Kjeller flyplass:

Panelet besto av, fra venstre: Jørgen Vik, A; Christian Krogvig, Demokratene; Tore Berg, Folkets Røst; Jan-Erik Berg, FrP; Kjartan Berland, H; Lisbeth Gamre Skulstad, KrF; Eline Stangeland, MDG; Ole Magnus Eide, Rødt; Sigbjørn Gjelsvik, Sp; Helen Bjørnøy, SV og Boye Bjerkholt, V.
Panelet besto av, fra venstre: Jørgen Vik, A; Christian Krogvig, Demokratene; Tore Berg, Folkets Røst; Jan-Erik Berg, FrP; Kjartan Berland, H; Lisbeth Gamre Skulstad, KrF; Eline Stangeland, MDG; Ole Magnus Eide, Rødt; Sigbjørn Gjelsvik, Sp; Helen Bjørnøy, SV og Boye Bjerkholt, V.

- Politikerne har endelig lyttet til folket

Ni av elleve politikere sier at de vil ha et Luftfartøyvernsenter på Kjeller. Det kom frem under et folkemøte i Lillestrøm onsdag kveld.

Publisert Sist oppdatert

LILLESTRØM: Det var stuvende fullt i debatt-kafeen Scene 5 i kulturhuset i Lillestrøm onsdag kveld. Rundt 120 personer tok turen da Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) inviterte til folkemøte om Kjellers fremtid.

Bastant og nølende ja

Fet, Sørum og Skedsmo blir fra årsskiftet Lillestrøm kommune, og lokalpolitikerne i onsdagens panel er kandidater til en plass i det nye kommunestyret.

Arbeiderpartiet, Demokratene, det lokale Folkets Røst, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er alle mer eller mindre JA-partier når det kommer til å bevare flyhistorien. Det strekker seg riktignok over en glidende skala fra klart ja til betinget støtte.

Noen av partigruppene i den nye storkommunen er ikke ferdig-snakket om temaet.

Miljøpartiet De Grønne og Venstre er klart negative til å ta vare på flyhistorien, selv om MDGs Eline Stangeland, som er vokst opp på Romerike, innrømmet at hun hadde litt personlig trøbbel med å gå mot noe mange i hennes nærhet var for.

Ny meningsmåling

Venstres Boye Bjerkholt er krystallklar: Vi vil ha by ikke fly!

Dette er i god overenstemmelse med en ny meningsmåling som viser at 65,7 prosent sier «ja» til å ta vare på flyhistorien, mens 12 prosent sier klart nei. Resten er i vet ikke-gruppen.

Meningsmålingen er foretatt av InFact som på vegne av Norges Luftsportforbund og KFK spurte 600 innbyggere i den nye storkommunen om deres syn på saken. 

Bjerkholt (V) høstet rungende latter da han med frisk selvironi kunngjorde at han tilhører et parti som ville vært meget fornøyd med 12 prosents oppslutning.

På et utfordrende spørsmål fra salen strakte ni av 11 politikere hånden i været da de ble utfordret på JA eller NEI til Luftfartøyvernsenter.

- Påvirket av folks oppfatning

NLFs Torkell Sætervadet bemerket fra salen at dette måtte oppfattes som at politikerne endelig hadde lyttet til «folkets røst». Han håpet at Skedsmos nåværende rådmann, som utreder hvilken mulighetsstudie om luftfartøyvernsenteret kommunens administrasjon skal legge frem, også blir påvirket av det samme, økte og sterke engasjementet fra befolkningen.

Innledningsvis svarte debattantene kort slik:

Jørgen Vik, (A) 

-  Vi har lenge vært tydelige på at vi ønsker tre ting på Kjeller i fremtiden: Flyhistorien skal ivaretas og fremtidsrettet bolig- og arbeidsplassutbygging. Dette lar seg godt gjøre med et grønt skifte.

Christian Krogvig (Demokratene)

 - Kjeller har alltid vært en del av vår historie, og vi ønsker ikke bare å bevare Kjeller som en museumflyplass, men også være en småflyplass for Østlandet. Det er også god plass til skog og park-anlegg rundt flyplassen.

