Flynytts aprilspøk forarget leserne

Mange av Flynytts lesere lot seg lure av aprilspøken som gikk ut på at Luftfartstilsynet ville øke gebyret for fornyelse av privatflysertifikat til ti tusen kroner. Forargelsen var stor, og mange reagerte med oppgitthet.

Mange av Flynytts lesere lot seg lure av aprilspøken som gikk ut på at Luftfartstilsynet angivelig ville øke gebyret for fornyelse av privatflysertifikat til ti tusen kroner. Forargelsen var stor, og mange reagerte med oppgitthet.

Både diskusjoner på diverse fora og innlegg på Per Grams luftfartsblogg avslørte at leserne tok informasjonen fra Flynytt for god fisk, tross publiseringsdatoen 1. april.

Hos Luftfartstilsynet var det nok mange som humret over spøken, men informasjonsavdelingen kontaktet Flynytt og kom med en høflig anmodning om at de ville bli informert ved et tilsvarende "stunt" i framtiden slik at man har den nødvendige beredskap ved eventuelle publikumshenvendelser.

Aprilspøken er gjengitt nedenfor:

Ti tusen kroner for PPL-fornyelse

Luftfartstilsynet gjør et hastevedtak og innfører et gebyr på kr. 9.600 for fornyelse av PPL-A og klasserettforlengelse for énmotorsfly (SEP). Årsaken til gebyrøkningen er at det opprinnelige gebyrregulativet for 2011 ikke ville ha dekket inn hele budsjettet til Luftfartstilsynet – i strid med det Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har forutsatt.

Økningen trer i kraft 8. april 2011, nøyaktig ett år før det nye EASA-regelverket for flysertifikater (Part-FCL) innføres – se denne linken: easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2010/04. Gebyret vil også komme til anvendelse for de som tar språktesten siden det utstedes nytt sertifikat med gyldighet for fem nye år etter bestått språkprøve.

– Vi er klar over at 8. april er en kort frist, men vi er avhengig av å gjøre et slikt grep minst ett år før det nye europeiske regelverket trer i kraft på grunn av tolvmånedersregelen. Det er imidlertid mulig å bestille sertifikatforlengelse til "gammel" pris om man melder fra til oss minst én uke før fristen 8. april, opplyser informasjonsavdelingen i Luftfartstilsynet (LT).

Med opprinnelig utkast til gebyrregulativ ville ikke LTs inntektskrav bli nådd. Dette strider mot rundskriv R-112/2006 fra Finansdepartementet (regjeringen.no/Upload/FIN/Vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_112_2006.pdf) og har blitt påtalt under høringen. For å dekke inn underbalansen var LT nødt til å ta grep, og valget falt på sertifikat- og rettighetsforlengelse for PPL-A/SEP-land.

– Dette skyldes to forhold: Dels at allmennflygere over flere år har betalt for lite i gebyrer, og dels fordi det er denne gruppen piloter som er stor nok i antall til å gi en reell inntektsvekt for LT, får Flynytt opplyst.

– Hva er årsaken til underdekningen på gebyrsiden?

– LT har en stadig økende utgiftsside. Vi flytter inn i nytt bygg i Bodø i løpet av den nærmeste tiden, og dette har naturligvis en kostnad. På allmennflysiden vil vi dessuten yte flere tjenester enn tidligere, blant annet gjennom større tilstedeværelse og flere "ramp checks". Dette er kostnader som departementet pålegger oss å ta inn fra brukerne av tjenestene.

– Gjør ikke det nye gebyret det urimelig dyrt å være privatflyger?

– Det er til en viss grad en myte at det har blitt så dyrt å fly. Visst, flyging er ikke billig. Men det er ikke verre nå enn før. Ser vi hva en flytime kostet på 1970- eller 1980-tallet og sammenlikner det med gjennomsnittlig inntekt vil man se at kostnaden er forbausende lik. I den store sammenhengen er ikke 9.600 kroner det som vil avgjøre om folk flyr eller ikke.

– Hvordan skal de som vil unngå det nye gebyret agere?

– De kan bestille sertifikatfornyelse hos oss på e-postadresse post@caa.no ved å oppgi sertifikatnummer og hvilket sertifikat eller hvilken rettighet man søker om fornyelse for. Pilotene har da syv dager på å gjøre selve fornyelsen, enten det dreier seg om å ta språkprøve eller forlenge rettigheter på vanlig måte og etter vanlig syklus. For de som ikke har forfall i den aktuelle perioden kan det være smart å ta språktesten – da slår man jo to fluer i ett smekk, avslutter LT.

Ny gebyrforskrift kan lastes ned her: http://www.luftfartstilsynet.no/nyheter/article23998.ece

Powered by Labrador CMS