Avinor åpner stengte plasser 1. juli

Snart åpner Avinor flyplassene sine for allmennflygere utenfor åpningstid. Med en autorisasjon i form av et enkelt adgangskort kan privatflygere få fri tilgang til brorparten av Avinors landsomfattende nettverk av flyplasser selv om tårnet er ubetjent. Med tiltaket ønsker Avinor å bidra til at sikkerheten innenfor allmennflysegmentet øker gjennom mer aktivitet. Startskuddet går 1. juli etter en mindre forsinkelse i innspurten.

Publisert

Avinor og Norges Luftsportforbund har gjennom flere år arbeidet for å finne en løsning for bruk av flyplasser utenom åpningstid.

Nå er en nasjonal ordning i boks som begge parter håper kan bidra til sikrere allmennflyging gjennom mer trening og flere trygge havner å ty til når vær eller tekniske forhold gjør videre flyging vanskelig.

– I kommersiell luftfart skjer det som kjent svært få ulykker, og innenfor profesjonelle fixed-wing-operasjoner er alvorlige ulykker så godt som fraværende i Norge. Derimot ser vi at det forekommer ulykker innenfor allmennflysegmentet. Vi har også lagt merke til at småflyulykkene her til lands sjelden skjer i tilknytning til bruk av Avinors lufthavner. I konsernledelsen har vi spurt oss om det er noe vi som Norges største lufthavneier kan gjøre for å bedre allmennflysikkerheten, sier Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor, til Flynytt.

– Ved å gjøre lufthavnene tilgjengelige, kan vi bidra på to måter: Vi kan gjøre det lettere for flygerne å få trening, og vi kan hindre at flygerne presser videre når det er dårlig vær. Ved å åpne for å bruke Avinors plasser utenfor åpningstid, fjerner vi hindre som ellers kan skape farlige situasjoner, fortsetter Falk-Petersen.

– Norges Luftsportforbund og de lokale småflymiljøene har dessuten gjennom flere år uttrykt et sterkt ønske om å få tilgang til Avinors flyplasser utenfor åpningstid. I sum har dette gjort at vi har landet på å gi småflygerne tilgang, forklarer Falk-Petersen.

files/content/news/George Lundberg.jpg

– Viktig sikkerhetstiltak

– Vi er veldig fornøyd med Avinors beslutning om en nasjonal løsning som gjør det langt enklere for privatflygere å benytte det fantastiske nettverket av Avinors flyplasser utenom åpningstid. NLF har hatt en meget god dialog både med Luftfartstilsynet og Avinor når vi har jobbet med detaljene. Jeg tror denne avtalen i tillegg til avgiftsfritak for parkering som flyklubbmedlemmer nyter godt av hos Avinor kanskje er de viktigste tiltakene i Norge på mange år for å bedre småflysikkerheten, sier George Lundberg som nettopp har trådt av som fagsjef i Motorflyseksjonen ved Norges Luftsportforbund (NLF). Lundberg har vært intern prosjektleder i NLF de siste to årene for å realisere drømmen om å få tilgang til Avinors flyplasser utenom åpningstid. Han får nå gleden av å være med å ta stafettpinnen helt til mål.

Arbeidet har imidlertid pågått over flere år, og alt på tampen av 2011 ble det utarbeidet et avtaleverk mellom Avinor og NLF som gjorde det mulig for flyklubbene å inngå individuelle avtaler med hver enkelt lufthavn og som flyklubbmedlemmer fra andre klubber i NLF-systemet kunne slutte seg til. Som Flynytt har meldt om tidligere, skulle det imidlertid vise seg vanskelig å få til slike avtaler på flertallet av lufthavnene i praksis.

– NLF og Avinor har kommet frem til det jeg mener er en optimal løsning på nasjonalt plan nå, sier Lundberg.

– Det har vært lokale avtaler noen steder, men for å oppnå den ønskede tilgangen til flyplassene bør det være et enhetlig regelverk som gjelder på alle plasser. Dermed unngår vi at det blir opp til den enkelte flyklubb og den enkelte flyplassjef å løse dette individuelt. Samtidig har de lokale avtalene som har vært i bruk vært nyttige for å gi oss erfaring, sier Eigil Ulvin Olsen som er leder for forretningsutvikling i Avinor. Olsen har lagt ned et omfattende arbeid for å få den nye ordningen på plass.

Fra stor flyplass til landingsplass

– Hva har vært den største utfordringen med å få dette i havn?

