Flyplass-Norge rundt med Avinors PFLY-kort

Nå kan du fly landet rundt til de fleste Avinor-flyplassene utenom åpningstid! Forutsetningen er blant annet at du skaffer deg en spesiell autorisasjon, og nå har Avinor publisert de aktuelle prosedyrene.

Publisert

– Jeg testet ut søknadsprosedyren og kan bekrefte at den fungerer fint i praksis, forteller Norges Luftsportforbunds fagsjef motorfly til Flynytt som stolt kunne hente ut PFLY-kort nr 1 på datoen 1. juli.

– Husk at du ikke kan bruke vanlige Avinor-ID-kort/MM-kort til erstatning for PFLY-kortet! Vanlige ID-kort er eksempelvis knyttet mot ansettelsesforhold, bakgrunnssjekk og diverse kurs. Slike kort innebærer ingen avtale om bruk av flyplassene utenom åpningstid i motsetning til PFLY-kortet, forklarer Amengual.

PFLY-kortet er bekreftelsen på den avtalen som er inngått mellom den enkelte fartøysjef og Avinor. Bakgrunnssjekk eller foreningsmedlemskap/ansettelsesforhold er ikke noe krav.

Informasjon om ordningen og det spesielle PFLY-kortet finner du på Avinors hjemmeside under "Trafikk" og "Privatflyging". Direkte lenke til informasjonen finner du her, mens veiledning til søknadsprosedyren finner du på denne lenken.

Ytterligere informasjon finnes publisert på AIP SUP.

– Vis forstand som fartøysjef

Avinor vil evaluere ordningen løpende gjennom flysesongen.

– Nå er det helt sentralt at småflygerne utviser klokskap og forstand når de benytter ordningen, poengterer John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF.

– Det er viktig at flygerne tar hensyn til både naboer og vertskap for at ordningen skal vare. For oss i Avinor er den en suksess om den blir mye brukt, men den må ikke bli misbrukt! Landingsrunder over naboer som griller en varm sommerkveld er ikke forenlig med det naboskapet vi ønsker å vise. I vår evaluering av ordningen er nettopp støybelastning til omgivelsene noe vi vil være svært bevisst på, understreker Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen.

– Viktig sikkerhetstiltak

– Vi er veldig fornøyd med Avinors beslutning om en nasjonal løsning som gjør det langt enklere for privatflygere å benytte det fantastiske nettverket av Avinors flyplasser utenom åpningstid. NLF har hatt en meget god dialog både med Luftfartstilsynet og Avinor når vi har jobbet med detaljene. Jeg tror denne avtalen i tillegg til avgiftsfritak for parkering som flyklubbmedlemmer nyter godt av hos Avinor kanskje er de viktigste tiltakene i Norge på mange år for å bedre småflysikkerheten, sier George Lundberg som nettopp har trådt av som fagsjef i Motorflyseksjonen ved Norges Luftsportforbund (NLF). Lundberg har vært intern prosjektleder i NLF de siste to årene for å realisere drømmen om å få tilgang til Avinors flyplasser utenom åpningstid.

FAKTA OM ORDNINGEN

Hvilke lufthavner: 37 av Avinors lufthavner.

Når på døgnet: VFR dag, begrenset til klokka 07.00 – 23.00.

Hvilke fly: Luftfartøy med maksimal avgangsvekt 2.730 kg eller mindre og maksimalt ni passasjerseter.

Hvilke flyginger: Private / ikke-kommersielle operasjoner under VFR dag. (VFR natt og IFR er ikke tillatt.) Reiseplan skal leveres inn for den aktuelle flygingen.

Hvem kan inngå avtale: Alle innehavere av flysertifikater (LAPL/PPL eller høyere nivå). Det jobbes for å etablere tilleggskurs slik at også innehavere av mikroflygebevis etter hvert kan inkluderes i ordningen.

Når kan du inngå avtale: Det åpnes i disse dager for at man kan inngå avtale ved å søke om autorisasjon via Avinors hjemmeside. Flyplassene åpnes for bruk 1. juli, se AIP SUP.

Hvilke kostnader påløper: ID-kortet som utløser avtalen vil koste ca 500 kroner. Avinor vil ikke fakturere avgifter for start som skjer utenfor åpningstid.

Oppfordring til brukerne:

* Fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres.

* Vis hensyn og respekt for flyplassen og naboene.

* Vis hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.

* Sørg for en grundig overflyging av plassen før landing.

* Vær observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvis godt flygerskjønn!

* Bruk radio ved å sende blindt før du entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone, send blindt underveis som om du er på en vanlig ubemannet plass og bruk blindsendinger aktivt under flyging og på bakken.

* Bidra til at ordningen øker sikkerheten – gjør det du kan for å hindre at det motsatte skulle bli resultatet.

* Parkér fornuftig og etter avtale med flyplassen dersom du etterlater flyet.

Powered by Labrador CMS