LUFTROMSPROBLEMATIKK: Den nye avtalen som nå er i havn gjør at man nå kan aktivere fareområder på tilsvarende måte som de gamle luftsportområdene.

Fareområder for luftsport - nå er den første avtalen godkjent

- Dessverre et stykke igjen før vi er tilbake der vi var før.

Publisert

Mandag 27. mai kom endelig Luftfartstilsynets godkjennelse av Norges Luftsportforbunds avtale med Avinor Flysikring om bruk av fareområder for luftsport i Oslo og Farris TMA, melder Norges Luftsportforbund på sine nettsider.. 

- Dette arbeidet har tatt langt lenger tid enn vi så for oss, og vi er fortsatt et godt stykke fra mål. Nå må vi jobbe videre med tilsvarende avtaler for de andre områdene, og se på en løsning for de aktivitetene som ikke kan bruke transponder, sier generalsekretær i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa.

Avtalen gjør at man nå kan aktivere fareområder på tilsvarende måte som de gamle luftsportområdene. 

Aktivering og bruk stiller krav til transponder, elektronisk navigasjonsutstyr med inntegnede grenser og varsel før penetrering, bakkestasjon og en bakkesjef som har komplett oversikt over all aktivitet som foregår i det aktiverte fareområdet.

- Vi har nå begynt arbeidet med å få tilsvarende godkjenning for de andre luftsportområdene vi hadde tidligere, fortsetter Laupsa.

Han sier videre at transponderkravet dessverre gjør at vi fremdeles har et stykke å gå før vi er tilbake der vi var før.

- Dette er en viktig sak for våre medlemmer, og luftrom har høyeste prioritet hos oss, avslutter Laupsa.

 

 

Powered by Labrador CMS