Et tyvetalls medlemmer dukket opp på informasjonsmøtet på Kjeller i går. - Det var interesserte og engasjerte medlemmer, som også stilte flere viktige og kritiske spørsmål underveis, sier generalsekretær John Eirik Laupsa.Foto: Privat

- Det skjer stadig noe nytt i saken

Informasjonsmøte om Kjeller flyplass.

Publisert

Et tyvetalls klubbmedlemmer møtte opp da Norges Luftsportforbund inviterte til informasjonsmøte om fremtiden til Kjeller flyplass onsdag kveld.

– Saken om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området er en viktig, prioritert og vanskelig sak. En del av arbeidet vi gjør er å informere og få innspill. Det skjer stadig noe nytt i saken, sier generalsekretær John Eirik Laupsa til Flynytt.

I tillegg til generalsekretæren, stilte forbundet med president Rebecca Hansen, og rådgiverne Jan Lilleby og Torkell Sætervadet. De to sistnevnte sto for en gjennomgang av bakgrunnen for den vanskelig småflyplassituasjonen på Østlandet, luftforbundets strategi og veien videre.

Ønsker å bli på Kjeller

Arbeidet med å finne varig base for allmennflymiljøet i Oslo-området har pågått siden det ble besluttet å legge ned Fornebu. Etter at Forsvaret besluttet å flagge ut fra Kjeller, og muligens dra allmennflygerne med seg i dragsuget, har arbeidet blitt enda mer prekært.

Så hva er egentlig veien videre?

– Kort oppsummert er strategien å bevare Kjeller flyplass, samtidig som vi jobber for en større tilgang til andre sentrumsnære flyplasser, enten det er Rygge, Eggemoen eller en ny flyplass. Derfor er vi veldig glade for at Avinor-rapporten konkluderte med at mulighetsrommet må utvides forbi Rygge, Jarlsberg og Rakkestad, sier Laupsa.

- De to sistnevnte har flymiljøet og NLF hele tiden vært krsytallklare på at ikke kan inngå i en løsning, da reiseavstanden fra hovedstaden er for lang. Nå må departementet undersøke nærmere hvilken rolle Kjeller kan spille i en permanent løsning etter 2025, i tillegg til å undersøke andre alternativer.

- Hva ønsker forbundet når det gjelder Kjeller?

– Vi ønsker en videreføring av dagens virksomhet. Jeg mener helt klart at Kjeller kan være løsningen også etter Forsvaret avslutter sin virksomhet. Samtidig er det avgjørende at Lillestrøm kommune også er positive til bevaring. Vi må ha lokalpolitikerne på vår side. Staten vil ikke legge en jernhånd på prosessen og diktere lokaldemokratiet, slik vi gjerne skulle ønske, men den kan medvirke til en Kjeller-løsning på Lillestrøm kommune sine premisser. Det er dette vi jobber for når vi møter beslutningstagere på nasjonalt nivå, sier generalsekretæren.

- Må stå sammen

Han er tydelig på at en viktig oppgave er å forstå hva som gjør at lokalpolitikerne ønsker å bevare flyplassen.

- Dette er bakgrunnen for at et samlet flymiljø har støttet planene om et luftfartøyvernsenter og veteranflyplass, fordi det er dette som kommunen anser som det viktigste argumentet for ikke å legge ned Kjeller som flyplass. Samtidig er NLF klare på at vi ønsker en videreføring av dagens virksomhet, der vi også argumenterer sterkt for at utviklingen innen elektrisk luftfart kan representere en ny vår for sentrumsnære flyplasser.

Laupsa understreker viktigheten av at miljøet fremstår i samlet tropp.

– Den viktigste læringen fra da Fornebu ble nedlagt, er at vi må stå sammen om en strategi og gå i samme retning for å få gjennomslag. Alle flyklubbene på Kjeller deltar i styringsgruppen "Referansegruppen for ny GA-flyplass i Oslo-området", sammen med NLF, EAA og AOPA. Der forankres strategien. Samtidig er det et behov for å møte alle medlemmene fra tid til annen, for å informere og få innspill. De siste årene har vi derfor gjennomført flere allmøter på Kjeller nettopp for dette formålet, sier han.

- Krevende arbeid

Generalsekretæren legger ikke skjul på at arbeidet med flyplassituasjonen på Østlandet er krevende.

– Men det har blitt gjort vesentlige fremskritt de siste årene. Det viktigste er vedtaket i Stortinget i juni 2021, om at Kjeller flyplass skal bestå inntil myndighetene har presentert og realisert en permanent løsning. Saken er nå formelt på departementets bord og fått plass statsbudsjettet, der vil den være frem til saken er løst. Det er veldig positivt, og noe vi har jobbet for i mange år, sier han.

Laupsa er glad for at Forsvaret har besluttet å forlenge virksomheten på Kjeller. Han lover å fortsette å jobbe for Norges største allmennflymiljø.

– Ettersom Forsvaret skal avslutte sin virksomhet på Kjeller først i 2026, og ikke 2023 som tidligere uttalt, har vi fått mer tid. Det er selvsagt positivt. Fremover vil vi fortsette å jobbe målrettet mot både regjeringen og Stortinget, samt Lillestrøm kommune. Vi må holde trykket oppe. Forrige uke sendte vi en invitasjon til samferdselsministeren om å besøke Kjeller i løpet av våren, og håper på et positivt svar.

Powered by Labrador CMS