Avinor-plasser kan bli GA-åpne etter stengetid

Tilgang til Avinors flyplasser utenfor åpningstid er innenfor rekkevidde etter at en avtale mellom Avinor og Norges Luftsportforbund (NLF) nå er signert. I tillegg til en sentral intensjonsavtale er det enighet om en mal for lokale avtaler mellom flyklubbene og flyplassene. Etter eventuelle tilpasninger vil avtalene åpne for at alle småflygere tilsluttet NLF får benytte de Avinor-plassene som klubbene får avtaler med.

Publisert

Tilgang til Avinors flyplasser utenfor åpningstid er innenfor rekkevidde etter at en avtale mellom Avinor og Norges Luftsportforbund (NLF) nå er signert. I tillegg til en sentral intensjonsavtale er det enighet om en mal for lokale avtaler mellom flyklubbene og flyplassene. Etter eventuelle tilpasninger vil avtalene åpne for at alle småflygere tilsluttet NLF får benytte de Avinor-plassene som klubbene får avtaler med.

– Dette har vært en tung og viktig sak for NLF som vi har arbeidet iherdig med de siste årene. Nå er vi endelig i mål, takket være et veldig godt og konstruktivt samarbeid med Avinors ledelse. Nå gjelder det at flyklubbene tar med seg avtalemalene i møter med de lokale lufthavnsjefene slik at så mange flyplasser som mulig blir med. Dermed kan vi få et godt nettverk av plasser som kan brukes selv om de er helt ubetjent, sier seniorrådgiver i NLF, John Eirik Laupsa til Flynytt.

files/content/news/Laupsa airlines.jpgEn sentral og en lokal avtale

– Av juridiske og praktiske grunner var det nødvendig å operere med to avtaler: En sentral intensjonsavtale og en avtalemal som skal benyttes når man utarbeider avtaler lokalt mellom flyplassen og flyklubben som ønsker å ta ansvar for operasjoner derfra utenfor åpningstid. Den sentrale intensjonsavtalen innebærer at både NLF og Avinor skal arbeide aktivt for at de lokale avtalene blir så like som mulig og helst i tråd med malen man er enig om. Imidlertid vil det være rom for nødvendige lokale tilpasninger, sier Laupsa.

– NLF-medlemsfordel for alle

– Det er viktig å poengtere at selv om de lokale avtalene gjøres mellom en enkelt klubb og lufthavnen, vil det være mulig for alle NLF-medlemmer å tilslutte seg de lokale avtalene. Det var krevende å få på plass et system for dette, men noe av poenget med avtalen er jo å gjøre det mulig å bruke fly til å reise med. Da er det ikke tilstrekkelig at bare medlemmer av én enkelt klubb kan få tilgang, understreker Laupsa.

– De pilotene som ønsker å fly til lufthavner utenfor åpningstid må undertegne en tilslutningsavtale for hver enkelt lufthavn hvor de blant annet bekrefter at de har satt seg inn i alt av lokale prosedyrer og regelverk. Tilslutningsavtalen scannet i underskrevet stand sendes inn til flyklubben og flyplassjefen via et elektronisk selvbetjeningssystem på NLFs hjemmeside som vil være felles for alle plasser, og når dette er gjort, kan piloten ta avtalen i bruk med én gang, forklarer Laupsa.

– Selv om avtalen er forbeholdt piloter som er medlemmer i NLF, tillates det at fartøysjefen ikke er medlem i de tilfellene det er snakk om skoleflyging og eleven er medlem i en NLF-klubb. Dermed sikrer man at de aktuelle flyplassene blir tilgjengelige for skoleflyginger.

Avtaler kan også inngås av klubber uten base på plassen

– Det er ikke et krav at aktuelle flyplasser skal være base for den klubben som inngår avtalen. For eksempel kan det være aktuelt for våre større klubber som opererer på plasser som er åpne døgnet rundt å gjøre avtale om bruk av en plass hvor det ikke er noen flyklubb – eller hvor den lokale klubben ikke ønsker å ha ansvaret som en avtale innebærer. Eksempelvis er det mulig for Bodø flyklubb å inngå avtale om bruk av en eller flere plasser i Lofoten.

Operative forhold

Malen for de lokale avtalene beskriver i detalj hvilket ansvar pilotene som benytter plassen utenfor åpningstid har. Blant annet skal ankommende fly foreta en grundig visuell inspeksjon av landingsområdet gjennom overflyging.

– Dette er en praksis flygere av ubetjente plasser kjenner godt til fra før, så dette burde være en smal sak å følge opp for pilotene, sier Laupsa.

Ved avgang vil det være snakk om å sjekke flyplassen etter nærmere fastsatte rutiner slik at man sikrer at flyavgangene skjer på en forsvarlig måte.

Det er dessuten en forutsetning at plassene kun benyttes til VFR-dag-operasjoner, dette i kontrast til en del private eller kommunale plasser som har mulighet for fjernstyring av belysning. Ser man til Sverige er det som hovedregel mulig å benytte plasser når de er ubetjent uten denne type begrensninger og uten at det er behov for eget avtaleverk.

– Det er viktig å poengtere at avtalen vi nå har fått på plass er uttrykk for "det muliges kunst". Noen kan kanskje mene at det blir mye papirarbeid og formaliteter, men ved at NLF oppretter elektroniske selvbetjeningsmuligheter tror vi det likevel vil fungere fint i praksis. Vi har vært igjennom en lang og tidkrevende prosess for å få dette på plass, så nå håper vi at klubbene setter igang lokalt – til glede både for motor- og mikroflygere, avslutter Laupsa.

Foto ovenfor: John Eirik Laupsa er seniorrådgiver i NLF.

Powered by Labrador CMS