FLYMEDISIN:

Vi stoler naturligvis på at pilotene har legesjekken i orden når vi er ute og flyr , men kan vi regne med at myndighetene kontrollerer flylegene på et forsvarlig vis? Dette har vært en mye diskutert problemstilling i Danmark den siste tiden.
Vi stoler naturligvis på at pilotene har legesjekken i orden når vi er ute og flyr , men kan vi regne med at myndighetene kontrollerer flylegene på et forsvarlig vis? Dette har vært en mye diskutert problemstilling i Danmark den siste tiden.

Dansk flylegeskandale: Da journalistene begynte å grave i saken viste den seg å være enda mer betent enn man kunne forestille seg

Nå må 900 flygere og flygeledere undersøkes på nytt.

Publisert

Vil man være pilot kommer man ikke unna en tur til flylegen.

I Norge blir flyleger godkjent av Luftfartstilsynet for perioder på inntil tre år etter at de har tatt kurs i flymedisin. Det er også krav til å gjennomføre et visst antall undersøkelser og kurs i godkjenningsperioden for å kunne opprettholde godkjenningen som flylege.

Men kan vi stole på at personene som på samfunnets vegne skal kontrollere pilotene har rent mel i posen? I Danmark har denne problemstillingen ført til store overskrifter.

Hadde økonomiske interesser

Bakgrunnen er at en rekke danske flyleger følte seg overvåket og dårlig behandlet. De klaget derfor på myndighetenes behandling av dem og klinikkene deres. ”Myndighetene” er i dette tilfellet legen som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark har utpekt som kontrollansvarlig.

Det ble riktignok ikke reagert på klagene før journalister fra avisen Berlingske Tidende begynte å grave i saken. Den viste seg å være enda mer betent enn man kunne forestille seg.

Myndighetenes lege drev nemlig selv to klinikker, der hun undersøkte og godkjente piloter. Dermed hadde hun økonomisk interesse av å gjøre tilværelsen vanskelig for andre flyleger.

Dessuten kom det frem at leger på myndighetslegens egne klinikker ikke var godkjente for å undersøke piloter. I tillegg var det jukset med personlige stempler.

Det var med andre ord enn skikkelig blanding av personlige interesser og omgåelser av reglene. 

Klaget på flylegen – ble satt på bakken

Pilotene, som ikke hadde mulighet til å kjenne til disse problemene, måtte vokte seg for å ikke falle ut med myndighetenes utvalgte flylege.

En SAS-pilot, som klaget over en utilstrekkelig undersøkelse, ble sendt til psykiater, fordi hun ble betegnet som ”psykisk avvikende”. Hun ble satt på bakken i to måneder før hun fikk sertifikatet tilbake.  

Etter at saken ble rullet opp har myndighetslegen mistet jobben og begge klinikkene hennes er stengt.

Må undersøkes på nytt

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har i tillegg anmeldt legen, fordi de mener  at det har vært snakk om ”villedning som har foregått bevisst”.

De har også meddelt at rundt 900 piloter og flygeledere som det siste året har blitt undersøkt på klinikkene som nå er stengt må ta undersøkelsene på nytt.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen sendte ut en pressemelding 2. mai, der det står at han vil jobbe for at staten skal dekke pilotene og flygeledernes utgifter knyttet til å få helsesjekkene i orden igjen. 

Flynytt har ikke lyktes i forsøk på å komme i kontakt med den avskjedigete flylegen.

Powered by Labrador CMS