Får sterk kritikk 

Riksrevisjonen om F-35-satsingen: – Forsvarsdepartementet har gjort for lite, for sent.

Publisert

Norges nye jagerfly blir ikke klare i tide, og de blir dyrere enn ventet, ifølge en rapporten Riksrevisjonen la frem på torsdag.

Urealistisk

Riksrevisjonen har undersøkt innfasingen av Norges nye kampfly F-35. De har gjennomført to undersøkelser:

• Infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne – en oppfølgingsundersøkelse

• Forsvarsdepartementets etterlevelse av krav til levetidskostnader

Målet om full operativ evne i 2025 kommer ikke til å nås og budsjettene for F-35 har vært urealistiske. 

– De nye kampflyene har en avgjørende rolle i forsvaret av Norge, og skal kunne støtte alle forsvarsgrenene. Etter planen skal F-35 ha full operativ evne i 2025, men Riksrevisjonens vurdering er at Forsvaret ikke kommer til å nå dette målet. Forutsetningen er rett og slett ikke til stede, sier Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på en pressekonferanse torsdag.

Sterk kritikk

Riksrevisjonen retter sterk kritikk mot departementet.

─ Det er sterkt kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ikke har gjort nok for å sikre at Stortingets ambisjon for kampflyvåpenet nås i 2025, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

- Vi sa tydelig ifra i 2019, men departementet har ikke tatt tilstrekkelig tak i utfordringene. De har gjort for lite, for sent. Derfor er vår kritikk så sterk, fortsetter han.

Sterkt kritikkverdig er Riksrevisjonens sterkeste kritikknivå. Den brukes når man finner alvorlige svakheter, feil og mangler. 

Riksrevisjonen mener Forsvarsdepartementets budsjettering har vært urealistisk.

- Det er en av flere årsaker til at målet om full operativ evne i 2025 ikke nås. Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig, sier Schjøtt-Pedersen.

- Kjente problemstillinger

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer på kritikken i en uttalelse publisert av Regjeringen. Han påpeker blant annet at flere forutsetninger som Stortinget la til grunn har endret seg siden 2012 .

– Vi står i en annen sikkerhetspolitisk situasjon som krever andre vernetiltak. Samtidig ble behovet for personell undervurdert da kampflyinnkjøpet ble vedtatt. Dette er kjente problemstillinger som Stortinget har blitt jevnlig informert om og som vi har grepet fatt i. Men det tar tid å bygge infrastruktur og det tar tid å utdanne personell.

Han skriver også at F-35-en er en formidabel kapasitet for Forsvarets operative evne. 

- Kampflyinnkjøpet er ei stor og viktig investering for Forsvaret, og så langt er de viktigste milepælene oppnådd i tråd med langtidsplanen. 

- Krever langsiktige løsninger

Forsvarsministeren avslutter med å si at han tar Riksrevisjonens vurderinger på stort alvor. 

- Utfordringene som blir påpekt er sammensatte og krever langsiktige løsninger. Regjeringen har sammen med Forsvaret satt i gang en rekke tiltak for å bedre den operative evnen til kampflyene, sier Gram.

Her kan du lese den åpne versjonen av samlerapporten.

Powered by Labrador CMS