Flyparkeringsavgift fra 15. mars – luftsport skånes

Kommersialiseringen av Avinor er i gang, og med den følger det større krav til inntjening og betaling for de tjenestene selskapet utfører for sine brukere. Inntil nå har GA-flygerne ikke betalt for å stå parkert på Avinors lufthavner, men 15. mars ble reglene endret: GA-fly må betale en parkeringsavgift for opphold over to timer etter vekt. Unntak gjelder for flyskoler og fly operert i klubb eller av flyklubbmedlemmer. De får fortsatt parkere vederlagsfritt.

Publisert

Kommersialiseringen av Avinor er i gang, og med den følger det større krav til inntjening og betaling for de tjenestene selskapet utfører for sine brukere. Inntil nå har GA-flygerne ikke betalt for å stå parkert på Avinors lufthavner, men 15. mars ble reglene endret: GA-fly må betale en parkeringsavgift for opphold over to timer etter vekt. Unntak gjelder for flyskoler og fly operert i klubb eller av flyklubbmedlemmer. De får fortsatt parkere vederlagsfritt.

– Lander du med en Gulfstream på Flesland som du opererer privat, har du hittil kunnet stå der i dagevis uten å betale for parkering. Om du parkerer en folkevogn på andre siden av gjerdet som bare beslaglegger noen få kvadratmeter, må du betale flere hundre kroner per døgn. Det sier jo seg selv at dette ikke er rimelig, sier Eigil Ulvin Olsen som er stabssjef, administrative og kommersielle tjenester, ved Divisjon regionale og lokale lufthavner i Avinor.

– Nå som Avinor må se nøyere på inntjeningen i forbindelse med kommersialisering av virksomheten, er det naturlig å tette igjen denne type huller i avgiftsregulativet, understreker Ulvin Olsen.

Vil ikke ramme luftsporten

– Vi ønsker imidlertid ikke å ramme luftsporten og den ideelle GA-virksomheten. Med utgangspunkt i rapporten om luftsportens samfunnsnytte som TØI laget for Samferdselsdepartementet i 2010, har vi klare føringer for at dette ikke skal gå utover flyskoler og luftsport. Derfor har denne type virksomhet unntak fra kravet om parkeringsavgift. Alle LN-registrerte fartøy under 2.000 kg som opereres av flyskoler eller flyklubbmedlemmer i ikke-ervervsmessig tjeneste blir derfor fritatt for flyparkeringsavgift, forteller Ulvin Olsen.

Luftsporten godt fornøyd

– Parkeringsavgift for vår virksomhet ville ha lagt stein til byrden i en tid hvor aktiviteten synker i takt med økte kostnader på andre områder – eksempelvis innenfor gebyrer, vedlikehold og drivstoff. Luftsporten driver ideell virksomhet i likhet med andre idrettslag, og TØI-rapporten har dokumentert samfunnsnytten og betydningen luftsporten har for rekruttering til luftfart. Derfor er vi svært glade for at Avinor både har henvendt seg til oss for å ha en dialog og ikke minst for at de har lyttet til våre innspill, sier George Lundberg, fagsjef i Motorflyseksjonen. Lundberg har hatt dialogen med Avinor i denne saken.

Viktig at fritaket gjelder uansett klubb

– Hva var viktigst for NLF i denne dialogen?

– For oss var det særlig viktig at fritaket for avgift ikke bare skulle komme de lokale klubbene til gode. Som vi har framholdt når vi har jobbet med avtalen om bruk av Avinors plasser utenfor åpningstid, er fly til å reise med – også for de som er klubbmedlemmer og de som driver med skoling. Derfor var det viktig for oss at avgiftsfritaket også gjelder når man besøker andre lufthavner. Et annet moment var å gjøre det mulig å stå parkert uten en gitt tidsbegrensning. Ikke bare er VFR-flyging en svært lite forutsigbar virksomhet i et land som Norge: Om avgiftsfritaket bare gjaldt et døgn, ville vi ha gitt pilotene nok et incentiv til å bli rammet av den farlige sykdommen «get-home-itis», det vil si bli fristet til å trosse dårlig vær for å komme seg hjem. De fristelsene er det nok av fra før, avslutter Lundberg.

Parkeringsavgift for GA-fly innkreves på noen plasser i utlandet for tilreisende, eksempelvis i Tyskland dersom oppholdet er av en viss varighet. Etterhvert som krav om økonomisk inntjening for flyplassene i Europa gjør seg mer og mer gjeldende, er det ventet at de avgiftsfrie plassene kommer etter. Nå er turen altså kommet til Avinor som har valgt å gi flyskoler og luftsport amnesti.

Powered by Labrador CMS