ALLMENNFLYGING:

Senterpartiets representanter leverte 26. april inn et tredelt representantforslag. Torsdag kom utenriks- og forsvarskomiteen med sin innstilling.
Senterpartiets representanter leverte 26. april inn et tredelt representantforslag. Torsdag kom utenriks- og forsvarskomiteen med sin innstilling.

Ber regjeringen se på en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området

Innstillingen som berører allmennflymiljøet skal behandles på Stortinget 20. juni.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag kom utenriks- og forsvarskomiteen med sin innstilling om et representantforslag fra Senterpartiets stortingsrepresentanter Janne Sjelmo Nordås, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad.

Les også: Ett ord får Senterpartiet til å reagere i Kjeller-saken

Der går det frem at komiteen ber regjeringen legge frem en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

Det kommer også frem at komiteen mener at man må kunne kombinere bevaring av fly- og forsvarshistorien med en byutvikling av Lillestrøm og Kjeller-området.

Tredelt forslag

Senterpartiets representanter leverte 26. april inn et tredelt forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at det i tråd med utenriks- og forsvarskomiteens føringer i forbindelse med behandlingen av Forsvarets langtidsplan (Innst. 62 S (2016–2017)) settes av nødvendig areal for ivaretakelse av Kjellers fly- og forsvarshistoriske betydning.

  2. Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem en plan for Stortinget for hvordan staten kan bidra til at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller blir ivaretatt.

  3. Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området. Inntil en slik plan foreligger, må regjeringen medvirke til at minst 1 000 meter av dagens landingsbane på Kjeller består.

- Fortjener en debatt

Innstillingen som ble offentliggjort i dag skal behandles på Stortinget 20. juni. 

- Det hastet med å fremme forslaget fordi fristen nå gikk ut for forslag i denne sesjonen. Og det haster både for småflyvirksomheten i dag og det kultur- og flyhistoriske miljøet på Kjeller at dette blir ivaretatt før områdene båndlegges for andre formål, har Liv Signe Navarsete tidligere uttalt til Flynytt.

- Saken fortjener en debatt, og jeg håper en slik debatt kan komme innen en måneds tid, og at den kan gi flertall for en retning for Kjeller. Akkurat nå er det hele uvisst, og jeg forstår godt stresset som er i småflymiljøet på Kjeller.

I november ble det kjent at Stortingets utenriks- og forsvarskomité går inn for at den militære delen av Kjeller flyplass skal legges ned innen utgangen av 2023.  Det er fremdeles ikke avgjort hva som vil skje med allmennflymiljøet som holder til på Norges eldste flyplass. De står i dag står for en tredjedel av den totale allmennflyvirksomheten i Norge.

I utenriks- og forsvarskomiteens innstilling skriver de at man må kunne kombinere bevaring av fly- og forsvarshistorien med en byutvikling, men at de ikke kan overprøve Skedsmo kommune som regulerende myndighet for utviklingen av Kjeller-området. 

Permanent løsning for småflytrafikken

Komiteen viser også til en annen innstilling fra tidlig på 90-tallet om utbygging og finansiering av hovedflyplass for hovedstadsområdet.

Der ble det forutsatt at det skulle etableres en småflyplass i Oslo-området etter at småflyene og småflymiljøet i regionen måtte forlate Fornebu.

- Komiteen vil på denne bakgrunn be regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området, skriver utenriks- og forsvarskomiteen. 

Les mer om Kjeller-saken HER.  

 

Powered by Labrador CMS