Flyklubb satser friskt på Eggemoen

Ringerikes Seilfyklubb har bestilt et fabrikknytt slepefly av typen Aeroprakt A-22, et ultralett fly godkjent for sleping av seilfly. Klubben vil dermed markere seg som revitalisert så snart flyplassen åpner, forhåpentligvis på forsommeren 2011.

Ringerikes Seilfyklubb har bestilt et fabrikknytt slepefly av typen Aeroprakt A-22, et ultralett fly godkjent for sleping av seilfly. Klubben vil dermed markere seg som revitalisert så snart flyplassen åpner, forhåpentligvis på forsommeren 2011.

Ringerikes seilflyklubb var tidlig ute med å utprøve ultralett fly – ofte kalt mikrofly – til oppslep av seilfly, og hadde en prøvedrift på dette i 2008. Erfaringene herfra var så gode at klubben har valgt å gå videre med slik flytype når det nå blir aktuelt å gjenoppta flyvirksomheten på hjemmebasen Eggemoen. Andre klubber i Norge og Skandinavia har i mellomtiden gått i samme retning, og i økende grad tatt i bruk ultralette flytyper til oppslep av seilfly.

Fordelene med disse flyene fremfor klassiske motorfly er mange. Kostnader til innkjøp, drift og vedlikehold blir mye lavere, lisenskravene er enklere, lydnivået er lavere, bensinforbruket er halvert, og flyenes basisegenskaper for sleping er minst like gode som hos de mest brukte motorflyene.

Anskaffelsen av flyet er påvirket av flyplasseier Ola Tronruds innspill til seilflyklubben i påvente av at plassen blir åpnet. Lavt støynivå, miljøvennlig drivstofforbruk, kort startbane og rask oppstigning vil i stor grad redusere ulemper for nabolaget, og flyets kvalitet og vedlikeholdsvennlighet vil passe som hånd i hanske til flyplasseierens ønskede profil for virksomheten på plassen. Seilflyklubben vil reorganisere seg med nye rutiner for klubbdrift og operativ virksomhet, og dermed gjøre det attraktivt for nye medlemmer – med eller uten egne seilfly – å slutte seg til klubben. Det nye flyet vil også øke effektiviteten i bakkeaktivitetene, slik at klubben får bedre kapasitet til å betjene både individuell seilturflyging og den sterkt økende etterspørselen etter opplevelsesturer og introduksjonskurs til seilflyging.

Flyet har glimrende utsikt i alle retninger, også rett nedover. Dette gjør det svært godt egnet ikke bare til sleping, men gir også en rikere opplevelse for de som ønsker en tur for turens skyld i høyder og områder som ikke er gunstige for seilfly.

Flytypen Aeroprakt A-22L produseres i Ukraina og er designet av den kjente flykonstruktøren Yuri Yakovlev. Det er et toseters fly med standard 100-hesters Rotax-motor. Flyet har et vingespenn på 10 meter, veier 450 kg med full last og har et hastighetsområde på 55 – 200 km/t. Maksimal stigeevne er 6 m/sek.

Prisen for et slikt fly er i området 500.000 kroner, avhengig av utstyrsopsjoner.

Powered by Labrador CMS