– Det vanskeligste punktet for oss har handlet om ansvar for sikkerheten og for eventuelle skader. Med dette prosjektet gjennomfører vi noe som normalt ligger utenfor Avinors ansvarsområde, og da er det naturlig at det dukker opp utfordringer – ikke minst knyttet til securityproblematikk og forsikringsansvar. Når lufthavnene er åpne, er de å regne som store flyplasser, mens de går over til å være en «landingsplass» når tårnet er stengt. Akkurat i overgangen mellom de to regimene, er det særlig viktig at man har kontroll på status, sier Olsen.

– NLF sendte en henvendelse til Luftfartstilsynet i desember 2012 hvor vi ba om ansvarsmessige avklaringer knyttet til bruk av Avinors flyplasser utenom åpningstid, og svaret vi fikk derfra var svært positivt, forklarer George Lundberg som får støtte av Eigil Ulvin Olsen:

– Avklaringene som kom fra Luftfartstilsynet i mars i fjor var helt sentrale med tanke på å komme videre med dette arbeidet i Norge. Dessuten har som nevnt de lokale avtalene, eksempelvis på Røros, fungert som døråpnere internt.

Olsen har også hatt kontakt med kolleger i Swedavia som har praktisert et tilsvarende regime i Sverige gjennom en årrekke uten at det har oppstått større problemer.

– Vis forstand som fartøysjef

Avinor vil evaluere ordningen løpende gjennom flysesongen.

– Nå er det helt sentralt at småflygerne utviser klokskap og forstand når de benytter ordningen, poengterer John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF og som jobbet med denne saken i forrige runde da systemet med de lokale avtalene ble utviklet.

– Det er viktig at flygerne tar hensyn til både naboer og vertskap for at ordningen skal vare. For oss i Avinor er den en suksess om den blir mye brukt, men den må ikke bli misbrukt! Landingsrunder over naboer som griller en varm sommerkveld er ikke forenlig med det naboskapet vi ønsker å vise. I vår evaluering av ordningen er nettopp støybelastning til omgivelsene noe vi vil være svært bevisst på, understreker Falk-Petersen.

– Hvis et Widerøe-fly ikke får parkert fordi et småfly ble feilparkert kvelden før, er det dessuten klart at ordningen vil være i fare, legger Olsen til.

– Det er viktig at flygerne setter seg godt inn i de lokale prosedyrene før de legger ut på tur, slik at systemet varer og gir den flysikkerhetsgevinsten vi ønsker oss, sier Olsen og får støtte fra Lundberg.

Avinors informasjon om den nye ordningen finner du her.

Les mer om søknadsprosess for kortet her.

Bildet over:

George Lundberg, flyinstruktør og tidligere fagsjef i NLF Motorflyseksjonen, har siden 2012 vært NLFs interne prosjektleder for å jobbe fram løsninger på dette feltet sammen med Avinor. Foto: Lars Brede Grøndahl

FAKTA OM ORDNINGEN

Hvilke lufthavner: 37 av Avinors lufthavner.

Når på døgnet: VFR dag, begrenset til klokka 07.00 – 23.00.

Hvilke fly: Luftfartøy med maksimal avgangsvekt 2.730 kg eller mindre og maksimalt ni passasjerseter.

Hvilke flyginger: Private / ikke-kommersielle operasjoner under VFR dag. (VFR natt og IFR er ikke tillatt.)

Hvem kan inngå avtale: Alle innehavere av flysertifikater (LAPL/PPL eller høyere nivå). Det jobbes for å etablere tilleggskurs slik at også innehavere av mikroflygebevis etter hvert kan inkluderes i ordningen.

Når kan du inngå avtale: Det åpnes i disse dager for at man kan inngå avtale ved å søke om autorisasjon via Avinors hjemmeside. Flyplassene åpnes for bruk 1. juli, se AIP SUP.

Hvilke kostnader påløper: ID-kortet som utløser avtalen vil koste ca 500 kroner. Avinor vil ikke fakturere avgifter for start som skjer utenfor åpningstid.

Oppfordring til brukerne:

Fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres.

Vis hensyn og respekt for flyplassen og naboene.

Vis hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.

Sørg for en grundig overflyging av plassen før landing.

Vær observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvis godt flygerskjønn!

Bruk radio ved å sende blindt før du entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone, send blindt underveis som om du er på en vanlig ubemannet plass og bruk blindsendinger aktivt under flyging og på bakken.

Bidra til at ordningen øker sikkerheten – gjør det du kan for å hindre at det motsatte skulle bli resultatet.

Parkér fornuftig dersom du etterlater flyet på flyplassen.

Powered by Labrador CMS