Onsdag kveld skulle politikerne i kommunestyret ta stilling til Kjeller flyplass' fremtid. Konklusjonen ble at man sender saken tilbake for ytterligere utredninger.

Bestiller ny Kjeller-utredning

Lillestrøm kommunestyre vedtok med 32 mot 23 stemmer å sende Kjeller-saken tilbake til kommunedirektøren for ny utredning.

Publisert Sist oppdatert

Vedtaket ble gjort ved 20.15-tiden onsdag 29. mars 2023.

Det betyr ikke at de 23 som ville ha en annen fremdrift i saken går mot å kombinere fly og by - tvert imot, det er kun Venstre som sier kategorisk nei til å ha veteranflyene i lufta.

Mange kombinasjoner

Men det finnes en rekke kombinasjonsønsker fra flere av partiene i Lillestrøm kommunestyre: Kombinasjoner av fly og by, vern av matjord, og/eller våtmark, boligbygging, næringsutvikling med mer.

Den massive saken med stor engasjement hadde ført til en lang talerliste, og ordfører Jørgen Vik (Ap) foreslo innledningsvis å begrense taletiden til tre minutter pr. innlegg.

En fellesnevner i mange av innleggene var det politikerne mente var mangler i saksfremlegget fra kommunedirektøren. De vil ha «mer kjøtt på beinet», som det ble sagt.

Voteringen ble foretatt etter drøye halvannen times saksbehandling, og så godt som samtlige av innleggene som ble holdt, gikk inn for å bevare veteranflyaktiviteten.

Applaus irettesatt

Brede Andreas Rørhus, Frp, var blant de sterkt engasjerte på talerstolen:

- Hvordan verdsetter man det uerstattelige ? spurte han retorisk.

- Det man ikke kan sette en pris på må bare ikke røres. En samling fly er bra, men det faktum at denne samlingen er operativ har en enorm historisk verdi, sa Rørhus, som karakteriserte det frivillige arbeidet på Kjeller «høykulturelt».

Hans innlegg førte til applaus fra publikumsgalleriet, noe som straks ble klubbet ned av ordføreren.

- Det er ikke applaus i kommunestyresalen, vi beholder den verdigheten et demokratisk organ fortjener, slo Vik fast.

Nye svar etter valget ?

Det omforente forslaget fra Ap og Høyre fra formannskapets behandling, gikk ut på å sende saken tilbake til kommunen for en ny, og mye bredere, utredning av økonomi, mulige praktiske fremgangsmåter, og alternative kombinasjoner av bruk av plassen.

Powered by Labrador CMS