Programforpliktet

Tore Berg, (Folkets Røst):

- Vi har programforpliktet oss til å ta vare på Kjeller som en flyhistorisk kulturpark, i tillegg til nærings- og boligutvikling og grønne områder.

Jan-Erik Berg (Frp):

- Det er et stort engasjement og mange følelser rundt dette, men vi har ikke tatt endelig stiling til hvordan et flyhistorisk museum bør se ut. Vi vil bygge ut Lillestrøm med boliger før vi åpner for bygging på det som i dag er flyplass, og vi må ha en helt annen infrastruktur før vi kan utvide byen til Kjeller.

Kjartan Berland (H):

- Vi er opptatt av at Kjeller i fremtiden skal inngå i byutviklingen, og at vi samtidig kan ivareta den fantastiske historien som ligger der. Det er en spennende mulighetsstudie som KFK har lagt frem, og vi avventer nå rådmannens endelige fremlegging av denne studien som vi så må ta stilling til.

Ikke ferdigsnakket

Lisbeth Gamre Skulstad (Krf):

 - Det er et stort ansvar som er lagt på politikernes skuldre i denne saken, og det handler om et stort område som vil få konsekvenser for Lillestrøms videre liv. Jeg er enige at mulighetsstudien er spennende, og selv om Krf ikke er ferdige med å diskutere vår politikk på dette området, er det på det rene at vi vil avsette areal til et luftfartøyvernsenter.

Eline Stangeland (MDG):

 - Vi vil beholde «Måsan» (våtmarksområde ved dagens flyplassområde / red. anm) og mener at deler av dagens rullebane bør tilbakeføres til naturformål, bolig- og næring. Vi støtter også bevaring av Kjeller i henhold til det Riksantikvaren måtte vedta å verne. Personlig har saken voldt meg noe hodebry, for jeg er oppvokst i området, men MDG ser ikke at fly er forenelig med den utviklingen vi ønsker på Kjeller, og i tillegg har vi støy-problematikken.

- Levende historie = rullebane

Ole Magnus Eide (Rødt):

 - En flyplass med 107 års historie er et stykke kulturhistorie som er verdt å verne, og vi ønsker heller sosial boligbygging for førstegangs etablerere i kommunen enn dyre boliger på kostbare flyplass-arealer.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): - 

- Vi har jobbet både lokalt og nasjonalt for å bevare Kjeller, og hadde håpet på mer støtte fra andre partier. Vi ønsker å ta vare på den levende flyhistorien, og når det kommer 15.000 tilskuere på Flydagen er det for å se fly i luften, ikke bare på et museum. Levende flyhistorie krever at man lar dagens rullebane være i fred.

By - ikke fly

Helen Bjørnøy (SV):

- Vi er ikke ferdig snakket om dette, men vi sier ja til flyhistorie som ivaretar viktige Kjeller-minner. Det gir identitet og tilhørighet for kommunens innbyggere. Men rullebanen ligger på gammel grunn som er enda eldre enn flyplassen og vi har et ansvar for å ivareta det biologiske mangfoldet som finnes på det store området.

Boye Bjerkholt (V):

- Vern av kulturminnene på Kjeller er viktig, og vi ønsker at flyhistorie eksponeres uten at vi dermed skal ha en operativ flyplass. Kjeller er et område like stort som Grünerløkka, og det anskueliggjør hva vi kan bygge av grønn, smart, klimavennlig bydel der. Vi ønsker by - ikke fly på Kjeller.

To prosent støy

Flystøy ble også et tema under folkemøtet, men usikkerheten om fremtiden ble grundig parkert av KFKs leder Finn Terje Skyrud som kunne fortelle at 80 prosent av lyden ville følge flyene ut og inn - vekk fra Lillestrøm, mot Hellerudsletta.

Mulighetsstudien KFK har laget viser at støybelastningen over Storgata som krysser enden av dagens rullebane, vil være to prosent av dagens støy med Forsvarets aktivitet.

Det er antydet 1000 årlige flybevegelser, cirka 10 prosent av dagens aktivitet.

