Flyruter med énmotorsfly kan snart bli virkelighet

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA ønsker seg et regelverk som tillater kommersielle flyginger med énmotors turbinfly i instrumentforhold. Dersom EU-kommisjonen følger uttalelsen fra EASA, vil den europeiske flybransjen få helt nye verktøy å drifte ruteflyginger med, noe som særlig kan komme tynt befolkede områder til gode.

Publisert

Kommersielle operasjoner med énmotors fly i instrumentforhold har i en årrekke funnet sted i USA med overbevisende sikkerhetsstatistikk. Også norske myndigheter har tillatt slike operasjoner basert på nasjonale bestemmelser, så lenge det er snakk om fraktflyging og ikke flyging med passasjerer. Blir EASAs forslag vedtatt, kan det gi store muligheter for nye flyrutekonsepter i Norge.

Kompenserende tiltak

EASA forutsetter at selskaper som vil bruke énmotorsfly har kompenserende tiltak: Det må benyttes motorer med særlig god pålitelighetsstatistikk, det stilles ekstra strenge krav til utrustning og vedlikehold, og under flygeplanlegging vil det stilles spesielle krav til ruteføringer og tilgang til egnede områder for førevarslandinger.

Énmotors gir mindre utslipp

EASA har angitt flere grunner til at de nå lanserer det nye regelverket. For det første har mange europeiske land for lengst tillatt slike operasjoner basert på nasjonale unntaksbestemmelser. EASA ønsker imidlertid driftstillatelser som er gyldige på tvers av alle europeiske land. EASA peker også på at ICAO så vel som land utenfor Europa har hatt regelverk for slike operasjoner i lang tid. Et annet viktig argument er å gi folk i distriktene bedre tilgang til moderne transport.

Sist, men ikke minst, peker EASA på at moderne turbinmotoriserte énmotorsfly gir mindre miljøpåvirkning enn alternativene.

Kan ha samme sikkerhetsnivå som twin

En studie foretatt av Robert E. Breiling Associates for Pilatus Aircraft i 2012 med basis i ulykkestall fra en samlet USA- og Canada-flåte, viser at énmotorsfly som Pilatus PC 12 kan ha en fatal ulykkesrate som er vesentlig bedre enn en rekke ulike twinmodeller, og omtrent på høyde med Beech King Air B200. Dette indikerer at man kan drifte flyruter med énmotors fly uten at det innebærer flere tap av liv enn med dagens twinoperasjoner med turbinfly av tilsvarende kategori. Samtidig gir énmotorsfly en helt annen driftsøkonomi i de fleste tilfeller.

EU-kommisjonen ventes å behandle regelverksforslaget i løpet av de nærmeste månedene.

Powered by Labrador CMS