EASA trekker tilbake regler for gangtidsforlengelse

EASAs nye retningslinjer for gangtidsforlengelse av flymotorer, propeller og andre komponenter trekkes tilbake etter sterke oppfordringer fra allmennflymiljøet i Europa og det tyske samferdselsdepartementet. Om retningslinjene hadde blitt stående, ville en rekke allmennfly utenfor Norge vært satt på bakken over natta. Nå skal EASA jobbe fram et nytt sett med retningslinjer i nært samarbeid med industri og nasjonale myndigheter.

Publisert

EASAs nye retningslinjer for gangtidsforlengelse av flymotorer, propeller og andre komponenter trekkes tilbake etter sterke oppfordringer fra allmennflymiljøet i Europa og det tyske samferdselsdepartementet. Om retningslinjene hadde blitt stående, ville en rekke allmennfly utenfor Norge vært satt på bakken over natta. Nå skal EASA jobbe fram et nytt sett med retningslinjer i nært samarbeid med industri og nasjonale myndigheter.

De nye retninsglinjene fra EASA om gangtidsforlengelser ble vedtatt så sent som 11. september 2013, men usikkerhet rundt tolkning av regelverksteksten har ført til problemer i en rekke land. Blant annet annet kunngjør teksten at man ikke kan gå ut over grensene for "time between overhaul" (TBO) dersom luftfartøyet benyttes til "ab initio"-treningsaktivitet. En restriktiv tolkning av dette begrepet innebærer at all grunnleggende flygetrening blir umulig dersom fartøyet har gangtidsforlengede motorer eller andre komponenter.

De ulike landenes myndigheter er ikke enig om hva "ab initio" betyr – noe som demonstrerer faren ved å bruke latinske fremmedord istdenfor klar tale når man formulerer regelverk. I flyskolesammenheng brukes gjerne begrepet "ab initio" om trafikkflygerutdannelse som har til hensikt å lære opp en flyger fra grunnen av som "fotgjenger" direkte opp til trafikkflygernivå uten å gå den modulære veien gjennom privatflysertifikat (PPL). Slike flygeprogrammer er ofte skreddersydd til bestemte flyselskapers behov.

Enkelte myndigheter legger derimot den direkte oversettelsen fra latin til grunn. "Ab initio" betyr bokstavlig oversatt "fra begynnelsen" – og med en slik tolkning vil selv klubbskoling til PPL rammes av bestemmelsen.

Felles initiativ

Det var en bred og tallrik front som møtte EASA før jul for å ta opp problemet: Samferdselsdepartementet i Tyskland (BMVBS), det tyske luftfartstilsynet (LBA), Europe Air Sports, European Gliding Union, European Powered Flying Union, representater fra flyvedlikeholdsforetakene, European Sailplane Manufacturers og AOPA Germany. Bransjen og myndighetene var samlet i sin kritikk av retningslinjene og ba innstendig om at de tilpasses slik at man hindrer at en rekke fly settes på bakken.

EASA har lyttet til innspillene og trekker nå retningslinjene med øyeblikkelig virkning. Flysikkerhetsbyrået vil nå jobbe fram nye retningslinjer sammen med bransjen og de nasjonale myndighetene. I mellomtiden vil "business as usual" gjelde i de fleste land – det vil si at hvert land benytter sine tidligere nasjonale retningslinjer så lenge de ikke strider mot prinsippene i vedlikeholdsregelverket Part-M.

Konsekvenser i Norge

Siden norske myndigheter historisk sett har hatt en mer restriktiv linje enn sine europeiske kolleger vedrørende gangtidsforlengelser, ble TBO-retningslinjene som nå er kansellert tatt godt i mot av det norske allmennflymiljøet tidligere i høst. Med unntak av en viss usikkerhet rundt tolkningen av begrepet "ab initio", innebar retningslinjene flere lettelser. Samtidig har man også i Norge sett at de retningslinjene som var publisert kunne vært vesentlig klarere også på andre områder. Blant annet har det vært usikkerhet knyttet til om man kan gangtidsforlenge propeller på fly som benyttes til løft av fallskjermhoppere. Dette og andre spørsmål ventes å bli avklart når de reviderte retningslinjene blir klare.

I påvente av de nye reglene er det i skrivende stund uklart hva som vil bli policy i Norge i mellomtiden – om prinsippene i de tilbaketrukne retningslinjene vil fortsette å gjelde – eller om norske myndigheter primært vil støtte seg på de gamle nasjonale gamle bestemmelsene i BSL B 2-3 i den grad de ikke er i motstrid til Part-M.

Flynytt kommer tilbake til saken.

Powered by Labrador CMS