Britene med tommelen ned for to-klasseluftrom

Britiske luftfartsmyndigheter anser ikke at forslaget om å nedgradere kontrollsonen over London er i strid med gjeldende europeisk regelverk, og de ser det ikke som opplagt at to-klasseluftrom blir fasit etterhvert som regelverket for det felleseuropeiske luftrommet utvikler seg. Dette står i sterk kontrast til tradisjonell norsk tolkning av de føringene som har kommet fra Europa på området.

Publisert

Britiske luftfartsmyndigheter anser ikke at forslaget om å nedgradere kontrollsonen over London er i strid med gjeldende europeisk regelverk, og de ser det ikke som opplagt at to-klasseluftrom blir fasit etterhvert som regelverket for det felleseuropeiske luftrommet utvikler seg. Dette står i sterk kontrast til tradisjonell norsk tolkning av de føringene som har kommet fra Europa på området.

I Flynytt nr 6/2013 redegjorde Flynytt for den britiske lufttrafikktjenestens (NATS') arbeid med å omklassifisere London kontrollsone. NATS vurderte både C og D som mulige luftromsklasser, men etter en samlet vurdering kom man til at klasse D både er sikrest og mest hensiktsmessig – stikk i strid med tankegangen som lå bak den norske luftromsforskriften og som innebærer at en rekke kontrollsoner i Norge i disse dager løftes fra klasse D til C.

Et argument som har gått igjen i den norske luftromsdebatten fra myndighetenes side er at konseptet med to-klasseluftrom (hvor man bare benytter luftromsklasse G og C) er unngåelig som følge av de føringene Eurocontrol har kommet med. Men mens norske myndigheter har vært raske med å innføre en ny luftromsforskrift som innebærer et to-klassekonsept, henger øvrige europeiske land med unntak av Sverige langt etter.

– Hvordan kan man i Storbritannia nedgradere det travle luftrommet over London til klasse D, når klasse-D-luftrom ifølge Eurocontrols planer skal vekk?

– Den valgte løsningen som innebærer bruk av klasse D adresserer sikkerhets- og bransjekrav og er i tråd med EUs SERA-regelverk (Single European Rules of the Air, red anm), forteller Anne-Marie Buckley, senior press officer hos NATS.

Støtter bruk av ICAOs samtlige sju luftromsklasser

Lite tyder på at britene ønsker seg vekk fra ICAOs fulle palett med sju luftromsklasser med det første:

– Hva angår europeisk policy for framtidig luftromsklassifisering, støtter Storbritannia at alle ICAOs/EUs sju luftromsklasser er tilgjengelige slik at man har et utvalg av løsninger for utvikling av luftrommet. Vi vil gjennomgå enhver formell europeisk regelverksaktivitet som måtte innebære en restriksjon av antall luftromsklasser til kun to, når og om et slikt regelverksforslag foreligger, legger Buckley til.

NATS i Storbritannia er ikke alene om å være kjølige til to-klassekonseptet som Eurocontrol lanserte tilbake i 2001:

– ICAOs luftromsklassifisering med sju luftromsklasser vil nå bli fulgt til punkt og prikke, sa EASAs project certification manager Catherine Gandolfi under EASAs allmennflyseminar i Köln i oktober.

Ukjente konsekvenser i Norge

At europeiske luftfartsmyndigheter har kjølnet til to-klassekonseptet har så langt ikke fått noen synlig konsekvens i Norge. Om norske myndigheter var først til å klatre på "to-klasse-karusellen", er det lite som hittil tyder på at Norge vil være av de første til å klatre av. Kontrollområdene i Norge ble oppgradert til C-luftrom tidligere i år, det samme ble kontrollsonene ved flyplasser som Værnes og Flesland. Neste år står Gardermoen kontrollsone for tur.

Det norske luftsportsmiljøet har imidlertid ikke til hensikt å resignere overfor luftromsforskriften fra 2009.

– Vi har anmodet Luftfartstilsynet om å utrede en endring av luftromsforskriften med tanke på å gjeninnføre luftrom klasse D i kontrollsoner, samt oppheve kravet om overliggende kontrollert luftrom klasse C over AFIS-plasser godkjent for instrumentinnflyging, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) til Flynytt.

Og kanskje er det håp om en endring – Luftfartstilsynet har ihvertfall lovet å se på saken:

– Luftfartstilsynet vil foreta en seriøs vurdering av forslagene fra Norges Luftsportsforbund. Det er imidlertid alt for tidlig å si om dette vil føre til en endring i den retningen NLF foreslår, sier Tor Iversen, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, til Flynytt.

Powered by Labrador CMS