Fagforening etterlyser klare politiske svar om Kjeller

Leder i Fellesforbundets avdeling 87 Kjeller Jern og Metall, Bjørn Lien, etterlyser i et innlegg i Romerikes Blad politisk vilje og engasjement for å bevare arbeidsplassene på Kjeller.

Leder i Fellesforbundets avdeling 87 Kjeller Jern og Metall, Bjørn Lien etterlyser i et innlegg i Romerikes Blad politisk vilje og engasjement for å bevare arbeidsplassene på Kjeller.

Tekst: Martin Nilsen

Lien er klubbformann i Fellesforbundet ved AIM Norway, statsforetaket som har vedlikeholdet av Seaking-helikopterne og jagerflyet F-16, og som på grunn av det siste vil trenge rullebanen som den er i dag så lenge F-16-maskinene er i luften.

Han peker overfor Flynytt på det han mener er et klart sprik mellom uttalte ønsker om å beholde arbeidsplasser i kommunen, og konkret politisk handling.

– Offisielt sies det at arbeidsplassene er viktig, samtidig vil man bruke området til noe helt annet og bygge det ut.

– For en gangs skyld burde politikerne ønske oss velkommen.

– Hva vil han legge ned?

– Forsvarssjefen har sagt han vil legge ned Kjeller som militær base, men hva mener han egentlig med det?

– Hvis vi skal fortsette med vedlikeholdet av F-16 til det siste flyet er faset ut i 2022 eller 2023, blir det meningsløst å legge ned militære funksjoner som vakt og sikring som vi er helt avhengige av.

I avisinnlegget skriver han:

– I Forsvarssjefens råd, som ble lagt fram 1. oktober 2015, foreslår han å legge ned forsvarsbasen på Kjeller. AIM Norway er ikke direkte en del av Forsvaret, men er avhengig av det som kunde med tanke på oppdrag i lang tid fremover, og dermed av flystripa.

– Riktignok gikk mye galt i prosessen om bygging av motorverksted med testcelle for AIM Norway på Kjeller, og Rygge ble valgt, men hva med resten av bedriften og Forsvarets avdelinger? Det er det ingen som kan gi noe svar på, mener Lien.

– Mener lite eller intet

– Mye må og kan holde til på Kjeller i uoverskuelig fremtid, men de lokale politikerne mener lite eller intet om den saken – om er kjent for oss i hvert fall, uttaler Lien.

– Noe skal flyttes til Rygge, men å flytte all flyrelatert virksomhet vil neppe være hensiktsmessig i resten av F-16s levetid. Hva som skjer med neste generasjon fly, er ennå svært uvisst.

– Hva som skal fjernes, og hva som skal bestå i Forsvaret, skal selvsagt opp i Stortinget, og vedtak ventes i vårsesjonen, men før det bør noen mene noe om tilholdssted både for AIM Norway og Forsvaret og hvor lenge man er ønsket der som en høyteknologisk arbeidsplass.

Frykter vedtak med uvisse konsekvenser

– Flystripa har alltid vært et tema, og mange ønsker å fjerne den, men man skal være klar over at den er viktig for AIM Norway for å kunne fortsette med vedlikehold på de norske F-16 til de fases ut. Intet tyder på at det skjer før i 2022 - 2023.

– Enkelte politiske partier i Skedsmo sier de ønsker å beholde alle arbeidsplassene som er på Kjeller i dag. Da må dét signaliseres, de kan ikke vente på at Stortinget fatter vedtak de ikke vet konsekvensene av.

– Her kan det gjøres en felles jobb med de ansattes representanter, slik det ble gjort på Kjeller i gamle dager, for å redde arbeidsplassene. Slikt kalles faglig-politisk samarbeid, uttaler han videre.

– Hvis arbeidsplasser skal opprettholdes, må kommunen bidra til å legge til rette for det – ikke overlate til andre å fjerne mulighetene for en virksomhet, skriver Lien i avisinnlegget.

Vil beholde dagens rullebane

– Det er en fordel av vi «bor sammen» med Forsvarets øvrige virksomheter som er på Kjeller i dag, sier Lien til Flynytt.

– Hvis vi tvinges til å flytte mens vi fortsatt har F-16-vedlikeholdet, er det innlysende at det vil koste flesk å etablere vår virksomhet på et annet sted.

– Det beste er at Forsvaret fortsatt eier rullebanen på Kjeller og at vi leier den til vår virksomhet, avslutter Lien.

Powered by Labrador CMS