Håpet om friere flyt av veteranfly er kommet et stort steg nærmere virkelighet etter dagens ECAC-møte i Paris. Foto: Torkell Sætervadet
Håpet om friere flyt av veteranfly er kommet et stort steg nærmere virkelighet etter dagens ECAC-møte i Paris. Foto: Torkell Sætervadet

Farvel til veteranflydiskriminering

Lei av å betale tusenvis av gebyrkroner eller vente i uker på utenlandsk saksbehandling for å få lov til å fly med norskregistrerte veteranfly på tur i Europa? Håpet om friere flyt av veteranfly er kommet et stort steg nærmere virkelighet etter dagens ECAC-møte i Paris.

Publisert Sist oppdatert

Å fly inn i Sverige med et norskregistrert veteranfly innebærer krav om «tillfälligt flygtillstånd» som koster den nette sum av kr 6200 og som kun er gyldig i kort tid. Dessuten må du fylle ut skjemaet «Application for permission to fly within Swedish airspace with foreign registered aircraft which has not an approved ICAO CoA or EASA Permit to fly.» Dermed er det lite attraktivt å bruke veteranfly på harrytur, ferie og sågar på flyshow i Sverige. Ikke er det mye bedre i andre europeiske land, heller. Skal du eksempelvis fly til Nederland, får du gjennomflygingstillatelse som normalt gjelder i kun ett døgn, noe som ikke er særlig VFR-vennlig når man skal på langtur med et historisk fly.

Nå kan begynnelsen på slutten for denne vilkårlige praksisen være innen rekkevidde.

Ulike tekniske standarder

Hvorfor denne besynderlige praksisen fram til nå? Mens vanlige sertifiserte småfly med ICAO-typesertifikat opererer fritt over landegrensene i ikke-kommersiell luftfart etter Chicago-konvensjonens artikkel 5, er det mer trøblete for hjemmebygde luftfartøy og ikke minst veteranfly. Ettersom slike fly er godkjent etter tekniske krav som varierer fra land til land, har hvert land historisk vært tilbakeholdne med å godkjenne flyginger som krysser landegrenser, med mindre spesialtillatelse er hentet inn for hvert land.

Følger eksempel for hjemmebygde luftfartøyer

Allerede i 1980 kom ECAC – The European Civil Aviation Conference – med en anbefaling om fri sirkulasjon av hjemmebygde luftfartøyer innenfor ECAC-området. ECAC omfatter hele 48 land i Europa og dekker dermed et enda større område enn EASA. Konferansen ble etablert av ICAO og Europarådet i 1955, blant annet for å fremme harmonisering av luftfartsforvaltning og sikkerhetskrav i Europa.

ECAC-anbefalingen om hjemmebygde luftfartøy er tatt til følge i de fleste ECAC-land, om enn med noen variasjoner.

Derimot er veteranfly fortsatt helt utenfor det gode selskap, med et hederlig unntak for Danmark som har valgt å gi grønt lys for «hjemmerestaurerte» veteranfly.

EFLEVA – European Federation of Light and Experimental and Vintage Aircraft – tok i april initiativet til å utvide ECAC-anbefalingen til også å omfatte sivile veteranfly. Flysikkerhetsbyrået EASA ved direktør Patrick Ky erkjente at de ikke har jurisdiksjon over veteranfly siden de er i anneks-II-kategorien, men prinsipielt valgte likevel EASA å uttrykke støtte til EFLEVAs forslag, siden det er i tråd med forenklingsprogrammet for allmennflyregler.

I dag – under den 145. ECAC-konferansen i Paris – ble saken behandlet. Etter det Flynytt forstår fikk saken støtte på overordnet nivå av hele forsamlingen, men det vil være en videre prosess med visse avklaringer av detaljene.

– Dette blir hele veteranflymiljøet i Europa svært glade for, sier Lars Øyno som er president for EAA Chapter 573.

Øyno har selv som EFLEVA-representant for Norge jobbet for å fremme saken ved fjorårets generalforsamling. Initiativet har også blitt positivt mottatt av Luftfartstilsynet.

Powered by Labrador CMS