Værvarsling i ingenmannsland

Et ER-2 fra NASA overvåker værsystemer fra ekstrem høyde. ER-2 kalles gjerne en sivil utgave av U2, og brukes til å innsamle data om værfenomener ved direkte tilstedeværelse. Denne type data er blant leddene i en kjede som OPC er i ferd med å bli en viktigere del av. Foto: NASA / Crreative Commons
Et ER-2 fra NASA overvåker værsystemer fra ekstrem høyde. ER-2 kalles gjerne en sivil utgave av U2, og brukes til å innsamle data om værfenomener ved direkte tilstedeværelse. Denne type data er blant leddene i en kjede som OPC er i ferd med å bli en viktigere del av. Foto: NASA / Crreative Commons

Det tredje øyet

Amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) kommer stadig nærmere et ferdig system for vær- og nedbørsvarsling i områder som ikke er dekket av værradarer.

Publisert Sist oppdatert

Offshore Precipitation Capability (OPC) skal bruke maskinlæring, altså selvutviklende systemer basert på samme teknologi som kunstig intelligens, for å skape pålitelige varslinger for avsidesliggende områder. Som navnet avslører dreier det seg om bedre forutsigbarhet for trafikk på og over hav. Slike systemer vil særlig være nyttige for flyoperasjoner utenfor områder som normalt blir varslet ved hjelp av NEXRAD-systemer og rene satellittbilder.

Flere kilder gir bedre informajon

I takt med at flyoperasjoner i avsidesliggende områder – vår egen nære arktiske sone er et godt eksempel – øker, er det en voksende utfordring å kunne gi både gode værvarsler og tilstrekkelig kommunikasjon. Mye har hittil hvilt på satellitteknologi alene.

GIR KRITISK INFORMASJON: Satellitter har på ingen måte blitt mindre relevant i værvarslingen for flytrafikk. METEOSAT er den operative teknologien som brukes av det felleseuropeiske værvarslingsorganet EUMETSAT, der også Norge er medlem. OPC er et supplement til eksisterende teknologi. Foto: EUMETSAT.<br /><br />
GIR KRITISK INFORMASJON: Satellitter har på ingen måte blitt mindre relevant i værvarslingen for flytrafikk. METEOSAT er den operative teknologien som brukes av det felleseuropeiske værvarslingsorganet EUMETSAT, der også Norge er medlem. OPC er et supplement til eksisterende teknologi. Foto: EUMETSAT.

Det skaper avhengighet av utstyr som kan være sårbart, og som i tillegg gir begrenset kvalitet på informasjonen. OPC skal danne et mer robust fundament blant annet for den viktige nedbørsvarslingen.

Maskinene får mer å jobbe med

Det er fortsatt ingenting som kan erstatte den tradisjonelle Doppler-radaren når det gjelder å generere værbilder. Bildet viser en uværsfront slik den fremstår på radaroperatørens skjerm. Foto: Wiki commons.
Det er fortsatt ingenting som kan erstatte den tradisjonelle Doppler-radaren når det gjelder å generere værbilder. Bildet viser en uværsfront slik den fremstår på radaroperatørens skjerm. Foto: Wiki commons.

Prinsippet bak OPC er å spre risiko knyttet til datainnhenting ved å kombinere informasjon fra satellitter, datamodellering og informasjon om lynfrekvens og -intensitet. 

Kombinert vil denne informasjonen behandles av store datamaskiner som  kalkulerer sannsynlighet for hva slags nedbør som kan ventes, skriver luftfartsnettstedet Avweb.com.

Mangelfull rekkevidde

FARLIG OG FASCINERENDE: Store uværssystemer, som denne orkanen fotografert fra satellittbane, kan på kort tid slå ut bakkebaserte overvåkings- og varslingssystemer. Det skjedde i Puerto Rico i 2017. Da NEXRAD-systemet ble blindet ble OPC-systemer brukt til å gi grunnleggende informasjon om uværets videre utvikling. Foto: Wiki commons.
FARLIG OG FASCINERENDE: Store uværssystemer, som denne orkanen fotografert fra satellittbane, kan på kort tid slå ut bakkebaserte overvåkings- og varslingssystemer. Det skjedde i Puerto Rico i 2017. Da NEXRAD-systemet ble blindet ble OPC-systemer brukt til å gi grunnleggende informasjon om uværets videre utvikling. Foto: Wiki commons.

– Vi har ikke radar som kan se langt nok ut offshore. OPC vil generere informasjon som ikke blir like tydelig som ved bruk av radar, men med over 90 prosent nøyaktighet er det ikke langt unna. OPC blir dermed et verktøy som leverer kvalitet mellom radar og satellittbilder alene, forteller Randy Bass, meteorolog og leder av FAAs værforskningsavdeling.

Har vist sin verdi

SAR: Et russisk KA-27PS heiser en redningsmann ned på dekket av et fartøy under en felles beredskapsøvelse med Norge i Barentshavet. En best mulig værvarslingstjeneste er avgjørende for sikkerheten til alle som har sitt virke langt fra nærmeste radardekning og annen infrastruktur. Foto: Det russiske forsvarsministeriet / Creative Commons.
SAR: Et russisk KA-27PS heiser en redningsmann ned på dekket av et fartøy under en felles beredskapsøvelse med Norge i Barentshavet. En best mulig værvarslingstjeneste er avgjørende for sikkerheten til alle som har sitt virke langt fra nærmeste radardekning og annen infrastruktur. Foto: Det russiske forsvarsministeriet / Creative Commons.

OPC brukes i dag i begrenset form, som et supplement, av flygeledere i Houston, Puerto Rico og New York. Orkanen «Maria» slo i fjor ut NEXRAD-stasjonen i Puerto Rico, og OPC fikk da bevist sin verdi ved å kunne gi grunnleggende værinformasjon som ellers ikke ville vært tilgjengelig for varslingstjenesten, skriver Avweb.

Norge følger utviklingen

Våre egne nordområder er som kjent en het potet i mange sammenhenger. Både sikkerhetspolitisk og kommersielt gjøres det daglig vurderinger om utnyttelse av og trafikk i disse områdene. Luftfart er en avgjørende del av all slik aktivitet. Sambandsdekning og værvarsling er blant de viktigste faktorene for en trygg gjennomføring av både flyging og sjøfart, og gode informasjons- og planleggingsverktøy er kritisk. OPC burde dermed være som skreddersydd for våre behov?

AVINOR er som eier av lufttrafikktjenestene nærmeste instans til å besvare spørsmålet:

– Vi er kjent med FAA sitt arbeid når det gjelder disse systemene, sier Erik Lødding, kommunikasjonssjef i AVINOR Navigation Services.

– Vi er alltid på utkikk etter gode verktøy som kan tas i bruk, og OPC-systemet er interessant på generell basis, på lik linje med andre utviklinger som kommer, sier han. AVINOR er likevel ikke i prosess med å bytte ut eller erstatte eksisterende utstyr og teknologi:

– Vi har imidlertid ingen konkrete planer for innkjøp av nye systemer på nåværende tidspunkt, avslutter Lødding.

Powered by Labrador CMS