Flymodifikasjoner vil bli mye enklere med nytt EASA-system

Dersom det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA får det som de vil, blir det betydelig lettere å modifisere sertifiserte småfly. Gjennom et utkast til nytt regelverk vil alt fra angle-of-attack-indikatorer til sikkerhetsbelter og avionikk under visse forutsetninger kunne bli installert i småfly uten forhåndsgodkjennelse. En sertifisert flytekniker vil kunne signere ut modifikasjonen på egenhånd, slik tilfellet har vært i USA i en årrekke.

Publisert

Dersom det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA får det som de vil, blir det betydelig lettere å modifisere sertifiserte småfly. Gjennom et utkast til nytt regelverk vil alt fra angle-of-attack-indikatorer til sikkerhetsbelter og avionikk under visse forutsetninger kunne bli installert i småfly uten forhåndsgodkjennelse. En sertifisert flytekniker vil kunne signere ut modifikasjonen på egenhånd, slik tilfellet har vært i USA i en årrekke.

Som ledd i EASAs pågående anstrengelser for å gjøre regelverket for allmennflyging enklere, har EASA nå publisert et utkast til nytt regelverk (NPA 2014-24) for standardmodifikasjoner og -reparasjoner. Regelverket er utformet som en sertifiseringsspesifikasjon med betegnelsen CS-STAN (Certification specifications for standard changes and repairs). Sentralt i EASAs nye konsept er å definere en rekke vanlige modifikasjoner som standardmodifikasjoner, og så tillate at sertifiserte flyteknikere foretar endringene uten at EASA eller en designorganisasjon må godkjenne modifikasjonen på forhånd.

files/content/news/AoA.jpgAngle-of-attack, FLARM og sikkerhetsbelter

Det er særlig innretninger som er ment å øke sikkerheten som vil nyte godt av det nye regimet. Installasjon av angrepsvinkelmålere (AoA) og sikkerhetsbelter med airbags er ifølge FAA de to viktigste enkelttiltakene som kan redde liv innen allmennflyging. Begge deler vil dekkes av de nye reglene. Det samme gjelder installasjon av FLARM – et transponderliknende system som særlig brukes for kollisjonsvarsel i seilflymiljøet, men som i stadig større utstrekning også brukes av motorflygere. Forutsetningen for at FLARM kan installeres, er at tilkobling mellom FLARM-enheten og sertifisert avionikk kun er énveis inn til FLARM-enheten. Med dette forenklede regimet vil det altså ikke bli lagt opp til at man eksempelvis kan se trafikk på en Garmin GNS 430/530- eller Garmin 1000-enhet, med mindre Garmin eksplisitt bekrefter at slik tilkobling er akspetert.

Installasjon eller bytte av flyradio er et annet tiltak som kan gjennomføres med de nye prosedyrene, men radioen må ha en såkalt ETSO-godkjennelse. Dette tiltaket er særlig relevant fram mot 2018 når det blir et krav å ha radio med 8,33 kHz kanalseparasjon i store deler av europeisk luftrom. Også Mode-S-transponder og ELT omfattes av regelverksutkastet.

Dessuten vil man med CS-STAN kunne erstatte flyets lyssystemer med LED-lys uten supplementerende typesertifikat (STC).

Som en kuriositet kan det nevnes at EASAs tillatelse til å bruke drivstoff av den blyfrie typen UL91 i fly som kun er sertifisert for 100LL – gitt at flymotorprodusenten tillater UL91 – også er inkludert i den nye prosedyren: Tanken er at de nye etikettene på drivstofftankene samt korreksjoner av flygehåndboka innebærer en endring som en flytekniker kan signere ut.

Regelverksutkastet er på høring fram til 6. januar 2015. Deretter vil det ventelig minst gå noen måneder før regelverket vedtas i sin endelige form.

Høringsinnspill kan sendes inn med EASAs eget verktøy (comment response tool) på denne lenken.

Powered by Labrador CMS