Regelverk:

De norske motorflyskolene kan ”skynde seg langsomt” når de tilpasser sine organisasjoner til det nye regelverket. Her fra Nedre Romerike Flyklubbs skole på Kjeller.
De norske motorflyskolene kan ”skynde seg langsomt” når de tilpasser sine organisasjoner til det nye regelverket. Her fra Nedre Romerike Flyklubbs skole på Kjeller.

EUs nye flyskoleregelverk er i rute

Flyskolene får et år på seg til å tilpasse driften til de nye reglene.

Publisert

Utkastet til regelverk for de enkleste flyskolene fikk grønt lys av EASA-komiteen under et møte i Brüssel 24.–25. oktober.

 Det kommer frem av en melding fra det britiske luftfartstilsynet (CAA UK), som British Gliding Association (BGA) har videreformidlet på sine nettsider

Et langt enklere regelverk

Flyskolene de norske flyklubbene driver er i dag primært organisert som såkalte registrerte læresteder (RF). I utgangspunktet la EU opp til at slike skoler måtte organiseres som godkjente treningsorganisasjoner (ATO – approved training organisation) på samme måte som de kommersielle flyskolene. 

Men med de nye reglene vil skolene kunne drives på basis av en egenerklæring (DTO – declared training organisation).

Som det ligger i navnet, skal skolen kun ved hjelp av en slik egenerklæring varsle myndighetene om at den setter i gang med sin aktivitet – noen myndighetsgodkjenning er det ikke krav om.

Et langt enklere regelverk

Luftfartstilsynene skal heller ikke formelt sett godkjenne skolehåndboka som skolen velger å bruke, men dersom myndighetene finner feil eller mangler i den håndboka skolen sender inn sammen med egenerklæringen, skal de si fra til skolen slik at de kan rette dem.

Begge deler representerer forenklinger sammenliknet med dagens norske system for registrerte læresteder, som både forutsetter skolegodkjennelse og godkjent skoleprogram før skolene starter med utdanningen av flygerelevene.

Les også: EASA har endelig landet nytt regelverk for flyskoler

Har tatt tid

 Forenklingene av regelverket har tatt lang tid og inkludert flere ulike løsningsmodeller.

Nesten hele alfabetet har vært tatt i bruk: Fra ATO, via BTO (basic training organisation) og RTO (registered training organisation) til DTO-modellen som nå er så godt som vedtatt.

 – Komiteen stemte for endringene til regelverket for flygebesetning, noe som innebærer at endringene går videre til EU-kommisjonen for gjennomgang. CAA UK forventer at forslagene i den form de ble votert over av EASA-komiteen går videre slik at de blir europeisk rett, skriver BGA. 

DTO allerede fra neste år

Hovedpunktene i EASA-komiteens vedtak er for det første at DTO-konseptet som EASA la frem gjennom EASA Opinion 11/2016 i stor grad gjennomføres.

EASA-komiteen lagt følgende fremdriftsplan: 

- En overgangsperiode for motorflyskoler som gjelder fra 8. april 2018 til 8. april 2019. Dette innebærer at de norske motorflyskolene kan ”skynde seg langsomt” når de tilpasser sine organisasjoner til nytt regelverk.

- Konvertering av nasjonale flygebevis for seilfly og ballong kan utsettes helt til 8. april 2020. Sistnevnte gjøres for å gi rom for de vesentlige forenklingene av regelverket for ballong- og seilflyging som ennå ikke er helt klare.

Skal legge frem utkast til organisasjonsmanual

Norges Luftsportforbund (NLF) skal presentere det nye regelverket under et fagseminar for motorflygere på Gardermoen 5. november.

- NLF vil samtidig legge frem et utkast til organisasjonsmanual for DTO-er tilsluttet forbundet. Utkastet og tilhørende skoleprogrammer vil deretter finpusses de nærmeste ukene og månedene, slik at norske flyklubber kan være klar samtidig som regelverket trer i kraft, sier rådgiver i NLF, Torkell Sætervadet, til Flynytt.

Powered by Labrador CMS