Avinor lanserer iPad-kart for privatflygere

Avinor har utviklet et elektronisk kart for iPad som vil bli tilgjengelig fra 15. juni i år via iTunes. En løsning for lesebrett med operativsystemet Android lanseres samtidig. NLF har jobbet for å få fram en slik løsning i lang tid og er svært tilfreds med Avinors innsats som innebærer at kartene blir tilgjengelig digitalt.

Publisert

Avinor har utviklet et elektronisk kart for iPad som ligger an til å bli tilgjengelig fra 15. juni i år via iTunes. En løsning for lesebrett med operativsystemet Android lanseres samtidig. NLF har jobbet for å få fram en slik løsning i lang tid og er svært tilfreds med Avinors innsats som innebærer at kartene blir tilgjengelig digitalt.

Mens privatflygere tidligere har måttet benytte seg av store og upraktiske papirkart, vil de nå kunne laste ned elektroniske norgeskart via en app, melder Avinor – Etter at det våren 2011 ble gjennomført større endringer i hvordan flytrafikken ble organisert i luftrommet over Østlandet, ble behovet for nye og bedre kartløsninger større, sier seksjonsleder for dataforvaltning i Avinor, Margaret Giffen i en pressemelding fra selskapet. Det er et ICAO 1:500.000 kart som nå snart er klart for bruk. Motorflyseksjonen i Norges Luftsportforbund (NLF) har i snart to år jobbet for å få en løsning på plass og har blant annet hatt en dialog med Avinor og ulike app-utviklere om hvilke muligheter og systemer som kan brukes for dette formålet.

Ikke eksklusivt for Air Naviagtion Pro

Det er appen Air Navigation Pro som både finnes for iPad og Android-lesebrett som blir først ute med norske ICAO-kart.

– Vil Avinor også tilgjengeliggjøre kartet for andre apper?

– Vi har foreløpig ikke kontaktet andre produsenter av apper for å få publisert kartet på disse, men jeg vil understreke at avtalen med produsenten av Air Navigation Pro ikke er eksklusiv, og vi ser mer enn gjerne at kartet publiseres i andre apper. Vi har allerede fått henvendelse fra PocketFMS som har vist sin interesse, forteller Giffen til Flynytt.

– Hva blir prisen på kartet og når blir det klart?

– Prisen på kartet til Air Navigation Pro blir på cirka 260 kroner som er omtrent samme pris for kart for andre land. Vi lanserer kartet så fort det er klart. Vi må først få oppdatert innhold i kartet slik at vi har en 2012-versjon og deretter skal det publiseres på iTunes. Så lenge det ikke oppstår uforutsette hendelser har våre leverandører sagt at kartet vil være klart på iTunes til den 15. juni, forteller Giffen. Papirkart vil utgis fortsatt

– Hvor ofte vil kartet bli oppdatert i elektronisk form?

– Avinor har ikke tatt endelig stilling til hvor ofte vi skal oppdatere kartet. Vi ønsker å se litt hvordan responsen til det digitale kartet er før vi tar en endelig avgjørelse på dette, sier Giffen.

Tross fordelen med elektronisk kart er papirkart fortsatt aktuelle som backup dersom lesebrettet svikter samt for de pilotene som ikke har eller av ulike grunner ikke kan benytte lesebrett.

– Vil Avinor fortsatt produsere papirkart, selv om oppdateringsfrekvens vil være lavere enn i digital form?

– Vi skal også trykke en papirversjon av kartet som blir publisert nå i Air Navigation Pro. Når det gjelder framtidige versjoner av kartet, vil vi først vurdere omfang av salg av papir kontra digitalt kart før vi avgjør omfang av produksjon av papirkart. Som du sier det er en viktig sikkerhetsaspekt ved at man også har papirkart og det må vi selvsagt ta hensyn til, avslutter Giffen.

Powered by Labrador CMS