Forsvarsdepartementets «prislapp» på Kjeller flyplass er 600 millioner kroner.

– Kjeller verdt 600 millioner kroner

Forsvarsdepartementet vil avvikle militær bruk av rullebanen på Kjeller.

Publisert Sist oppdatert

I Stortingsproposisjon 151 S fra Forsvarsdepartementet (FD) med innstillig til Stortinget om Forsvarets langtidsplan, slås den endelige spikeren i kista for Forsvarets bruk av Kjellers rullebane.

FD slår også klart fast at nye alternativer til småflyplass på Østlandet må bli funnet. I kapittel 6.1.9, «Nedleggelse av Kjeller», skriver departementet:

– Forsvarets virksomhet på Kjeller ligger i et pressområde ved Lillestrøm i Skedsmo kommune. Regjeringen anbefaler en gradvis frigjøring av arealet og en avvikling av Kjeller innen utgangen av 2023. Forsvaret vil ikke ha behov for rullebanen etter den kommende utfasingen av F-16 og Sea King i perioden 2020–2022.

– Det er funnet alternative løsninger for Forsvarets og Forsvarsmateriells virksomhet på Kjeller. Denne er planlagt samlokalisert med annen virksomhet på Østlandet, blant annet på Kolsås og Sessvollmoen. Den planlagte omorganiseringen gir en effektiviseringsgevinst på om lag 20 mill. kroner pr. år, gjennom et redusert antall administrasjons- og støtteelementer. Forsvarets laboratorietjenester anbefales skilt ut fra Forsvarets virksomhet og konkurranseutsatt. Nasjonal Logistikkommando anbefales lokalisert i eksisterende bygningsmasse på Sessvollmoen sammen med Forsvarets sanitet, skriver FD videre før de kommer inn på småflyplassituasjonen: 

– Da Fornebu ble stengt for flyging i 1998, ble mye av småfly- og luftsports- aktiviteten i Oslo-området overført til Kjeller. Ved en nedleggelse av Kjeller som flyplass vil det bli behov for å finne alternativer for denne aktiviteten.

– Avviklingen av basen gir et betydelig potensial for verdiskaping for samfunnet dersom arealet omreguleres. Dette sammen med behovet for byutvikling i området, har skapt et mulighetsrom der Forsvaret kan avhende basen Kjeller, som vil kunne utvikles for salg og gi betydelige inntekter.

– Det er anslått et konservativt gevinstpotensial på 600 mill. kroner for salg av eiendommen fratrukket kostnader til miljøopprydding, dersom eiendommen selges etter omregulering. I tillegg unngås et fornyelsesbehov på om lag 600 mill. kroner. Nedleggelsen av Kjeller gir reduserte utgifter på over 1,5 mrd. kroner i et 20-årsperspektiv, inkludert effektiviseringsgevinsten og salgsinntektene, fratrukket kostnader til omregulering og miljøopprydding, hevder FD i innstillingen. 

Powered by Labrador CMS