EASA tar grep om GA

Etter gjentatte oppfordringer fra småflyindustrien såvel som EU-kommisjonen og EU-parlamentet, har nå EASAs høyste organ – EASA Management Board – vedtatt en erklæring om sikkerhetsstrategi for allmennflyging.

Publisert

Europe Air Sports (EAS) – hvor NLF er medlem – samt organisasjonen IAOPA har vært aktive pådrivere for å få erklæringen igjennom, og EASA satte ned en arbeidsgruppe bestående av fire medlemmer fra EAS og IAOPA, fem representanter fra ulike lands luftfartstilsyn samt representanter fra EU-kommisjonen og EASA. Gruppen ble ledet av Patrick Cipriani fra det franske luftfartstilsynet, DGAC.

Hovedessensen i erklæringen er at regelverk og regelverksimplementering for allmennflyging og luftsport må skilles fra den tankegangen som ligger til grunn for kommersiell flyging. Stikkordet er proporsjonalitet, det vil si ønske om et regelverk som står i forhold til den aktiviteten som skal reguleres. Hittil har EASA blitt beskyldt for å skyte «spurv med kanoner» ved å bruke metodikk og tankegang fra kommersiell luftfart når regelverk for allmennflyging har blitt fastlagt. Tydeligst har man sett dette i samband med vedlikeholdsreglene, EASA Part-M.

–Utfordringen er å gjøre anbefalingene til realiteter

Et av områdene som krever avklaring, er definisjonen av kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet. Et av medlemmene i EASA Management Board uttrykte blant annet at introduksjonsturer i flyklubber ikke bør være å anse som kommersiell aktivitet.

Strategidokumentet inneholder en ambisiøs tidsplan med klare milepæler for å bedre situasjonen for GA. Hvert lands luftfartstilsyn har eksempelvis «fått i lekse» å sørge for at regulering og implementering holdes på et så enkelt nivå som mulig, mens EASA har fått i oppdrag å utvikle rettledninger som med enkle ord gjør det lett å forstå innholdet i regelverket.

– Utfordringen nå blir å sørge for at anbefalingene blir til realiteter, sa Cipriani i møtet.

– For å få til dette, skal EASA etablere prosedyrer som sikrer at prinsippene i erklæringen blir etterlevd og fører til en reell holdningsendring. Blant annet skal det opprettes et forum av GA-representanter som kan følge med på hvordan målsettingene blir oppfylt i praksis, forteller EAS’ president David Roberts til Flynytt.

– Jeg håper at vi om ett eller to år vil se tilbake på denne utviklingen som en betydelig kursendring fra lovgivernes side i retning av bedre proporsjonalitet, avslutter Roberts.

Erklæringen kan lastes ned her: http://bit.ly/VC5Xjn

Powered by Labrador CMS