Corona-viruset:

Innfører restriksjonsområde: - Tiltaket er nødvendig for å sikre at Avinor Flysikring AS skal kunne levere lufttrafikktjeneste til samfunnskritisk luftfart, skriver Luftfartstilsynet.
Innfører restriksjonsområde: - Tiltaket er nødvendig for å sikre at Avinor Flysikring AS skal kunne levere lufttrafikktjeneste til samfunnskritisk luftfart, skriver Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet: - Har vedtatt et restriksjonsområde som innebærer at VFR-flyging og skoleflyging kun er tillatt med forhåndstillatelse

Restriksjonsområdet trer i kraft 15. mars kl. 20.00.

Publisert Sist oppdatert

Luftfartstilsynet har, etter henvendelse fra Avinor flysikring, lørdag 14. mars 2020 vedtatt et restriksjonsområde som innebærer at VFR-flyging og skoleflyging kun er tillatt dersom Avinor Flysikring AS har gitt forhåndstillatelse til flygingen. Det skriver de på sine nettsider

Forbudet gjelder både kontrollert og ukontrollert luftrom. 

 

Restriksjonsområdet trer i kraft 15. mars kl. 20.00 (kl. 19.00 UTC). Tilsynet opplyser om at NOTAM er under utarbeidelse og blir utstedt om kort tid.

Frem til forskriften trer i kraft ber tilsynet om at aktiviteten begrenses til det absolutt nødvendigste. 

De skriver også at restriksjonene for VFR-flyging og skoleflyging er innført for å begrense antallet flyginger i en situasjon med redusert bemanning i lufttrafikktjenesten.

- Tiltaket er nødvendig for å sikre at Avinor Flysikring AS skal kunne levere lufttrafikktjeneste til samfunnskritisk luftfart, skriver Luftfartstilsynet.

De opplyser om at forbudet ikke gjelder for militære-, politi-, ambulanse- og SAR-oppdrag. Det er mulig å søke om forhåndstillatelse til skoleflyging, retningslinjer for dette vil bli publisert på NOTAM. I tillegg kan Luftfartstilsynet gi særskilt tillatelse til flyging av samfunnskritisk karakter.

På fredag besluttet NLF at all luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses for alle klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund og deres medlemmer inntil videre.

Spørsmål og svar fra Luftfartstilsynet

1. Hvorfor stenger dere også ukontrollert luftrom for VFR-flyging?
Stenge luftrom er et inngripende tiltak for deg som flyr. Samtidig står vi nå i en krevende situasjon der vi må sørge for å spare ressurser som allerede er presset og som vi forventer blir hardere presset i fremtiden.

2. Hvor lenge skal dette forbudet gjelde?
Vi vet rett og slett ikke hvor lenge forbudet vil gjelde, men vi vurderer situasjonen fortløpende og som alle vet, ting endrer seg raskt. Et slikt forbud ønskes av ingen, men er strengt nødvendig per i dag. Så snart vi ser at forbudet må justeres eller fjernes, vil dette bli gjort.

3. Kan jeg fly IFR?
Ja du kan fly IFR dersom du har rettigheter og utrustning til dette. Husk at du må ha tillatelse fra lufttrafikktjenesten dersom flygingen gjelder skoleflyging. Vi vil uansett be deg om å gjøre en ekstra vurdering om flygingen må utføres.

4. Hva er samfunnskritiske oppdrag?
Terskelen for å få innvilget tillatelse til slike oppdrag er høy. Vi ber derfor den enkelte om å nøye vurdere om oppdraget kan vurderes som samfunnskritisk. Luftfartstilsynet vil vurdere hver søknad individuelt.

5. Hvor finner jeg forbudet og forskriften?
Du finner forskriften på vår nettside. Les mer her.
Forskriften blir også tilgjengelig i Lovdata fra førstkommende mandag.

6. Hvem berøres av forbudet?
Forbudet gjelder alle luftromsbrukere som flyr etter de visuelle flygereglene.

7. Er det noe jeg kan bidra med?
Ja, hjelp oss å spre dette budskapet. Hold deg gjerne oppdatert via vår nettside, vår Facebook-side og les NOTAM før du har tenkt å fly.

Kilde: Luftfartstilsynet

Powered by Labrador CMS