Blyfri flybensin kommer til Norge

Snart blir det mulig å kjøpe blyfri flybensin i Norge. Bensinen er produsert av det svenske firmaet Hjelmco som har solgt denne type drivstoff i Sverige i de siste 30 årene. Drivstoffet kan anslagsvis brukes av 85 prosent av den norske småflyflåten, og ikke minst vil det nye tilbudet være attraktivt for operatører av fly med Rotax-motorer som trives dårlig på blybensin.

Publisert

files/content/news/9196 meter.pngSnart blir det mulig å kjøpe blyfri flybensin i Norge. Bensinen er produsert av det svenske firmaet Hjelmco som har solgt denne type drivstoff i Sverige i de siste 30 årene. Drivstoffet kan anslagsvis brukes av 85 prosent av den norske småflyflåten, og ikke minst vil det nye tilbudet være attraktivt for operatører av fly med Rotax-motorer som trives dårlig på blybensin.

Den norske avdelingen av Experimental Aircraft Association (EAA) melder på sin hjemmeside at det er foretaket Quality Flight Solutions (QFS) som nå har fått forhandleravtale med Hjelmco for det norske markedet. Bak foretaket står Eskil Amdal som er utdannet Experimental Test Pilot ved US Naval Test Pilot School class 134 i 2008. Han har fløyet vel 2.600 timer i om lag 50 flytyper, eksempelvis F-18, P-51D, MIG-15, B-25, Blackhawk. Til daglig jobber han som teknisk prøveflyger ved FLO – Kjeller med ansvar for F-35 og F-16. Han har CPL/IR/FI og flyr aktivt i GA-miljøet, alt fra veteranfly til C400, og han har dessuten vært testflyger for bladet Flynytt.

Selskapet QFS ble stiftet i 2010 for å kunne tilby konsulenttjenester innen flytesting og kvalitetssikring. Med seg på laget har Eskil Amdal kona Emma som har over 20 års erfaring fra Flight Ops i sivil luftfart, melder EAA videre.

Godt nytt for både miljø og flygere

Tilgang til blyfri bensin er godt nytt for miljøet og ikke minst for flygere av majoriteten av småfly. Med blyfri bensin unngår man blyavleiringer i motoren, og moderne LSA- og mikrofly med Rotax-motorer får et dobbelt så langt tidsintervall mellom ettersyn med blyfri bensin enn med avgas 100LL. Med en ny distribusjonskanal for flybensin blir også småflymiljøet mindre sårbart dersom det skulle bli en ny produksjonsstopp på det ene fabrikkanlegget som til vanlig forsyner Norge med flybensin gjennom Shell og Statoil.

I motsetning til bilbensin eller såkalt mogas, produseres drivstoffet som går under navnet Hjelmco avgas 91/96UL etter de samme strenge produksjonsstandardene som vanlig flybensin. Motorstopp på grunn av damplås er ikke en faktor, og det er ikke årstidsvariasjoner på bensinen. Eneste forskjellen i forhold til avgas 100LL er at avgas 91/96UL ikke kan brukes i fly som trenger så høyt oktantall som 100. Norges Luftsportforbund (NLF) har gjort et overslag som indikerer at dette kun er et problem for 15 prosent av småflyflåten.

EAA inviterer til åpent møte

EAA inviterer til åpent medlemsmøte for alle interesserte 13. oktober på Kjeller hvor man kan lære mer om drivstoffet og hvilke flytyper det passer til. Mer informasjon om arrangementet finnes på eaa573.no/home/nyheter/nyttmedlemsmoete1310moetopp

Flynytt kommer tilbake med rapport etter møtet. For mer info om avgas-situasjonen, se denne artikkelen i Flynytt: http://www.flynytt.no/articles/items/brastopp-med-avgas-prishopp.html

Powered by Labrador CMS