flymotoren bruker "break-in oil", det vil si single-grade mineralolje.

Powered by Labrador CMS