Luftsportstinget 2019:

NYTT NAVN: Fra 1. januar 2020 vil det som i dag er kjent som mikroflyseksjonen bytte navn til sportsflyseksjonen. Foto: Håkon Bonafide
NYTT NAVN: Fra 1. januar 2020 vil det som i dag er kjent som mikroflyseksjonen bytte navn til sportsflyseksjonen. Foto: Håkon Bonafide

Derfor endrer mikroflyseksjonen navn

Fra 1. januar 2020 er det slutt for det vi i over 35 år har kjent som mikroflyseksjonen i Norges Luftsportforbund.

Publisert

Fra 1. januar 2020 vil tittelen mikroflyseksjonen være historie. På Luftsportstinget på Sola ble det besluttet å endre navn fra mikrofly til sportsfly. 

Nye vektbestemmelser 

Når de neste nyttårsrakettene sendes opp vil fagsjef Tom Bjerke dermed kunne smykke seg med tittelen Fagsjef for NLF Sportsflyseksjonen.

Bakgrunnen for navnebyttet er at vi går over til nye vektbestemmelser. Dermed blir det legitimt å endre navn til sportsfly, som ligger nærmere LSA-klassen og LAPL-regimet for privatflygere.

Det er med andre ord et ønske om å legge seg nærmere en felles europeisk standard som har ført til at sportsflybegrepet nå blir en realitet.

 - Potensiell forvirring

 I  europeisk luftfart betegnes fly med maksimum avgangsvekt inntil 472 kg for mikrofly (microlight, ultra light), mens fly inntil 600 / 650 kg betegnes «lette sportsfly» (LSA, «light sport aircraft»).

- Å opprettholde betegnelsen mikrofly når vektgrensen økes til den europeiske grensen for lette sportsfly gir liten mening og er egnet til å forvirre et segment av luftfarten som allerede oversvømmes av betegnelser og beslektede trebokstavforkortelser, het det i innstillingen til luftsportstinget. 

Der ble det også bemerket at amerikanske LSA-fly ikke nødvendigvis veier 600 kilo, de kan også veie mindre, men vil typisk skille seg fra «ultra light» ved å likne mer på det vi i Norge tenker på som mer avanserte mikrofly.

- Om vi tenker harmoniseringen bort, vil effekten være at eksempelvis en 600 kg tung Pipistrel Alhpa Electro er et LSA-fly når det flyr i USA, et LSA-fly i sertifisert utgave i EU, men et mikrofly når det flyr i Norge. En slik løsning er naturligvis uheldig, både ut fra et informasjonshensyn og et merkevarebyggingshensyn, sto det i innstillingen.

Feilaktige assosiasjoner

Det ble også trukket frem hvilke assosiasjoner mannen i gata har til ordet mikrofly.

FAGSJEF: Tom Bjerke er fagsjef i mikroflyseksjonen.
FAGSJEF: Tom Bjerke er fagsjef i mikroflyseksjonen.

- Mange vil nok assosiere ordet med «vektskift» og «de enkle rør/duk- flyene», istedenfor de flyene flertallet av mikroflygere i dag flyr.

Fagsjef Tom Bjerke sier han er kjent med at begrepet mikrofly kan gi feilaktige assosiasjoner.

- Ønsket om å jobbe med rennomeet vårt har også spilt inn i avgjørelsen om å bytte navn, sier han.

Mikrofly kan gjøre ”comeback”

Etter hva Flynytt erfarer har seksjonen gått under navnet Mikroflyseksjonen helt siden oppstarten på 1980-tallet. Første gang denne tittelen ble benyttet i Flynytt var i 1983. 

Bjerke utelukker likevel ikke at mikrofly-begrepet blir hengende igjen, riktig nok i en litt annen form enn i dag.

 - Seksjonen vurderer å beholde begrepet mikrofly også etter januar Det er en prosess som ikke er avsluttet. Dette gjelder en del fly som er mer å betrakte som mikrofly, typisk førstegenerasjoner, sier han.

 - I forskriftene vil bruken av ordet sportsfly bli konsekvent og favne den gamle og opprinnelige definisjonen av mikroflybegrepet. Så får vi se nærmere på hvilken måte mirkoflybegrepet skal henge igjen i fremtiden.

Powered by Labrador CMS