Åtte av ti sier Kjeller-ja

Åtte av ti innbyggere i Skedsmo kommune sier at luftsportsaktiviteten på Kjeller hverken legger hindringer for dem eller begrenser deres personlige frihet i hverdagen.

Åtte av ti innbyggere i Skedsmo kommune sier at luftsportsaktiviteten på Kjeller verken legger hindringer for dem eller begrenser deres personlige frihet i hverdagen.Tekst: Martin NilsenI en undersøkelse meningsmålingsbyrået Infact har gjort for Norges Luftsportforbund og fagbladet Flynytt, gir et klart flertall av de nær 600 intervjuede svar på at de anser det som viktig at Kjellers flyhistorie ivaretas gjennom tilrettelagte forhold for veteranflyene.

Tre av fire (75,5 prosent) mener det er viktig å ivareta historien og støtter dermed opp om kommunens bebudede mulighetsstudie for et fremtidig flygende musesum på Kjeller. Kun 16,8 prosent mener dette er uviktig.

Unge positivePå spørsmålet om det er viktig at Kjeller flyplass beholder sin posisjon som det viktigste idrettsanlegget for luftsport i Norge svarer 18,4 prosent at det er helt uviktig, mens vel 60 prosent mener det innenfor en skala fra en (lite) til fem (svært), er viktig. Blant de som mener dette er svært viktig, kommer over 40 prosent av svarene fra personer i alderen 18-29 år.

Nei til nedbyggingI relasjon til debattene om Kjellers fremtid og Skedsmos planer for nye boligområder og industritomter, er ca 75 prosent negative til å erstatte noen av kommunens idrettsanlegg med boliger og 78 prosent sier nei til å erstatte tilsvarende arealer med nye næringsbygg.Forsvarets fremtidsplaner for Kjeller står helt sentralt med hensyn til om det vil være liv laga for fortsatt flyplassvirksomhet i Lillestrøms umiddelbare nærhet. Ser mot andre kommunerEtter at det statseide AIM Norway, tidligere Luftforsvarets hovedverksted, Kjeller fikk tommelen ned for en planlagt bygging av et testsenter for motorene til de nye F35-kampflyene, har AIM Norway lagt om kursen mot Ullensaker og Rygge for mulige arealer for å bygge opp sin vedikeholdkompetanse på jagerfly og helikoptere.

Infact har spurt Skedsmo-sokningene om det er beklagelig at kommunen ikke la bedre til rette for videre drift av Forsvarets flyverksted på Kjeller. Refses for neiSkedsmo får nå det glatte lag av sine skattebetalere i dette spørsmålet, hvor 53,1 prosent svarer at dette er beklagelig, 22,2 prosent synes det er greit, mens 24,7 pst ikke har noen mening om saken. Enkelt sagt: To av fire refser kommunen, en av fire er fornøyd, og en av fire vet ikke. Fremtiden for Kjeller flyplass avhenger i svært sterk grad av kommunens mulige utvikling. NLF har via Infact spurt innbyggerne hva de mener om politikernes mål om en total befolkning i år 2045 på 100.000 innbyggere.

Her deler innbyggerne seg i tre, en av tre synes det er for mange, en av tre mener det er passe, mens nesten en av tre ikke vet. Kun 4,6 prosent mener det er et for lite ambisiøst mål.

Undersøkelse: Infact Grafikk: Kenneth Lauveng

files/content/news/Gallup-04 ny.jpg

files/content/news/Gallup-02.jpg

files/content/news/Gallup-03.jpg

files/content/news/Gallup-05.jpg

Powered by Labrador CMS