Folkeavstemning?

Christian Krogvig mente at folk selv skal bestemme i denne saken.

 - Det var flertall i alle de tre kommunene mot en sammenslutning. Likevel blir det storkommune. Vi mener demokrati betyr at folket bestemmer, og i den ferske meningsmålingen ser vi hva folk vil med Kjeller. La oss få et alternativ til det skinn-demokratiet som i dag eksisterer, sa Krogvig.

Han fikk støtte av Tore Berg som med partinavnet «Folkets røst» knapt kunne mene noe annet:

 - Folkeavstemning for eller mot Kjeller er vi med på. Som politikere må vi ha lov til å ha våre synspunkter før rådmannen har tenkt ferdig omkring mulighetsstudien. Denne historien kan vi ikke gi fra oss, sa Berg.

Jan-Erik Berg (FrP) var også for en folkeavstemning, men hadde ikke konkludert på om den burde være rådgivende eller avgjørende.

 - Vi har stor respekt for folkets ønsker, og vil ikke gå på tvers av folkets ønsker omkring Kjeller, sa Berg.

Positiv KFK-leder

KFKs leder Finn Terje Skyrud oppsummerte slik for Flynytt etter møtet:

 - Jeg er glad for debatten, men hadde håpet at noen av partiene hadde vært litt tydeligere i sin støtte til vår sak. Jeg føler likevel at noen politikere er på glid, mens et par åpenbart ikke vil gi sin støtte. At ni av 11 støtter oss er i tråd med folkeavstemningen, og det er klart positive tegn.

 

KFKs leder, Finn Terje Skyrud, inviterte til debatt, og debatt fikk han.
KFKs leder, Finn Terje Skyrud, inviterte til debatt, og debatt fikk han.
Stinn brakke i Lillestrøm kulturhus der engasjementet var stort i saken om Kjellers fremtid.
Stinn brakke i Lillestrøm kulturhus der engasjementet var stort i saken om Kjellers fremtid.
Tor Nørstegård var blant de fra salen som tok ordet om minnet om at støy er en høyst subjektiv opplevelse.
Tor Nørstegård var blant de fra salen som tok ordet om minnet om at støy er en høyst subjektiv opplevelse.
 

Fakta om Kjeller

- Norges eldste flyplass. Første flyvning fant sted 21. september 1912, og Kjeller er dermed en av verdens eldste flyplasser i kontinuerlig drift. Hele området eies av Forsvaret, som flagger ut i 2023. Stortingets forutsetning er at Kjeller deretter gradvis skal avhendes og at Staten skal sitte igjen med minst 600 millioner. 

 

- Kjeller ligger i dag i Skedsmo kommune, som med sammenslutning med kommunene Fet og Sørum fra 1. januar 2020 blir Lillestrøm kommune. Det politiske miljøet i fortsatt eksisterende Skedsmo har vært omtrent delt på midten i synet på å bevare Kjeller kontra å bokstavelig talt bygge den gamle flyplassen helt ned.

 

- Riksantikvaren har undersøkt de kulturhistoriske verdiene ved flyplassen, og foreslår å frede et utvalg bygninger og andre installasjoner. Rullebanen som sådan fredes ikke som et anlegg, men vil omfattes av en områdefredning – en beskyttelsessone rundt de fredete anleggene. Fredningsprosessen er i gang, men langt fra avsluttet høsten 2019.  

Kjeller flyhistoriske kulturpark 

- Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark (stiftet 2014) sto bak folkemøtet onsdag 28. august.

 

- Stiftelsen er etablert ved at Kjeller flyhistoriske forening(KFF), Nedre Romerike flyklubb-Veteranflygruppa, Warbirds of Norway, Kjellervenner, Kjeller Gård A/S , Gloster Gladiator 423 stiftelsen og Norwegian Spitfire Foundation (NSF) har stilt en grunnkapital på kr 100.000.

 

- Stiftelsens formål er å bevare og holde historiske fly i operativ drift i Norge og levendegjøre norsk flykultur- og luftfartshistorie for fremtidige generasjoner.

(Kilde: KFK)

Powered by Labrador CMS