Korona-viruset:

VIRUS: Korona-viruset har vendt samfunnet på hodet, flymiljøet inkludert.
VIRUS: Korona-viruset har vendt samfunnet på hodet, flymiljøet inkludert.

Når kommer skolingen i gang igjen?

- I øyeblikket ser jeg relativt lyst på at en løsning nærmer seg, men å anslå tid tør jeg ikke, sier fagsjef Stian Kultorp i motorflyseksjonen i Norges Luftsportforbund.

Publisert

Etter at Luftfartstilsynet opphevet VFR-restriksjonen 15. april har allmennflygerne gradvis tatt luften tilbake.

Men for flyskolene er det fremdeles full stans. 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) er gjeldende for alle som oppholder seg i Norge, og Norges Luftsportforbund (NLF), samt de kommersielle flyskolene i Norge, tolker forskriften til at skoleflyging er forbudt.

- Forskriften er endret underveis i prosessen, slik at enkelte deler av skoler og opplæringssteder kan gjenoppta sin aktivitet. Men "1-til-1- undervisning", der avstanden mellom instruktør og elev er under to meter er ikke mulig etter NLFs tolkning av forskriften slik den foreligger, sier fagkontakt i motorflyseksjonen i NLF, Stian Kultorp.

Prioritert sak

Han forteller at arbeidet med å få gjenopptatt skolingen har høyeste prioritet.  

- NLF har den senere tiden jobbet kontinuerlig med å legge til rette for at klubbene skal kunne starte med skoleflyging igjen, og dette er en av sakene med høyest prioritet om dagen. De kommersielle flyskolene er i samme situasjon, og vi er i dialog med dem, sier han. 

Fagsjefen forteller at forbundet også er i dialog med trafikkskolene, for å samarbeide om momenter som kan muliggjøre å starte opplæring én til én igjen.

Trenger bransjestandard

NLF sendte en henvendelse til Samferdselsdepartementet før påske. Det skjedde parallellt med at NHO Luftfart sendte en tilsvarende henvendelse på vegne av de kommersielle aktørene.

- Det er hyppig dialog med Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet, som igjen fører saken mot helsemyndighetene med tanke på å etablere en akseptert bransjestandard for luftfarten som et ledd i å komme i gang med skoleflyging igjen, sier Kultorp.

- Det er viktig at den endelige prosessen med utarbeidelsen av smitteverntiltak fullføres og forankres hos de med den rette kompetansen for dette. 

- Ser lyst på at en løsning nærmer seg

- Når er det realistisk å tro at skolingen kommer i gang igjen?

Fagkontakt i motorflyseksjonen: Stian Kultorp. Foto: Lise Grønskar
Fagkontakt i motorflyseksjonen: Stian Kultorp. Foto: Lise Grønskar

- Det tør jeg rett og slett ikke å svare på. Prosessen endres hele tiden, med både ny informasjon og nye aktører som kommer inn. Det kan være at det ser ut til å trekke ut i lang tid før en løsning er på plass når man er i dialog med en myndighetene på ettermiddagen, mens når man starter dialogen neste dag kan det ha kommet nye momenter som gjør at det ser ut til å nærme seg en løsning, sier fagsjefen.

- I øyeblikket ser jeg relativt lyst på at en løsning nærmer seg, men å anslå tid tør jeg ikke. Det jeg i hvert fall har erfart, er at det jeg regner som kort tid ikke nødvendigvis samsvarer med hva andre aktører regner som kort tid. 

Powered by Labrador CMS