Dyrere flyging – lavere aktivitet

De siste 20 årene har småflyging blitt vesentlig dyrere i Norge, og aktiviteten i lufta er på vei ned. Antall medlemmer i NLF Motorflyseksjonen er redusert med hele sju prosent fra 2009 til 2011, og trenden fortsetter med uforminsket styrke i år. Antall flytimer i GA-operasjoner går ned i takt. Samtidig viser en studie gjort ved MIT at situasjonen i Norge ikke er unik – i USA har antallet GA-operasjoner rast fra 40 millioner i 1998 til 26 millioner i 2010.[nbsp]

Publisert

De siste 20 årene har småflyging blitt vesentlig dyrere i Norge, og aktiviteten i lufta er på vei ned. Antall medlemmer i NLF Motorflyseksjonen er redusert med hele sju prosent fra 2009 til 2011, og trenden fortsetter med uforminsket styrke i år. Antall flytimer i GA-operasjoner går ned i takt. Samtidig viser en studie gjort ved MIT at situasjonen i Norge ikke er unik – i USA har antallet GA-operasjoner rast fra 40 millioner i 1998 til 26 millioner i 2010.

For 20 år siden måtte man bla opp med 1,6 gjennomsnittlige månedslønner for å ta et flysertifikat av typen PPL-A i en norsk flyklubb. I år koster det et sted mellom 2,2 og 2,5 månedslønner for å få et tilsvarende sertifikat. Ser vi på timeprisen i flyklubb for et fireseters småfly, ser vi noe av det samme bildet. I 1991 måtte en gjennomsnittlig arbeidstaker jobbe i tre timer for å betale en flytime – skatt ikke medregnet. I 2001 var tallet steget til nesten fire timer, mens man i 2012 må regne med å jobbe i 4,7 timer før en flytime i lufta er innenfor rekkevidde.

Blandede årsaker

Prisøkningene skyldes flere forhold, men særlig peker utgifter til vedlikehold og flydrivstoff seg ut. Lavere aktivitet er en annen årsak, da timeprisen for fly øker kraftig når antall timer produsert per luftfartøy synker. Ifølge statistikk fra Luftfartstilsynet har aktiviteten for privat motorfly i Norge gått ned fra ca 46.000 flytimer i 1994 til om lag 36.000 flytimer i 2009, mens antall luftfartøy har holdt seg relativt konstant.

Mikro øker

Mikroflyaktiviteten har økt i Norge de siste årene, fra vel 7.500 timer i 2005 til cirka 12.000 timer i 2010. Også medlemsstatistikken i NLF Mikroflyseksjonen understreker dette: Fra 2005 til 2010 økte medlemstallet med 12 prosent. Bare fra 2010 til 2011 økte medlemstallet med 3,5 prosent. I antall hoder er imidlertid ikke økningen nok til å ta av for frafallet blant motorflygere. Fra 2010 til 2011 har mikroflyseksjonen en medlemsvekst på 41 hoder, men motorflyseksjonen har til sammenlikning tapt 180 personer.

Tilsvarende trend i USA

En studie fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA viser en tilsvarende trend, skjønt der er utviklingen enda svakere. Fra 31 millioner timer med GA-flyging i 1990, er det kun fløyet 23,5 millioner timer i 2009. Dette skjer til tross for at disponibel inntekt i USA per innbygger har vært stabilt økende i den samme perioden. Derimot har drivstoffprisene for avgas 100LL fra raffineriene økt fra 1,2 dollar per gallon i 1990 til 2,25 dollar i 2009. I øyeblikket er raffineriprisen enda høyere, nærmere bestemt 2,75 dollar per gallon.

Når de amerikanske pilotene som valgte å ikke fly overhodet i 2011 skal forklare hvorfor, sier 55 prosent at økte priser er hovedårsaken til at de ikke har fløyet. Medisinske problemer er oppgitt som grunn for 25 prosent av de spurte, mens ca 16 prosent sier det er "tidsklemma" som må ta skylda.

Færre med flysertifikat i Norge

Antall privatflysertifikater i Norge er dessuten på vei ned. Statistikken er krevende å tolke, da det i en periode var registrert en rekke personer som både hadde norsk sertifikat og JAR-FCL-sertifikat. Statistikken fra Luftfartstilsynet tar ikke høyde for dette. Dessuten har antallet mikroflygebevis økt i den samme perioden som antall personer med PPL-A har sunket. Sammenlikner man tallene for årene 2002 og 2011, er det likevel klart at det samlede antall personer som kan fly enten mikrofly eller småfly har gått ned, fra 2.683 personer i 2002 til 2.234 personer i 2011.

Motorflyseksjonen jobber nå med en analyse for å identifisere årsaker og tiltak for å snu trenden i Norge.

Studien fra MiT kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS