Det blomstrende allmennflymiljøet på Rygge må belage seg på ny usikkerhet når Rygge Sivile Lufthavn (RSL) sier opp alle leieavtaler og adgangskort fra 1. november. De to hangarene, "alfa" og "bravo", har RSL en egen leieavtale med Forsvarsbygg for med bakgrunn i RSLs konsesjonsforpliktelser for allmennflymiljøet.

Rygge-flygerne har fått oppsigelse

Allmennflymiljøet på Moss lufthavn Rygge har fått oppsigelse for sine adgangskort og avtaler om leie av hangarer og flyparkering fra 1. november. Dermed øker usikkerheten for de mange allmennflygerne som bruker Rygge.

Publisert Sist oppdatert

Allmennflymiljøet på Østlandet gikk inn i en ny, usikker fase da Rygge Sivile Lufthavn (RSL) i går ettermiddag sa opp samtlige leiekontrakter for hangar og flyparkering som flyklubbene på Rygge og resten av allmennflymiljøet bruker fra 1. november.

Bakgrunnen for oppsigelsen er RSLs avvikling av driften som igjen skyldes at Ryanair ikke lenger vil bruke Rygge som base for sine fly. Selv om Ryanair fortsatt kan tenke seg å fly på Rygge – og selv om selskapet både vil fly på Torp og Gardermoen – ønsker de ikke å videreføre den norske basen som er lokalisert til Moss lufthavn. Begrunnelsen som selskapet har gitt er innføringen av flypassasjeravgiften. Ryanair har dessuten hittil ikke vunnet fram i det norske rettsvesenet med sin oppfatning om at mannskap som begynner og slutter sin arbeidsdag i Norge, likevel kan ansees å være ansatt i Irland. Også dette forholdet kan ha hatt betydning for Ryanairs beslutning om å avvikle den norske basen.

Uten det relativt store antall av flyvninger til og fra Rygge som basestatusen innebærer, har RSL konkludert med at det ikke er økonomisk forsvarlig å videreføre den sivile flyplassdriften. 

Dermed blir allmennflymiljøet henvist til Forsvarsbygg som eier flyplassen for å se på modeller for fortsatt småflyaktivitet. 

Rygge – svært viktig for allmennflyging

Rygge har i flere tiår spilt en betydelig rolle for allmennflymiljøet på Østlandet, og etter at Fornebu ble avviklet ble rollen enda viktigere: Rygge er hovedflyplass for treningsformål og tar i mot fly for landingstrening fra flymiljøene ved blant annet Kjeller og Torp. Dessuten har to aktive flyklubber og en del uavhengige flyeiere base på plassen. 

Rygges rolle etter avviklingen av Rygge ble sementert med Stortingets vedtak i 1998, hvor det ble besluttet at allmennflymiljøet skulle spres på eksisterende flyplasser. 

Til tross for Stortingets vedtak og at Forsvaret åpnet for en egen "GA-platting" på den sivile siden av lufthavnen, ble ikke det nye parkeringsarealet tatt i bruk. Dette førte til en lang periode hvor gjestende fly ble gjenstand for tvungen handlingavgift og hvor de lokale klubbene måtte bruke arealer inne på militær side. Sistnevnte skapte utfordringer med tanke på inn- og utpassering.

Da RSL fikk ny konsesjon i 2014, satt imidlertid Samferdselsdepartementet GA-parkering for inntil 30 fly som et av konsesjonskravene. For å oppfylle kravet leier RSL et eget område på den nordvestre delen av flyplassen rundt hangarene "alfa" og "bravo" av Forsvarsbygg. GA-området har fått egen inngjerding med adgangskort, og forholdene har til nå ligget godt til rette for videre allmennflyaktivitet.

Når RSL nå gjennomfører den varslede avviklingen, går det også ut over leieavtalene med flyklubber og flyeiere. 

Nå håper flymiljøene at de samme offentlige føringene som i 2014 lå til grunn for den sivile konsesjonen vil bane vei for en ny leieavtale direkte med Forsvarsbygg. 

Powered by Labrador CMS