SafeSky:

Flynytt tester: Appen SafeSky

Skrekken for alle som flyr etter visuelle flygeregler, er å kollidere med et annet fly i lufta. Hadde det ikke vært mye bedre å ha visst om hverandre på forhånd, i god tid før nærsituasjonene oppstår?

Publisert

Å se ut er selvfølgelig det viktigste, men av og til kan vi være vanskelige å oppdage.

Hva er Electronic Conspicuity?

Electronic Conspicuity er et samlebegrep for teknologi som gjør det lettere for luftromsbrukere å oppdage hverandre. Begrepet omfatter både typegodkjent og ikke typegodkjent utstyr. Mange lands luftfartsmyndigheter oppfordrer nå GA- piloter til å ta i bruk Electronic Conspicuity.

Et meget oppdelt trafikkbilde

Problemet i dag er at de ulike brukergruppene sitter på hver sin tue uten å kunne se hverandre. Her er noen eksempler:

– De typegodkjente løsningene som IFR-trafikken benytter (Mode S og ADS-B) er selvfølgelig det aller beste. De fleste nye fly leveres med dette utstyret, som er påbudt i mange land.

– De fleste eldre fly har gammeldags Mode C-transponder. Da er man synlig for IFR-trafikk og lufttrafikktjenesten, men vi med kun Mode S og Mode C ser ikke hverandre. Siden det ikke er krav til slikt utstyr i Norge, kan det gå mange år før alle motor- og sportsfly har Mode C-transponder. En oppgradering koster mellom 30 og 100.000.- avhengig av flytype og utstyrsvalg.

– Seilflyene har FLARM som er en tilsvarende radiobasert løsning med egen frekvens på UHF. FLARM har dessverre ikke blitt særlig populært utover seilflymiljøet. For å se et fly med FLARM, må man ha en FLARM-mottaker og gjerne en lisens med årsgebyr.

– Om man benytter navigasjonsappen AirnavPro, kan man se andre brukere, men dataene deles foreløpig ikke med andre.

– Pilotaware Rosetta har en egen løsning med deling av posisjonsdata på 869.525Mhz, men igjen: Dette er kun for disse brukerne. Jeg har selv en slik, men kjenner nesten ingen andre som har, så denne funksjonen har jeg ikke hatt noen glede av.

– En del kommersielle brukere har egne trackere på mobilnettet, men disse dataene benyttes kun internt i selskapet.

– Det er ikke påbudt med transponder i ukontrollert luftrom, så veldig mange som flyr ballong, trike, hangglider, paraglider, og så videre, flyr uten.

Det finnes en rekke aktører som deler posisjonsdata fra ADS-B på nett, men det har til nå vært vanskelig å nyttiggjøre seg av slik informasjon i cockpit.

Hvordan skaffer man seg da et mest mulig komplett trafikkbilde?

SafeSky app

Den franske appen SafeSky tilbyr nå en enkel løsning hvor brukerne kan se hverandre på et enkelt kart. SafeSky har enserver for deling av posisjonsdata fra mange kilder.

Det eneste du egentlig trenger for å se og bli sett, er en telefon med en app.

Enkel systemskisse for SafeSky med samarbeidende enheter. Foto: SafeSky

Gratisversjonen

• Andre SafeSky brukere kan se deg.

• Du kan se andre brukere og alle posisjonsdata som deles i appen.

Betalversjonen

• Mulighet til å benytte egen ADS-B-mottaker og dele trafikken du ser med andre.

• Visning av trafikkdata i navigasjonsapp.

– AirNavigation Pro

– EasyVFR

– ForeFlight

– SDVFR

– SkyDemon

– Sky-Map

Nøkkelen til det hele er Garmin sin protokoll GDL90, som later til å ha blitt en bransjestandard.

Vi vet jo alle sammen at trafikkbildet ikke blir komplett med det første, men SafeSky ser ut til å være en enkel brobygger mellom de ulike luftromsbrukerne.

Løsningen kan benyttes av alle, og jo flere som tar dette i bruk, jo mer komplett blir trafikkbildet. Det spiller liten rolle om du flyr seilfly, hangglider, trike, sportsfly eller paraglider. Selv om du legger telefonen i lomma og ikke ser på skjermen, vil andre brukere av SafeSky se deg på sin skjerm.

Selv har jeg brukt SafeSky noen timer i lufta. Løsningen fungerer nå meget bra. Integreringen til AirnavPro , EasyVFR, Forflight, Sky Demon og flere er allerede på plass. Da dukker trafikken rett og slett opp som objekter på kartskjermen din.

Appen er enkel å laste ned, og i løpet av noen minutter er du på lufta med gratisversjonen.

Ikke bare i lufta

SafeSky er også nyttig på bakken. Her kan man sitte som passiv mottaker og følge med på trafikken. De som sitter hjemme mens vi flyr, klarer seg uansett med gratisversjonen. Slikt reduserer antall tekstmeldinger av typen "er du hjemme snart???", men husk at posisjon din ikke deles med mindre du er i bevegelse.

Flott til å aktivisere passasjer

Om du flyr sammen med noen, er kan det være lurt å aktivisere vedkommende med å følge med på appen og se ut etter annen trafikk.

Hva med mobildekning og basestasjoner?

Alle slike apper trenger jo mobildekning for å dele data. Mister du dekningen er du ikke lenger synlig for annen trafikk. Min erfaring er at man har ganske grei mobildekning i småfly opp til 6-7000 fot over befolket område. Trafikktettheten er nok også høyest i disse områdene. Har du egen ADS-B mottaker vil SafeSky likevel formidle trafikkdata til navigasjonsappen din.

En stor del av de delte dataene kommer fra private bakkestasjoner i de ulike nettverkene (Open Glider Network, ADSBHUB, Flightaware med flere. Det kan selvfølgelig være litt tilfeldig om det er basestasjoner i nærheten, spesielt om du lander på en liten stripe blant høye fjell. Husk også at om du har med deg en ADS-B mottaker opptrer du også som mobil basestasjon.

Forsinkelse

Det oppstår noe forsinkelse ettersom meldingene kan bli liggende og stange om det er dårlig dekning, men i hovedsak er dette ganske «realtime». Data fra ADS-B mottakeren din går direkte videre til navigasjonsappen uten å gå via serveren.

Høyde

Husk at GPS-høyde kan avvike fra trykkhøyde. Avviket mellom GPS-høyde og trykkhøyde kan være betydelig. Vi har ikke klart å få entydige svar fra aktørene om hvordan dette håndteres.

Nødmelding

Det går an å sende nødmelding fra SafeSky-appen. Det går da ut SMS og epost til forhåndsdefinerte kontakter som igjen kan varsle nødetatene. I eposten ligger en link til posisjonssporing av enheten som har sendt nødmelding.

Fellow pilots, Intercom og Squadron

Du kan bli venn med andre brukere og sende tekstmeldinger brukerne imellom. Når man flyr flere i følge eller i formasjon, kan man slå av kollisjonsvarsel for de andre i formasjonen.

Kollisjonsvarsel i rutefly

En stor ulempe med en slik app-løsning er at du ikke vil trigge noe kollisjonsvarsel i rutefly. Gevinsten av electronic conspicuity er absolutt størst i ukontrollert luftrom. Ingen av disse appene kan erstatte påbudt transponder i kontrollert luftrom. Her gjør Mode C-transponderen jobben.

Konklusjon

For undertegnede har SafeSky blitt et verdifullt verktøy sammen med de andre appene jeg bruker til planlegging og underveis. Jo flere som bruker det samme eller kompatible systemer jo mer komplett blir trafikkbildet.

Powered by Labrador CMS