EASA: Mikroflygetid teller ikke bestandig

EASA slår nå fast at det ikke vil gis kreditt for flygetid på mikrofly for å opprettholde klasserettighet for énmotorsfly eller rettigheter knyttet til sertifikatet LAPL (A). Derimot fastholder EASA at flygetid på mikro kan telle mot timekravet for første gangs utstedelse av LAPL (A).

Publisert

Regelverksprosjektet med den byråkratiske betegnelsen FCL.002 innebærer en gjennomgang av det nye sertifikatregelverket Part-FCL. I prosjektet jobbes det for å tette igjen huller i regelverket og avklare tolkningen av det.

Selv om FCL.002 ikke er et avsluttet prosjekt ennå, er flere forhold i ferd med å komme til en avklaring. En av avklaringene innebærer at man ikke kan få kreditt for flygetid på mikrofly når man skal fornye klasserettighetene SEP (land) / (sea) eller med tanke på å oppfylle kravene for ”currency” for LAPL (A).

Håp for hjemmebygde fly og veteranfly

– Angående Annex-II-fly har det allerede blitt avklart at ingen kreditt vil gis for mikroflytimer; bare kreditering av flygetid gjennomført med Annex-II-fly av klassene TMG eller single engine piston er fortsatt under diskusjon i FCL.002, forteller Zuzana Kapustova som er ”Flight Crew Licensing Rulemaking Officer” hos EASA til Flynytt.

Hun får medhold av EASAs Gerda Pardatscher som også er ”Rulemaking Officer”:

– Veteran- og hjemmebygde fly er vi åpne for, men ikke mikrofly. Det er forøvrig medlemslandene som ønsket å holde mikroflyging utenfor det felleseuropeiske regelverket, understreker Pardatscher.

Part-FCL er imidlertid ikke til hinder for at enkelte medlemsland kan tillate at et sertifikat som LAPL (A) eller PPL (A) er gyldig for mikroflyging. Eksempelvis tillater britiske myndigheter dette så lenge flygeren kan dokumentere differensieringstrening. Derimot vil flygetiden på mikrofly ikke ”telle” for å beholde rettigheter knyttet til Part-FCL-sertifikatene. Dette bekreftes av informasjonsbrosjyren CAP 804 som britiske CAA har gitt ut:

Dermed er svaret på spørsmålet Flynytt stilte i oktober ifjor endelig gitt. Den gang sa EASA følgende:

– Slik teksten er skrevet i gjennomføringsreglene i Part-FCL, utelukkes ikke flygetid for oppfyllelse av ”currency-kravet” for LAPL eller forlengelse av PPL-klasserettigheter, siden teksten bare refererer til flygetid "på fly" (teksten sier ikke noe om sertifiseringsbasis, og den ekskluderer ikke spesifikt Annex-II-fly). Men vi må huske på at LAPL og PPL ikke automatisk dekker disse flyene. Siden de nasjonale reglene som er fastsatt for beregning av flygetid på disse flyene – samt loggføring av flygetid – ikke er kjent og kan variere fra land til land, må vi definere hvilke fly innenfor kategoriene som er nevnt i Annex II som kan bli akseptert. Eksempelvis: Hva med flygetid på mikrofly? Vi bestemte oss derfor for å diskutere dette med ekspertene i FCL.002. Målet er å utvikle veiledningsmateriell som skal hjelpe medlemslandene å komme fram til en harmonisert tilnærming. EASA er på dette stadiet åpen for ekspertforslag og støtter generelt konseptet kreditering av en viss flytid på visse Annex-II-fly i samband med forlengelse, sa EASAs Matthias Borgmeier for snart et år siden.

Mikroflygetid kan telle for å ta LAPL (A)

De som ønsker å få godskrevet mikroflygetid for å ta LAPL (A), er derimot i en bedre situasjon. Part-FCL åpner nemlig for at man kan få kreditert inntil 15 timers flygetid på mikro for å få LAPL (A). Med andre ord kan opp til 15 av de 30 obligatoriske flytimene dekkes av tidligere fartøysjeferfaring på mikrofly.

Det er imidlertid to kvalifiseringer: For det første skal ATO-en (dvs flyskolen) ta en «opptaksprøve» med kandidaten og gjøre en faglig vurdering av hvor mange timer kandidaten kan få kreditert innenfor den øvre rammen på 15 timer før flygetreningen til LAPL (A) starter. For det andre kan hvert enkelt land velge å sette en øvre grense som er lavere enn 15 timer, dersom faglige vurderinger skulle tilsi det.

Powered by Labrador CMS