EGGEMOEN: Med en høy vektlegging av brukernytten anbefales det i den nye rapporten fra Oslo Economics at det legges til rette for at Eggemoen ved Hønefoss blir et permanent tilholdssted for småflyaktiviteten
EGGEMOEN: Med en høy vektlegging av brukernytten anbefales det i den nye rapporten fra Oslo Economics at det legges til rette for at Eggemoen ved Hønefoss blir et permanent tilholdssted for småflyaktiviteten

– Eggemoen bør bli hovedsmåflyplass

Det slås fast i en fersk rapport laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Publisert

Allmennflymiljøet på Østlandet har vært i skvis helt siden Fornebu ble nedlagt i 1998. Det har vært gjort flere forsøk på å komme opp med en permanent løsning, men hittil har man ikke lykkes. 

Da det ble klart at Forsvaret flagger ut fra Kjeller flyplass i 2023 ble eksistensen til Norges største allmennflymiljø truet og situasjonen enda mer presset. 

Samferdselsdepartementet bestilte i fjor en utredning om ulike alternativer for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet. Nå har Oslo Economics levert sin rapport.

Premisset analysen har vært en nedleggelse av flyplassen på Kjeller i 2023, og at flyplassene på Hamar og Hokksund legges ned på lengre sikt.

– I rapporten slås det fast at en permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet kan oppnås både med konsentrert innsats mot en flyplass, og med spredt innsats mot flere flyplasser, skriver Regjeringen på sine nettsider. 

Anbefaler Eggemoen

Rapporten inkluderer to lister over de beste alternativene: Den ene listen presenterer de beste løsningene hvis man legger høy vekt på brukernytte, i den andre listen er dette lite vektlagt.

- Dersom man vekter brukernytten høyt, vurderes Eggemoen som den beste løsningen og etablering av ny flyplass på Krokstad som det nest beste. Dersom man tillegger brukernytten lavere vekt, vurderes en spredt innsats på Jarlsberg, Rakkestad og Rygge som den beste løsningen, og Eggemoen som nest best, da det antas at større investeringer i bygg og anlegg på Eggemoen er nødvendig, står det i rapporten.

Der kommer det også frem at med lav vekting av brukernytte vurderes Krokstad som det dårligste alternativet grunnet høye forventede tiltakskostnader.

- Dersom Kjeller legges ned er det som beskrevet i praksis kun Rygge, Rakkestad og Eggemoen som innenfor en rimelig avstand fra Oslo har konsesjoner og fysisk kapasitet til å ta imot vesentlige andeler av dagens aktivitet på Kjeller, står det også å lese.

Holdt folkeavstemning

Ringerike kommune avholdt 6. mars 1996 en folkeavstemning om hvorvidt Eggemoen skulle bli ny hovedsmåflyplass.  I overkant av 60 prosent stemte mot.

– Det er nødvendigvis risiko for at historien gjentar seg og at en eventuell innsats nok en gang blir stoppet av lokal motstand. Vi vurderer imidlertid risikoen for å være lavere i dag av flere grunner, står det å lese i rapporten.

Samferdselsdepartementet skal nå gå igjennom rapporten, og vurdere anbefalingene som er gitt.

Flynytt vil komme tilbake med reaksjoner på den nye rapporten.

Powered by Labrador CMS