Luftsportstinget 2019:

VETERAN: Bjørn Egenberg lærte å fly på 80-tallet. Som fersk pensjonist ser han frem til å bruke mer tid på allmennflyging, både i og utenfor cockpit.
VETERAN: Bjørn Egenberg lærte å fly på 80-tallet. Som fersk pensjonist ser han frem til å bruke mer tid på allmennflyging, både i og utenfor cockpit.

Bjørn Egenberg er ny styreleder for motorflyseksjonen

- Målet er å gjøre flyging enda mer tilgjengelig, og å tilrettelegge for å øke aktiviteten i Norge, sier han til Flynytt.

Publisert

Den nye styrelederen for motorflyseksjonen i Norges Luftsportforbund heter Bjørn Egenberg, kommer fra Bergen Aero Klubb og er en dreven pilot.

Nå ser han frem til å jobbe målrettet for et aktivt og sikkert allmennflymiljø i Norge. 

- Jeg gleder meg! Jeg synes allmennflyging er utrolig givende, spennende, artig og utviklende. Målet er å kunne bidra til å gjøre flyging enda mer tilgjengelig, og å tilrettelegge for å øke aktiviteten i Norge, sier han til Flynytt. 

Tar instruktørutdanning

Egenberg har lagt en lang karriere i sjøforsvaret bak seg. I fjor vår ble  den daværende nestkommanderende i marinen pensjonist, og ønsket da å bruke mer tid på flymiljøet.

Bergenseren tok flylappen allerede i 1980 og var i sin ungdom medlem både i Sola Flyklubb og Håkonsvern Aero Klubb. I takt med at familien vokste ble det mindre tid til flyging. Da de to barna hadde forlatt redet, besluttet han å ta opp hobbyen igjen. Nå er han et aktivt medlem i Bergen Aero Klubb. 

Når Flynytt snakker med ham er han på Stafsberg flyplass, Hamar, hvor han holder på å utdanne seg til instruktør.

- Jeg satser på å være ferdig over påske, sier han. 

Sikkerhet, flyplasstilgang og klubb-kontakt

På spørsmål om hva som blir  Egenbergs viktigste oppgaver lister han opp følgende punkter: 

  • Sikkerhet. Vi har hatt tragiske uhell de siste årene. Vi må finne ut hva dette skyldes, slik at vi kan øke sikkerheten. 

  • Vi har fått tilbakemelding på at det er instruktørmangel. Det må vi se på og undersøke hvordan vil kan hjelpe til med å løse denne utfordringen. 

  • Vi ser at LAPL er godt nok for de aller fleste klubbflygerne. Vi må fremme og markedsføre dette som et godt alternativ. Da vil det også bli lettere å utdanne instruktører. 

  • Flyplassituasjonen på Østlandet. Skal man drive med småfly må man ha egnede plasser å gjøre det fra. Dette er noe vi må følge opp. Å bevare det vi har må være den lavest hengende frukten. Vi må få til full tilgang på Rygge, og å bevare Kjeller skal også være en prioritet. Parallelt må vi jobbe videre med den nye flyplassen som er foreslått. Det hadde vært en vitamininnsprøyting for hele luftsportsmiljøet. Samferdselsdepartementet har i sin strategi for allmennflyging understreket viktigheten og samfunnsnytten av småfly. Der må bordet fange. 

  •  Flytjenesten er en fantastisk og kostnadseffektiv ressurs for samfunnet som NLF og motorflyseksjonen driver. Må prøve å få den mer effektiv og mer brukt. Vi har små mange flinke folk og ressurser tilgjengelig, vi må prøve å markedsføre denne tjenesten bedre. Her har vi en underutnyttet kapasitet. 

  • Vi ønsker enda bedre kontakt mellom klubbene og styret. Vi er tross alt til for klubbene. Det er viktig med god dialog, og jeg kommer til å prioritere å reise rundt til klubbene. På den måten håper jeg vi kan få bedre kontakt, lære mer om hvor skoen trykker, hva klubbene er opptatt av og hva vi kan gjøre med det. 

- Lite å klage over

Til tross for utfordringene man står ovenfor, mener Egenberg at allmennflygingen i Norge har ganske gode vilkår.

- Det er lett å fly småfly i Norge. ATC-er og myndighetene behandler oss godt. Vi har lite å klage over i forhold til mange andre land, selv om vi alltids kunne ønske oss litt mer luftrom og enklere forhold. 

Som leder ønsker Egenberg å være åpen og inkluderende.

- Jeg er veldig ydmyk med tanke på den oppgaven jeg står overfor. Jeg er glad for at jeg har et veldig kompetent styre å spille på lag med. Jeg er også åpen for innspill fra klubbene, deres meninger er viktig for meg. Alle gode forslag mottas med takk, og jeg blir glad for tilbakemeldinger på hvordan jeg og styret jobber, sier han. 

Den store drømmen er at stadig flere nye (og tidligere) flygere skal banke på dørene til flyklubbene.

- Vi ser det har vært et ganske stabilt antall sertifikater. Det hadde vært veldig kjekt å få til en liten økning. Det tror jeg vi kan få til hvis gode krefter går sammen.

Med seg i styret i motorflyseksjonen får Egenberg nestleder Linda Christine Lilleng (Nedre Romerike FK), styremedlem Bjørn Skogøy  (Bodø FK), styremedlem Ole Andre Utheim (Tønsberg FK), styemedlem Solrun Krane (Bodø), styremedlem Stig Arve Haugen (Værnes FK) og ungdomsrepresentant Martin Bjørndahl (Tromsø FK). 

Mer fra Luftsportstinget 2019:

- Dette er det nye forbundsstyret i Norges Luftsportforbund

- Derfor endrer mikroflyseksjonen navn

- Disse fikk hederstegn i helgen

- Lars Øyno tildelt motorflyseksjonens hederstegn

Powered by Labrador CMS